POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Projekty badawcze | dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

DR HAB. JAN CIECIUCH, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Poszukiwania teoretycznych syntez w psychologii osobowości i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię, wyrastających z Kartezjańskiej more geometrico i Popperowskiej sympatii do dedukcji.
 
Aktualnie podejmowane badania i syntezy dotyczą szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości i ciemnej triady po wartości, mocne strony i dobrostan, a z innego punktu widzenia: od biologicznych uwarunkowań, przez rozwój psychospołeczny po rozwój tożsamości.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

 • Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
 • Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością Personalitas
 • Koordynator Centrum Psychologii Stosowanej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Jan Cieciuch jako kierownik projektu
 • Grant MEN w latach 2018-2021. Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny. Nr grantu: POWR.02.10.00-00-9004/17.
 • Grant MEN w latach 2018-2021. Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy. Nr grantu: POWR.02.10.00-00-9003/17.
 • Grant Harmonia z Narodowego Centrum Nauki w latach 2015–2018. Tytuł grantu: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Numer grantu: 2014/14/M/HS6/00919.
 • Grant Sonata z Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2014. Tytuł grantu: Koło wartości w fizyce, chemii i historii osobowości, czyli system wartości na trzech poziomach osobowościowej struktury. Numer grantu: 011/01/D/HS6/04077.
 • Grant MNiSW w latach 2010–2012. Tytuł grantu: Kształtowanie kołowej struktury wartości od późnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Numer grantu: N N106 132439.
 • Grant MNiSW w latach 2009–2010. Tytuł grantu: Wartości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości – struktura a preferencje w systemie racjonalnym i przeżyciowym (ujęcie rozwojowe). Numer grantu: N N106 110836.
 
Jan Cieciuch jako opiekun naukowy
 
Jan Cieciuch jako członek Zespołu
 • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2015–2018. Kierownikiem grantu jest Anna Czyżkowska. Tytuł grantu: Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa - teoretyczna modyfikacja i test empiryczny. Numer grantu: 2014/13/B/HS6/03947.
 • Grant Opus Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2015. Kierownikiem grantu jest dr Włodziemierz Strus. Tytuł grantu: Empiryczna weryfikacja Kołowego Modelu Wielkiej Piątki Hofstee, de Raada i Goldberga. Numer grantu: 2012/07/B/HS6/01374.
 
Międzynarodowe projekty
 • Grant ERASMUS+ w latach 2016-2018. Tytuł projektu: Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). Nr grantu: 2016-1-LT01-KA203-023220.
 • Grant within Erasmus Plus Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE); 01.09.2016 – 31.08.2018 in cooperation with partners from Lithuania (project leader), Italy, France and Romania. Jan Cieciuch is a manager of the Polish team.
 • Grant Open questions in the refined Schwartz theory and measurement of human values awarded by the Scientific Exchange Programme (SCIEX) for 2012–2013; carried out at the University of Zürich. The grant was conducted in the form of postdoctoral research in Eldad Davidov’s team.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach