UKSW

Konferencje | dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni

DR HAB. MAGDALENA ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1435
e mail: m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z psychologią międzykulturową, społeczną i polityczną. Główny nurt badawczy dotyczy roszczeniowości i narcyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych rozwoju tych zjawisk. 

Psychologia międzykulturowa: międzykulturowe badania nad roszczeniowością, narcyzmem i dobrostanem; Psychologia polityczna (wizerunek polityków, relacje międzygrupowe, mesjanizm, narcyzm grupowy); Narcyzm indywidualny i kolektywny w modelu sprawczym-wspólnotowym; Psychologiczne wyznaczniki i konsekwencje transcendencji duchowej i religijności

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Gebauer, J., Sedikides, C. (2017, sierpień). Are narcissistic persons highly religious? Religious orientations, individual and collective narcissism across countries. Referat na General meeting of International Association of Psychology of Religion. Hamar, Norwegia.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T. (2017, sierpień). New facets of spiritual transcendence. Referat na General meeting of International Association of Psychology of Religion. Hamar, Norwegia.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J.,  Rogoza, R., Gebauer, J., Sedikides, C. & the members of Cross-Cultural Self-enhancement Project team (2017, lipiec). Individual and collective narcissism and its cultural correlates. Referat na Regional conference International Association of Cross-cultural Psychology, Warszawa.
 • Campbell, W. K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, lipiec). Psychological Entitlement across 40 Countries: Invariance, Isomorphism and Theoretically Relevant Correlates. Referat na Regional conference International Association of Cross-cultural Psychology, Warszawa.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, lipiec). Numinous constructs and helping behaviors. Referat na 50th Meeting of European Association of Social Psychology, Granada, Hiszpania.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Czarna, A., Baran, T., Rogoza, R., Gebauer, J. (2017, lipiec). Collective communal narcissism – its correlates and consequences. Referat na 50th Meeting of European Association of Social Psychology, Granada, Hiszpania.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Osin, E., Rózycka-Tran, J., Wlodarczyk, A. (2016, sierpień). Measurement of subjective well-being across countries: The comparison of psychometric properties and structural validity of PWI, PANAS, SWLS and MHC-SF in 38 countries. Referat na kongresie IACCP, Nagoya, Japonia w ramach organizowanego przez siebie sympozjum: Measurement of subjective well-being in cross-cultural perspective.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. Rogoza, R., Hitokoto, H., Maltby, J. (2016, sierpień). Cross-cultural invariance of the NPI-13: Entitlement as culturally specific, leadership and grandiosity as culturally universal. Referat na kongresie IACCP, Nagoya, Japonia.
 • Rózycka-Tran, J., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2016, sierpień). Antagonistic Vision of Social Relations and Arms Race: A 66-Nations Study. Referat na kongresie IACCP, Nagoya, Japonia.
 • Wlodarczyk, A.; Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J.,Villagrán, L., Cova, F. (2016, lipiec). Collective Action and Entitlement beliefs: the case of Chilean student movement. Komunikat na the 2016 Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), Warszawa.
 • Piotrowski, J., Baran, T., Rózycka-Tran, J., Żemojtel-Piotrowska, M.,  (2016, czerwiec). Numinous constructs as predictors of accepting refugees. Referat na III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., (2016, czerwiec). New facets of spiritual transcendence. Referat na III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, Kraków.
 • Piotrowski, A., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2015, październik). Postawy wobec własnego narodu w klasach mundurowych. Referat na konferencji międzynarodowej Social and psychological aspects of personality development within armed forces, security and rescue corps.  Liptovski Mikulas, Słowacja.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. i in. (2015, kwiecień). Entitlement attitudes and subjective well-being in the cross-cultural context: Are post-communist societies supportive for formulating demands toward others? Referat na The conference The Quality of Life: a Challenge for Social Policy, Celebrating 25th Anniversary of Research Institute of Quality of Life Romanian Academy, Bukareszt, Rumunia, Romanian Academy of Science, Bukareszt.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Różycka-Tran, J. (2015, kwiecień) Belief in life as zero-sum game and subjective well-being. Referat na The conference The Quality of Life: a Challenge for Social Policy, Celebrarting 25th Anniversary of Research Insitute of Quality of Life Romanian Academy, Romanian Academy of Science, Bukareszt.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, listopad). Messianism: a new political attitude? Referat na: What's Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies. IP PAN, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2014, listopad). Materialistic aspirations, well-being and entitlement attitudes  in post-transitional society. Referat na międzynarodowej konferencji What's Next For Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies. IP PAN, Warszawa.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, październik). Spiritual transcendence and helping behaviour. Referat na konferencji Public good through private eyes.  Instytut Socjologii UW, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J.  (2014, lipiec). Three-dimensional model of entitlement and its measurement: Equivalence of Entitlement Questionnaire in 28 nations. Referat na Congress of International Cross-Cultural Psychology Association, Reims.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., Melania Chargazia,; Murnizam Halik, Dzintra Ilisko,  Narine Khachatryan, Kadi Liik, Elena Paspalanowa, Joanna Różycka-Tran, Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong (2014, lipiec). The Structure and Measurement Equivalence for New Schwartz`s Values Measured by Classic PVQ-40 in 28 Nations. Referat na Congress of International Cross-Cultural Psychology Association, Reims.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2014, lipiec). Entitlement attitudes and political beliefs. Komunikat na Annual Meeting of International Society of Political Psychology, Rzym.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Marganski, A., Baran, T., Piotrowski, J. (2014, lipiec). Corruption and sexual scandal: The importance of sexual sex.  Referat na: Annual Meeting of International Society of Political Psychology, Rzym.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, lipiec). Construction and validation of Polish Nation Messianims Scale. Referat na: Annual Meeting of International Society of Political Psychology, Rzym.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2013, październik). Entitlement as cultural adaptation to economic and political system: Entitlement and values in 27 countries. Referat na konferencji międzynarodowej Toward the good society: European perspectives” Romanian Sociological Association, Research for Quality of Life, Bukareszt
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T. (2013, październik). Entitlement, materialism, and well-being: Does materialism lead to entitlement? Referat na konferencji międzynarodowej „Toward the good society: European perspectives”. Romanian Sociological Association, Research for Quality of Life, Bukareszt.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Świątek, I., Piotrowski, J. (2013, październik). Importance of material status for electoral chances of politician: Delegitimization of wealth as post-transition specificity? Referat na międzynarodowej konferencji Nowadays Challenges: Education, Culture, & Society International Conference, 2nd symposium. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. Piotrowski, J., Baran T. (2013, październik). Some notes on materialism among Polish young generation. Materialism in the consumer`s decisions context. Referat na Wrocław: Nowadays Challenges: Education, Culture, & Society International Conference, 2nd symposium. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Piotrowski, J. Skrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T. (2013, sierpień). Polish adaptation of ASPIRES. Referat na International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Congress, Lausanne.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2013, marzec). Spiritual underpinnings of materialistic tendencies. Referat na XI Mid-Year Conference on Religion and Spirituality. 36 Division of APA, Loyola University of Maryland, Columbia, USA
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2013, marzec). Spiritual transcendence and religiosity as predictors of well-being among academic youth in Poland. Referat na XI Mid-Year Conference on Religion and Spirituality. 36 Division of APA, Loyola University of Maryland, Columbia, USA
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013, marzec). Spiritual transcendence and helping behaviors. Referat na XI Mid-Year Conference on Religion and Spirituality. 36 Division of APA, Loyola University of Maryland, Columbia, USA
 • Baltatescu, S., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Calogero, R., Chargazia, M., Clinton, A., de Leon Perez, P., Letovancova, E., Nord, H.T., Paspalanova, E., Rojas, M., Tiliouine H.,  van den Bos, K., Truong, H. K. (2012, listopad).  A first international test of the downward sloping curve of life satisfaction. Referat na XI ISQOLS Conference: Discovering new frontiers in quality–of-life research. Ca`Foscari University of Venice, Wenecja, Włochy.
 • Piotrowski, J., Skrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2012, kwiecień). Konstrukcja skali transcendencji duchowej. Referat na I Międzynarodowa Konferencja Psychologiczna Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, UG, UJ, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011, listopad). Social responsibility or demandingness? About nature of obligation in the post-communist countries and established democracies in Europe. Referat na Political Psychology Networking Conference for Post-Communist Region. CEU, ISSP, Budapeszt, Węgry.
 • Baran, T., Piotrowski, J., Skrzypińska, K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2011, kwiecień) Toward Polish adaptation of ASPIRES. Referat na IX Mid-Year Conference on Religion and Spirituality. 36 Division of APA, Loyola University of Maryland, USA, Columbia.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Strużyńska-Kujałowicz, A. , Piotrowski, J., (2011, marzec) Power and gender: Women participation in local politics – analysis of Polish local elections in 2010 in Pomeranian and Masovian Regions. Referat na Międzynarodowa Konferencja Kobieta w kulturze: kobieta w podróży w ramach organizowanego przez seibie sympozjum z psychologii politycznej. UG, Gdańsk.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2011, marzec). Women attitudes toward death. Referat na VI Międzynarodowa Konferencja Kobieta w kulturze: kobieta w podróży, Gdańsk, UG.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2010, listopad). Troublesome heritage or individualization process? Entitlement attitudes among post-communist societies: students` samples comparison. Referat na konferencji międzynarodowej From the totalitarianism toward democracy in Central-Eastern Europe. IP PAN, UW, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski J. (2010, czerwiec). Entitlement: its connection with value system and preferences to particular political system. Referat na I Międzynarodowa Konferencja Self-Regulation, Motivation and Gender. Gdańsk, UG.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Różycka J., Skrzypińska, K. (2010, czerwiec). Transcendence, mortality salience and consumer behavior: about potential meaning of transcendence as a mechanism of defense against mortality salience. Referat na I Międzynarodowa Konferencja Self-Regulation, Motivation and Gender. Gdańsk, UG.
 • Basiński K., Żemojtel-Piotrowska, M. (2010, czerwiec). Predictors of political activity among the users of Internet. Komunikat na I Międzynarodowa Konferencja Self-Regulation, Motivation and Gender. Gdańsk, UG.
Krajowe
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, wrzesień). Panel dyskusyjny: Między psychologia społeczną a psychologią między/kulturową: Czy potrzebujemy się nawzajem? Z udziałem: P. Boski, D. Doliński, M. Łaguna, B. Wojciszke.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Gebauer, J., Sedikides, C. (2017, wrzesień). Agency-communion model of collective narcissism – measurement invariance and cultural correlates. Referat na XIV Zjeździe PSPS, Toruń.
 • Rogoza, R., Baran, T., Czarna, A. Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2017, wrzesień). Collective rivarly as missing element of research on collective narcissism. Referat na XIV Zjeździe PSPS, Toruń.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Gebauer, J., Sedikides, C. (2017, wrzesień). Are narcissistic people religious? Religious orientations and individual and collective narcissism in cross-cultural perspective. Referat na XIV Zjeździe PSPS, Toruń.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T., Rogoza, R. (2016, wrzesień). Material or spiritual? Satisfaction with standard of life and satisfaction with personal religiosity/spirituality as predictors of general life satisfaction in countries with different level of socioeconomic development. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia. UG, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2016, wrzesień). Między psychologią między/kulturową a społeczną: Czarna dziura czy otchłań możliwości? Referat w ramach sekcji specjalnej sekcji psychologii międzykulturowej PSPS, XIII Zjazd PSPS Wrocław.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T. (2016, wrzesień). Związek czterech rodzajów naryzmów z dobrostanem hedonistycznym i eudajmonistycznym.  Referat na XIII Zjazd PSPS, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Czarna, A., Rogoza, R., Baran, T., Gebauer, J. (2016, wrzesień). Kolektywny narcyzm wspólnotowy – wybrane uwarunkowania i przejawy.  Referat na XIII Zjazd PSPS, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Kaźmierczak, M. (2016, maj). Polska adaptacja Skali Poczucia Szczęścia Współzależnego (IHS). Referat na II Konferencji Psychologii Pozytywnej, SWPS, Poznań.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Osin, E. (2015, październik). Personal Well-being Index jako narzędzie pomiaru dobrostanu w badaniach międzykulturowych – równoważność pomiaru w 26 krajach. Referat na I konferencji Psychologii Pozytywnej, SWPS, Sopot.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Hitokoto, H., Maltby, J. (2015, wrzesień). Narcyzm a dobrostan w perspektywie międzykulturowej- porównania polsko-brytyjsko-japońskie. Referat w ramach sympozjum sekcji psychologii międzykulturowej PSPS. XII Zjazd PSPS, Łódź.
 • Piotrowski, A., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2015, wrzesień). Komu nacjonalizm daje poczucie sensu życia?  Postawy wobec narodu jako predyktory dobrostanu hedonicznego i eudajmonicznego wśród uczniów szkół mundurowych i cywilnych. Referat na: I Ogólnopolska konferencja Wartości i sens życia. SWPS Poznań.
 • Maciuszek, J., Piotrowski, J., Kawula, A., Żemojtel-Piotrowska, M. (2015, wrzesień) Czy sens życia może być mediatorem wpływu perspektyw postrzegania czasu i postaw wobec śmierci na subiektywny dobrostan w okresie późnej dorosłości? Referat na: I Ogólnopolska konferencja Wartości i sens życia. SWPS Poznań.
 • Żemojtel-Piotrowska. M. (2015, maj). Roszczeniowość a relacje interpersonalne. Wykład na zaproszenie w ramach IV Sympozjum Przereklamowana Konsumpcja, Instytut Psychologii UG i Stowarzyszenie Dziecko bez Reklamy, Gdańsk.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T. Maltby, J. (2015, kwiecień). Polska adaptacja skali roszczeniowości psychologicznej (PES). Referat na: III Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS. UG, PSPS, Gdańsk.
 • Kaźmierczak, M., Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Maltby, J. (2015, kwiecień). Polska adaptacja skali poczucia szczęścia współzależnego (IHS). Referat na: III Zjazd Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS. UG, PSPS, Gdańsk.
 • Zawadzka, A.M.,  Niesiobędzka, M., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, październik). Kiedy aspiracje materialistyczne wiążą się z dobrostanem psychicznym i interpersonalnym? Referat na: IV Ogólnopolska Konferencja Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”, UŚ, Katowice.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. Cieciuch, J., Różycka-Tran, J. (2014, wrzesień). Roszczeniowość a dobrostan  w perspektywie międzykulturowej. Wykład w ramach sesji specjalnej psychologii międzykulturowej. Referat na XI Zjazd PSPS Warszawa.
 • Rózycka-Tran, J., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., Truong, KH., (2014, wrzesień). Wiara w grę a dobrostan w perspektywie międzykulturowej.  Referat na XI Zjazd PSPS, UW, UKSW, SWPS, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2014, wrzesień). Kryzys ekonomiczny a postawy roszczeniowe. Referat na XI Zjazd PSPS, Warszawa.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, wrzesień). Postawy roszczeniowe a zagrożenie interesu własnego. Komunikat na XI Zjazd PSPS Warszawa.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2014, wrzesień). Transcendencja duchowa jako bufor chroniący przed lękiem przed śmiercią. Komunikat na XI Zjazd PSPS Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J.  (2014, wrzesień). Struktura i pomiar nowych wartości w ujęciu Shaloma Schwartza 27 krajach. Referat na:  XXXV Zjazd PTP, Bydgoszcz.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Kostal, J. (2013, wrzesień). Wielowymiarowy model roszczeniowości i jego międzykulturowa weryfikacja. Referat w ramach sesji specjalnej sekcji psychologii międzykulturowej. X Zjazd PSPS. PSPS, UJ, Kraków.
 • Piotrowski, J., Żemojtel-Piotrowska, M. (2013, wrzesień). Transcendencja religijna i niereligijna a zachowania prospołeczne. Referat na X Zjazd PSPS. PSPS, UJ, Kraków.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Cieciuch, J. (2013, kwiecień). Teoria Schwartza: Uniwersalna czy kulturowa – dwugłos. Referat na I Konferencja Sekcji Psychologii Międzykulturowej PSPS, PAN, Warszawa.
 • Żemojtel-Piotrowska, M (2013, kwiecień). Zachowania wyborcze w USA – segmentacja rynku wyborczego i jej psychologiczne uwarunkowania. Wykład na Konferencja naukowa „Studenckie Okno na Kulturę”, Koło Naukowe Kratos, UG,  Gdańsk (konferencja lokalna).
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Peplińska, A. (2012, kwiecień). Skomercjalizowane przywództwo. Panel dyskusyjny. II Sympozjum: Przereklamowana konsumpcja. UG, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Różycka, J., Skrzypińska, K. (2012, wrzesień). Duchowe wyznaczniki ziemskich przyjemności: wpływ aktywizacji treści transcendentnych na zachowania konsumenckie. Referat na III Ogólnopolska konferencja Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia: Od dobrobytu do dobrostanu. UG i UŚ, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Baran, T., Piotrowski, J. (2012, wrzesień). Uwikłanie w skandal seksualny i korupcyjny a percepcja polityka. Referat na IX Zjazd Naukowy PSPS. SWPS, Sopot.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2011, październik). Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości – czy biedny jest roszczeniowy a bogaty przedsiębiorczy? Referat na konferencji Wykluczeni. UG, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. (2011, wrzesień). Postawy roszczeniowe i ich kulturowe uwarunkowania – badania międzykulturowe. Referat na VIII Zjazd Naukowy PSPS. Referat: UAM: Poznań.
 • Żemojtel-Piotrowska, M. (2010, październik). Udział kobiet w polityce – psychologiczne uwarunkowania. Wykład na lonferencji lokalnej „Samorząd kobiet”. NEWW Poland, Gdańsk.
 • Żemojtel-Piotrowska, M.. Piotrowski, J. (2010, wrzesień). Posiadanie rodziny a szanse wyborcze polityka. Komunikat na VII Zjazd Naukowy PSPS. WSB, Nowy Sącz.
 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach