Projekty badawcze | dr hab. Jan Cieciuch, prof. uczelni

DR HAB. JAN CIECIUCH, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Poszukiwania teoretycznych syntez w psychologii osobowości i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię, wyrastających z Kartezjańskiej more geometrico i Popperowskiej sympatii do dedukcji.
 
Aktualnie podejmowane badania i syntezy dotyczą szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości i ciemnej triady po wartości, mocne strony i dobrostan, a z innego punktu widzenia: od biologicznych uwarunkowań, przez rozwój psychospołeczny po rozwój tożsamości.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Jan Cieciuch jako kierownik projektu
 
Jan Cieciuch jako opiekun naukowy
  • Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2016–2018. Kierownikiem projektu jest mgr Radosław Rogoza. Tytuł grantu: Dynamika relacji koleżeńskich wśród osób o różnym natężeniu cech ciemnej triady osobowości. Numer grantu: 2015/19/N/HS6/00685.
  • Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2016–2018. Kierownikiem projektu jest mgr Małgorzata Najderska. Tytuł grantu: Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach. Numer grantu: 2015/17/N/HS6/02994.
  • Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2014–2015. Kierownikiem projektu jest mgr Maria Kłym-Guba. Tytuł grantu: Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory. Numer grantu: 2013/09/N/HS6/03020.
  • Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2014. Kierownikiem projektu jest mgr Dominika Karaś. Tytuł grantu: Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości. Numer grantu: 2012/07/N/HS6/02015.
  • Grant Diamentowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012-2015. Kierownikiem projektu jest mgr Marta Maćkiewicz. Tytuł grantu: Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa. Longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu autorskiej metody obrazkowej OPCO. Numer grantu: 0082/DIA/2012/41.
 
Jan Cieciuch jako członek Zespołu
  • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2015–2018. Kierownikiem grantu jest Anna Czyżkowska. Tytuł grantu: Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa - teoretyczna modyfikacja i test empiryczny. Numer grantu: 2014/13/B/HS6/03947.
  • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2015. Kierownikiem grantu jest dr Włodziemierz Strus. Tytuł grantu: Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga. Numer grantu: 2012/07/B/HS6/01374.
 
Międzynarodowe projekty
  • Grant ERASMUS+ w latach 2016-2018. Tytuł projektu: Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). Nr grantu: 2016-1-LT01-KA203-023220. Project in cooperation with partners from Lithuania (project leader), Italy, France and Romania. Jan Cieciuch is a manager of the Polish team.
  • Grant Open questions in the refined Schwartz theory and measurement of human values awarded by the Scientific Exchange Programme (SCIEX) for 2012–2013; carried out at the University of Zürich. The grant was conducted in the form of postdoctoral research in Eldad Davidov’s team.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach