UKSW

Konferencje | dr Agnieszka Szymańska

DR AGNIESZKA SZYMAŃSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1442
e mail: agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia wychowawcza: badania nad procesem wychowawczym, rozwój zaburzeń osobowości jako skutek błędów wychowawczych, doświadczenie w procesie wychowawczym.
Metodologia, statystyka i psychometria: zastosowania wyższej statystyki do badania procesu wychowawczego i innych procesów (modelowanie przy pomocy układów równań strukturalnych SEM), metody łączenia technik jakościowych i ilościowych, poszukiwanie wzorów w danych - Data Mining, sztuczna inteligencja. 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Grzesiuk, L., Szymańska, A., Jastrzębska, J., Rutkowska, M. (2018). Zależność między przejawami mobbingu a reakcjami ofiar mobbingu. III Konferencja Psychologii Klinicznej” Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”, Poznań.
 • Szymańska, A., Grzesiuk, L. (2018). Przejawy mobbingu, reakcje na mobbing i sposoby radzenia sobie z nim przez dzieci uczęszczające do szkoły. III Konferencja Psychologii Klinicznej” Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”, Poznań.
 • Kot, D., Grzesiuk, L., Szymańska, A. (2018). Style kierowania a przejawy mobbingu w miejscu pracy. III Konferencja Psychologii Klinicznej” Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”, Poznań.
 • Jastrzębska, J., Grzesiuk, L., Szymańska, A. (2018). Przejawy mobbingu a strategie radzenia sobie z mobbingiem. III Konferencja Psychologii Klinicznej” Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce”, Poznań.
 • Grzesiuk, L., Dobrenko, K., Szymańska, A., Krawczyk, K., Rutkowska, M., Styła, R., Suszek, H. (2017). Charakterystyka polskich psychoterapeutów prowadzących terapię integracyjną i/lub eklektyczną i oraz monoterapię. Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie, Warszawa.
 • Szymańska, A., Aranowska, E. (2017). Wykorzystanie hierarchicznych modeli strukturalnych do weryfikacji teorii opisanych w modelach kołowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Katowickie Spotkania Psychometryczne”, Katowice.
 • Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do analizy danych w psychologii. XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Aranowska, E., Szymańska, A. (2017). Trafność zmiennej latentnej wyjaśnianej przez model SEM. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Katowickie Spotkania Psychometryczne”, Katowice.
 • Aranowska, E., Szymańska, A. (2017). Efektywna metoda estymacji zgodności ocen. Rozszerzenie procedury lambda-Aranowskiej. VI Ogólnopolska Konferencja “Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Bydgoszcz.
 • Bokus, B., Bartczak, M., Szymańska, A. (2016). Dialogical Self’s Round Table: Who Sits at It and Where? 9th International Conference on the Dialogical Self. Lublin.
 • Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Małgorzata, R., Krawczyk, K. (2016). Łączenie metod psychoterapii a rodzaje zaburzeń pacjentów w pracy polskich psychoterapeutów. II Krajowska Konferencja Psychologii Klinicznej.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016). Cechy pacjenta jego doświadczenia z psychoterapii i skuteczność psychoterapii. Wykorzystanie metody równań strukturalnych do analizy danych katamnestycznych. Osobowość i temperament a psychoterapia, Warszawa.
 • Szymańska, A., Torebko, K. (2016). Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców a dojrzałość szkolna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Szymańska, A. (2016). Przejście od danych jakościowych do ilościowych – aplikacja algorytmu Text Mining do budowy modeli SEM.  XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Szymańska, A., Torebko, K. (2016). Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Szymańska, A. (2016). Problematyka hierarchiczności – wyprowadzanie meta-cech w modelach SEM. Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań.
 • Rzechowska, E., Szymańska, A. (2016). Wykorzystanie Strategii Rekonstrukcji Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji “Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania", Poznań.
 • Szymańska, A. (2015). Jakie cechy chcą wykształcić w procesie wychowania matki dziewcząt i matki chłopców?  I Ogólnopolska konferencja o Przywiązaniu, Bydgoszcz.
 • Szymańska, A. (2015). Wykorzystanie algorytmu Text Mining do analizy przyjmowanych przez rodziców celów wychowawczych. XXIV Konferencja Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Torebko, K., Szymańska, A. (2015). Wykorzystanie algorytmu Text Mining do analizy przyjmowanych przez rodziców celów wychowawczych.  XXIV Konferencja Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Szymańska, A. (2014). Modele SEM - założenia formalne. Referat wygłoszony podczas XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2014). Cechy pacjenta a przebieg psychoterapii. Wykorzystanie metody równań strukturalnych do analizy danych katamnestycznych. Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2014). Doświadczenie pacjenta z przebiegu psychoterapii a jej skuteczność. Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2014). Rozbieżność między oczekiwanymi i uzyskanymi korzyściami z psychoterapii a skuteczność psychoterapii. Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2014). Kategorie pacjentów, z jakimi pracują polscy terapeuci, a stosowane wobec tych pacjentów metody pracy psychoterapeutycznej. Referat wygłoszony na I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań.
 • Szymańska, A. (2011). A Model for Parental Stress and Giving Children Help. Referat wygłoszony na International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, New Orleans, USA.
 • Szymańska, A. (2011).  Doświadczanie przez rodzica trudności w sytuacji wychowawczej a popełnianie błędu hamowania aktywności dziecka: model zjawiska. Referat wygłoszony na XX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków.
 • Szymańska, A. (2010). The Child Rearing Problems and Parental Control – Structural Equation Model. Referat wygłoszony na International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Cambridge, Wielka Brytania.
 • Szymańska, A. (2010). Związki między trudnością wychowawczą a kontrolą rodzicielską – model równań strukturalnych. Referat wygłoszony na Wtorku naukowym, Warszawa.
 • Szymańska, A. (2010). Dojrzali pracownicy w sytuacji wczesnej dezaktywizacji zawodowej: od danych jakościowych do ilościowych. Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.
 • Szymańska, A. (2010). Powstawanie trudności wychowawczej. Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Łódź.
 • Szymańska, A. (2009). Parental control and discipline. Referat wygłoszony na European Conference on Developmental Psychology, Wilno, Litwa.
 • Szymańska, A. (2009). Parental Directiveness and Children’s Social Abilities. Referat wygłoszony na International Conference on Psychology and Education, Portugalia.
 • Szymańska, A. (2009). Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka. Referat wygłoszony na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej. Wrocław.
 • Szymańska, A. (2008). Jak rozmawiać z dzieckiem? – aspekty dyrektywności rodzicielskiej. Referat wygłoszony na Dialog w Teorii i Praktyce Pedagogicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Szymańska, A. (2007). Dyrektywność rodzicielska a zachowanie dziecka w przedszkolu. Sesja posterowa prac rocznych organizowana w czasie święta Wydziału Psychologii, UW, Warszawa.
 • Szymańska, A. (2007). Jak wpływać na dziecko? – aspekty dyrektywności i kontroli rodzicielskiej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, Bydgoszcz. 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach