UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

DR HAB. MONIKA MYNARSKA, PROF. UCZELNI

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410

e mail: m.mynarska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Metody ilościowe i jakościowe badań społecznych
 • Psychometria
 • Metody jakościowe w demografii
 • Podejmowanie decyzji dotyczących życia rodzinnego i rodzicielstwa

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Kierowanie projektami badawczymi
 
Udział w projektach badawczych jako wykonawca (wybrane)
 
 • 2017 –2019 GGP-EPI. Generations and Gender Programme: Evaluate, Plan, Initiate. Program Horizon 2020 CORDIS Komisji Europejskiej. Projekt koordynowany przez Netherlands' International Demographic Insitute. Zadanie 5 realizowane przez Instytut Statystyki i Demografii SGH.
 • 2014 2015 Rodziny i Społeczństwa (FamiliesAndSocieties). Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej. Zadanie 10: Foresight. Projekt realizowany w Wiedeńskim Instytucie Demografii Austriackiej Akademii Nauk, pod kierunkiem prof. D. Philipova. www.famieliesandsocieties.eu
 • 2013 – 2016 GGS-PL2. Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje i płeć kulturowa, druga runda badania. Projekt realizowany przez Instytut Statystyki i Demografii SGH, pod kierunkiem prof. I. E. Kotowskiej. www.sgh.waw.pl/ggs-pl
 • 2011 – 2013  FAMCHIP: Family change in Italy and Poland. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany przez Instytut Statystyki i Demografii SGH, pod kierunkiem prof. I. E. Kotowskiej. www.sgh.waw.pl/famchip
 • 2010 – 2013  FAMWELL: Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce - kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany przez Instytut Statystyki i Demografii SGH, pod kierunkiem dr Anny Matysiak. www.sgh.waw.pl/famwell 
 • 2010 – 2011 GGS-PL: Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: Generacje i płeć kulturowa. Projekt realizowany przez Instytut Statystyki i Demografii SGH, pod kierunkiem prof. J. Jóźwiak.
 • 2008 – 2011 REPRO: Decyzje prokreacyjne w perspektywie mikro i makro. Siódmy Program Ramowy Unii Europejskiej (Reproductive decision-making in a macro-micro perspective, EU 7th Framework). Zadanie 5: Intencje i zachowania prokreacyjne w kontekście: porównawcze badania jakościowe. Projekt realizowany w Instytucie Nauk Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku (Niemcy) oraz Uniwersytet w Lozannie (Szwajcaria), pod kierunkiem prof. L. Bernardi.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach