POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

DR HAB. JAN CIECIUCH, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Poszukiwania teoretycznych syntez w psychologii osobowości i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię, wyrastających z Kartezjańskiej more geometrico i Popperowskiej sympatii do dedukcji.
 
Aktualnie podejmowane badania i syntezy dotyczą szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości i ciemnej triady po wartości, mocne strony i dobrostan, a z innego punktu widzenia: od biologicznych uwarunkowań, przez rozwój psychospołeczny po rozwój tożsamości.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

  • Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW
  • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
  • Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością Personalitas
  • Koordynator Centrum Psychologii Stosowanej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Jan Cieciuch jako kierownik projektu
 
Jan Cieciuch jako opiekun naukowy
 
Jan Cieciuch jako członek Zespołu
  • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2015–2018. Kierownikiem grantu jest Anna Czyżkowska. Tytuł grantu: Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa - teoretyczna modyfikacja i test empiryczny. Numer grantu: 2014/13/B/HS6/03947.
  • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2015. Kierownikiem grantu jest dr Włodziemierz Strus. Tytuł grantu: Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga. Numer grantu: 2012/07/B/HS6/01374.
 
Międzynarodowe projekty
  • Grant ERASMUS+ w latach 2016-2018. Tytuł projektu: Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). Nr grantu: 2016-1-LT01-KA203-023220.
  • Grant within Erasmus Plus Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE); 01.09.2016 – 31.08.2018 in cooperation with partners from Lithuania (project leader), Italy, France and Romania. Jan Cieciuch is a manager of the Polish team.
  • Grant Open questions in the refined Schwartz theory and measurement of human values awarded by the Scientific Exchange Programme (SCIEX) for 2012–2013; carried out at the University of Zürich. The grant was conducted in the form of postdoctoral research in Eldad Davidov’s team.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach