POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

DR HAB. JAN CIECIUCH, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: j.cieciuch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Poszukiwania teoretycznych syntez w psychologii osobowości i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię, wyrastających z Kartezjańskiej more geometrico i Popperowskiej sympatii do dedukcji.
 
Aktualnie podejmowane badania i syntezy dotyczą szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości i ciemnej triady po wartości, mocne strony i dobrostan, a z innego punktu widzenia: od biologicznych uwarunkowań, przez rozwój psychospołeczny po rozwój tożsamości.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

 • Dyrektor Instytutu Psychologii UKSW
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej
 • Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością Personalitas
 • Koordynator Centrum Psychologii Stosowanej

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje z Impact Factor
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2019). Behavioral signatures of values in everyday behaviors in retrospective and real-time self-reports. Frontiers in Psychology, 10:281. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00281
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2019). Modes of personal identity formation: A preliminary picture from the lifespan perspective. Personality and Individual Differences, 138, 237-242. DOI: 10.1016/j.paid.2018.09.041
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Traits and values as predictors of the frequency of everyday behavior: Comparison between models and levels. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-9892-9
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and IdentityDOI: 10.1080/15298868.2018.1483964
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 98. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2018). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 99. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478.
 • Rogoza, R., Cieciuch, J. (2018). Dark Triad traits and their structure: An empirical approach. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-9834-6
 • Caprara, G. V., Vecchione, M. Schwartz, S. H., Schoen, H., Bain, P. G., Silvester, J., Cieciuch, J., Pavlopoulos, V., Bianchi, G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Mamali, C., Manzi, J., Katayama, M., Posnova, T., Tabernero, C., Torres, C., Verkasalo, M., Lönnqvist, J-E., Vondráková, E., Caprara, M. G. (2018). The contribution of religiosity to ideology: Empirical evidences from five continents. Cross-Cultural Research. DOI: 10.1177/1069397118774233
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E., Algesheimer, R. (2018). Testing the circular structure and importance hierarchy of value states in real-time behaviors. Journal of Research in Personality, 74, 42-49. DOI: 10.1016/j.jrp.2018.02.001
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2018). Trajectories of Identity Formation Modes and Their Personality Context in Adolescence. Journal of Youth and AdolescenceDOI: 10.1007/s10964-018-0824-7
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2018). The Structure of Character Strengths: Variable- and Person-Centered Approaches. Frontiers in Psychology, 9(153). DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00153
 • Davidov, E., Cieciuch, J., Schmidt, P. (2018). The cross-country measurement comparability in the immigration module of the European Social Survey 2014-15. Survey Research Method, 12(1), 15-27.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, P. P., Osin, E. N., Cieciuch, J., Adams, B. G., Ardi, R., Baltatescu, S., Bogomaz, S., Bhomi, A. L., Clinton, A., de Clunie, G. T., Czarna, A., Esteves, C., Gouveia, V., Halik, M. H. J., Hosseini, A., Kachatryan, N., Kamble, S. V., Kawula, A., Lun, W. M.-C., Ilisko, D., Klicperova-Baker, M., Liik, K., Letovancova, E., Cerrato, S. M., Michalowski, J., Malysheva, N., Marganski, A., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., de Leon, P. P., Pék, G., Różycka-Tran, J., Samekin, A., Shahbaz, W., Khanh Ha, T. T., Tiliouine, H., Van Hiel, A., Vauclair, M., Wills-Herrera, E., Włodarczyk, A., Yahiiaev I., Maltby, J. (2018). The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies – A 38 nation study. Journal of Clinical Psychology, 74, 1034-1052. DOI: 10.1002/jclp.22570
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2018). The relationship between identity processes and well-being in various life domains. Personality and Individual Differences, 121, 111-119. DOI: 10.1016/j.paid.2017.09.027
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2018). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 34(5), 312-320. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344
 • Davidov, E., Dülmer, H., Cieciuch, J., Kuntz, A., Seddig, D., Schmidt, P. (2018). Explaining measurement non-equivalence using multilevel structural equation modelling: The case of attitudes toward citizenship rights. Sociological Methods & Research, 47(4), 729-760. DOI: 10.1177/0049124116672678
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R., Schmidt, P. (2018). Testing for approximate measurement invariance of human values in the European Social Survey. Sociological Methods & Research, 47(4), 665-686. DOI: 10.1177/0049124117701478
 • Fischer, R., Ferreira, M. C., Van Meurs, N., Gok, K., Jiang, D.-Y., Fontaine, J., Harb, C., Cieciuch, J., Achoui, M., Mendoza, M. S. D., Hassan, A., Achmadi, D., Mogaji, A., Abubakar, A. (2017). Does organizational formalization facilitate voice and helping organizational citizenship behaviors? It depends on (national) uncertainty norms. Journal of International Business Studies, in press.
 • Rogoza, R., Cieciuch, J. (2017). Structural investigation of the Short Dark Triad questionnaire in Polish population. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-017-9653-1
 • Caprara, G. V., Vecchione, M., Schwartz, S. H., Schoen, H., Bain, P. G., Silvester, J., Cieciuch, J., Pavlopoulos, V., Bianchi, G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Mamali, C., Manzi, J., Katayama, M., Posnova, T., Tabernero, C., Torres, C., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Vondráková, E., Caprara, M. G. (2017). Basic values, ideological self-placement, and voting: A cross-cultural study. Cross-Cultural Research, 51(4), 388-411. DOI: 10.1177/1069397117712194
 • Schwartz, H. S., Cieciuch, J., Vecchione, M., Torres, C., Dirilem-Gumus, O., Butenko, T. (2017). Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four countries. European Journal of Social Psychology, 47(3), 241-258. DOI: 10.1002/ejsp.2228
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J. P., Cieciuch, J., Adams, G. A., Osin, E. N., Ardi, R., Baltatescu, S., Bhomi, A. L., Clinton, A., de Clunie, G. T., Esteves, C., Gouveia, V., Hosseini, A., Ghaheh, H. S., Khachatryan, N., Kamble, S. V. Kawula, A., Liik, K., Letovancova, E., Cerrato, S. M., Mora, C. A., Nartova-Bochaver, S., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., Pék, G., Różycka-Tran, J., Truong Thi, K. H., Tsubakita, T., Vauclair, C.-M., Włodarczyk, A., Maltby, J. (2017). Measurement Invariance of Personal Well-being Index (PWI-8) across 26 Countries. Journal of Happiness Studies, 18, 1697-1711. DOI: 10.1007/s10902-016-9795-0
 • Żemojtel-Piotrowska, M. A., Piotrowski, J. P., Cieciuch, J., Calogero, R. M., Van Hiel, A., Argentero, P., Baltatescu, S., Baran, T., Bardhwaj, G., Bukowski, M., Chargazia, M., Clinton, A., Halik, M. H. J., Ilisko, D., Khachatryan, N., Klicperova-Baker, M., Kostal, J., Kovacs, M., Letovancova, E., Liik, K., Marganski, A., Michalowski, J., Nord, I., Paspalanova, E., de Leon, P. P., Techera, J., Rochas, M., Różycka, J., Sawicka, A., Seibt, B., Semkiv, I., Tiliouine, H., Truong, H. K., van den Bos, K., Wills-Herrera, E. (2017). Measurement of psychological entitlement in 28 countries. European Journal of Psychological Assessment, 33(3), 207-217. DOI: 10.1027/1015-5759/a000286
 • Cieciuch, J., Topolewska, E. (2017). Circumplex of identity formation modes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self & Identity, 16(1), 37-61. DOI: 10.1080/15298868.2016.1216008
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(2), 123-142. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002
 • Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016). Mediational role of identity commitment in relationships between identity processing style and psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 17(1), 145-162. DOI: 10.1007/s10902-014-9588-2
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Algesheimer, R. (2016). The stability and change of value structure and priorities in childhood: A longitudinal study. Social Development, 25(3), 503-527. DOI: 10.1111/sode.12147
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C)—A new measure of children’s personality traits. Frontiers in Psychology, 7(498), 1-11. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00498
 • Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Individual Differences, 95, 85-88. DOI: 10.1016/j.paid.2016.02.038
 • Tamir, M., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Riediger, M., Torres, C., Scollon, C., Dzokoto, V., Zhou, X., Vishkin, A. (2016). Desired emotions across cultures: A value-based account. Journal of Personality and Social Psychology, 111(1), 67-82. DOI: 10.1037/pspp0000072
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Oberski, D. L., Algesheimer, R. (2015). Testing for measurement invariance by detecting local misspecification and an illustration across online and paper-and-pencil samples. European Political Science, 14, 521-538. DOI: 10.1057/eps.2015.64
 • Crocetti E., Cieciuch, J., Gao, C.-H., Klimstra, T., Lin, C.-L., Matos, P. M., Morsünbül, Ü., Negru, O., Sugimura, K., Zimmermann, G., Meeus, W. (2015). National and gender measurement invariance of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS): A ten-nation cross-cultural study. Assessment, 22(6), 753-768. DOI: 10.1177/1073191115584969
 • Davidov, E., Cieciuch, J., Schmidt, P., Meuleman, B., Algesheimer, R. (2015). The comparability of measurements of attitudes toward immigration in the European Social Survey: Exact versus approximate measurement equivalence. Public Opinion Qurterly, 79(S1), 244-266. DOI: 10.1093/poq/nfv008
 • Döring, A., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Groenen, P. J. F., Glatzel, V., Harasimczuk, J., Janowicz, N., Nyagolova, M., Scheefer, E., R., Allritz, M., Milfont, T. L., Bilsky, B. (2015). Cross-cultural evidence of value structures and priorities in childhood. British Journal of Psychology, 106(4), 675-699. DOI: 10.1111/bjop.12116
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Negru, O., Crocetti, E. (2015). Relationships between identity and well-being in Italian, Polish and Romanian emerging adults. Social Indicator Research, 121(3), 727-743. DOI: 10.1007/s11205-014-0668-9
 • Kłym, K., Cieciuch, J. (2015). The Early Identity Exploration Scale – a measure of initial exploration in breadth during early adolescence. Frontiers in Psychology, 6(533), 1-8. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00533
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J., Oud, J. H. L., Welzen, K. (2015). Development and validation of the Computerized Family Relation Test (CFRT) for children. Frontiers in Psychology, 6(1687), 1-9. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01687
 • Vecchione, M., Caprara, G. V., Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Schoen, H., Silvester, J., Bain, P., Bianchi, G., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Mamali, C., Manzi, J., Pavlopoulos, V., Posnova, T., Torres, C., Verkasalo, M., Lönnqvist J-E, Vondráková, E., Alessandri, G. (2015). Personal values and political activism: A cross-national study. British Journal of Psychology, 106(1), 84-106. DOI: 10.1111/bjop.12067
 • Zercher, F., Schmidt, P., Cieciuch, J., Davidov, E. (2015). The comparability of the universalism value over time and across countries in the European Social Survey: Exact versus approximate measurement invariance. Frontiers in Psychology, 6(733), 1-11. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00733
 • Alessandri, G., Vecchione, M., Donellan, B. M., Eisenberg, N., Caprara, G. V., Cieciuch, J. (2014). On the cross-cultural replicability of the resilient, undercontrolled, and overcontrolled personality types. Journal of Personality, 82(4), 340-353. DOI: 10.1111/jopy.12065
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R., Schwartz, S. H. (2014). Comparing results of an exact versus an approximate (Bayesian) measurement invariance test: A cross-country illustration with a scale to measure 19 human values. Frontiers in Psychology, 5(982), 1-10. DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00982
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Beierlein, C., Schwartz, S. H. (2014). The cross-national invariance properties of a new scale to measure 19 basic human values. A test across eight countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45(5), 764-779. DOI: 10.1177/0022022114527348
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Schwartz, S. H. (2014). A hierarchical structure of basic human values in a third-order confirmatory factor analysis. Swiss Journal of Psychology, 73(3), 177-182. DOI: 10.1024/1421-0185/a000134
 • Davidov, E., Meuleman, B., Cieciuch, J., Schmidt, P., Billiet, J. (2014). Measurement equivalence in cross-national research. Annual Review of Sociology, 40, 55-75. DOI: 10.1146/annurev-soc-071913-043137
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109. DOI: 10.1016/j.paid.2014.05.011
 • Rowiński, T., Cieciuch, J., Oakland, T. (2014). The factorial structure of four temperament styles and measurement invariance across gender and age groups. Journal of Psychoeducational Assessment, 32(1), 77-82. DOI: 10.1177/0734282913487045
 • Schwartz, S. H., Caprara, G. V., Vecchione, M., Bain, P., Bianchi, G., Caprara, M. G., Cieciuch, J., Kirmanoglu, H., Baslevent, C., Lönnqvist, J-E., Mamali, C., Manzi, J., Pavlopoulos, V., Posnova, T., Schoen, H., Silvester, J., Tabernero, C., Torres, C., Verkasalo, M., Vondráková, E., Welzel, C., Zaleski, Z. (2014). Basic personal values underlie and give coherence to political values: A cross national study in 15 countries. Political Behavior, 36(4), 899-930. DOI: 10.1007/s11109-013-9255-z
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77-82. DOI: 10.1016/j.paid.2014.07.018
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A  synthesizing model of personality based on the Big Five. Review of General Psychology,18(4), 273-286. DOI: 10.1037/gpr0000017
 • Cieciuch, J., Döring, A. K, Harasimczuk, J. (2013). Measuring Schwartz’s values in childhood: Multidimensional scaling across instruments and cultures. European Journal of Developmental Psychology, 10(5), 625-633. DOI: 10.1080/17405629.2012.707779
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J. Döring A., K. (2013). Validity of the Polish adaptation of the Picture-Based Value Survey for Children. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(4), 404-409. DOI: 10.1177/0734282912453125
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Vecchione, M. (2013). Applying the refined values theory to past data: What can researchers gain? Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(8), 1215-1234. DOI: 10.1177/0022022113487076
 • Cieciuch, J. (2012). Big Five and Big Ten - between Aristotelian and Galileian physics of personality. Theory and Psychology, 22(5), 689-696. DOI: 10.1177/0959354311432904
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2012). The number of distinct basic values and their structure assessed by PVQ-40. Journal of Personality Assessment, 94(3), 321-328. DOI: 10.1080/00223891.2012.655817
 • Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663-688. DOI: 10.1037/a0029393
 • Berzonsky, M. D., Cieciuch, J., Duriez, B., Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Associations between identity styles and value orientations. Personality and Individual Differences, 50(2), 295-299. DOI: 10.1016/j.paid.2010.10.007
 • Vecchione, M. Schoen, H., Castro, J., Cieciuch, J., Pavlopoulos, V., Caprara, G. V. (2011). Personality correlates of party preference: The Big Five in five big European countries. Personality and Individual Differences, 51(6), 737-742. DOI: 10.1016/j.paid.2011.06.015
Pozostałe artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Cieciuch, J. (2017). Między Scyllą empirycznego przyczynkarstwa a Charybdą antyempirycznego teoretyzowania. Studia Psychologiczne, 55(4), 24-29. DOI: 10.2478/V1067-010-0172-7
 • Stanisławski, K., Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty. Studia Psychologica, 17(2), 89-115. DOI: 10.21697/sp.2017.17.2.05
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Skal Dobrostanu Psychologicznego(Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff. Roczniki Psychologiczne, 20(4), 815-835. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.4-4pl
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Świtalski, A. (2017). Zachowania celowe mierzone samoopisowo – pomiar i struktura. Psychologia - Etologia - Genetyka, 36, 7-32.
 • Skimina, E., Cieciuch, J. (2017). Value structure and priorities: Other-report account. Current Issues in Personality Psychology, in press.
 • Sagiv, L., Roccass, S., Cieciuch, J., Schwartz, S. (2017). Personal values in human life. Nature Human Behaviour, 1, 630-639. DOI: 10.1038/s41562-017-0185-3
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym  modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.2-6pl
 • Różycka-Tran, J., Truong Thi, K. H., Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam. Health Psychological Report, 5(3), 1-12. DOI: 10.5114/hpr.2017.65857
 • Brzezińska, A. I., Cieciuch, J. (2016). Formowanie się tożsamości w niestabilnych czasach. Roczniki Psychologiczne, 19(2), 205-211. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.2-1pl
 • Cieciuch, J., Toczyłowska-Niemiec, K., Barbaranelli, C. (2016). Kwestionariuszowy pomiar pięciu cech osobowości dzieci i dorastających. Polska adaptacja Big Five Questionnaire-Children (BFQ-C). Psychologia Rozwojowa, 21(2), 73-85. DOI: 10.4467/20843879PR.16.011.5089
 • Kłym-Guba, M., Cieciuch, J. (2016). Dynamika poszukiwania tożsamościowego w różnych domenach we wczesnej adolescencji: Wyniki badań podłużnych. Roczniki Psychologiczne, 19(2), 221-237. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.2-2pl
 • Makos, D., Jóźwik, J., Cieciuch, J. (2016). Zastosowanie Animowanego Kwestionariusza Najbardziej – Najmniej Ważne do badania wartości w okresie późnego dzieciństwa. Psychologia Rozwojowa, 21(4), 73-89.
 • Trempała, J., Cieciuch, J. (2016). The analysis of change in behawior and development: on some errors and possibilities to correct them. Current Issues in Personality Psychology, 4(2), 65-74. DOI: 10.5114/cipp.2016.60168
 • Brzezińska, A. I., Cieciuch, J. (2015). Tożsamość – nowe operacjonalizacje, nowe problemy. Studia Psychologiczne, 53(3), 5-8. DOI: 10.2478/V1067-010-0120-5
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2015). Establishing measurement invariance across online and offline samples. A tutorial with the software packages Amos and Mplus. Studia Psychologica, 15(2), 83-99.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2015). Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych. Studia Psychologiczne, 53(3), 63-75. DOI: 10.2478/V1067-010-0125-9
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015). Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psychologiczne, 53(3), 77–89. DOI: 10.2478/V1067-010-0126-8
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Clinton, A., Cieciuch, J., Różycka-Tran, J., Truong Thi, K. H. (2015). Entitlement and subjective well-being: a three-nations study. Health Psychology Report, 3(2), 1-10. DOI: 10.5114/hpr.2015.49635
 • Cieciuch, J., Łaguna, M. (2014). Wielka Piatka i nie tylko. Cechy osobowości i ich pomiar. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 239-247.
 • Meuleman, B., Davidov, E., Cieciuch, J., Billiet, J., Schmidt, P. (2014). Meetequivalentie in internationaal vergelijkend onderzoek. Tijdschrift voor Sociologie, 35(4), 261-281.
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.
 • Cieciuch, J. (2013). Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. Psychologia Społeczna, 8(1), 22-41.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013). Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej. Psychologia Rozwojowa, 18(1), 87-101.
 • Najderska, M., Cieciuch, J. (2013). Polska adaptacja kwestionariusza do pomiaru mocnych stron charakteru International Personality Item Pool–Values in Action (IPIP-VIA). Wyniki wstępne. Studia Psychologica, 13(1), 65-83.
 • Cieciuch, J., Davidov, E. (2012). A comparison of the invariance properties of the PVQ-40 and the PVQ-21 to measure human values across German and Polish Samples. Survey Research Methods, 6(1), 37-48.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012). Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości Dzieci (OPCO-D). Psychologia Rozwojowa, 17(3), 69-82.
 • Karaś, D., Kłym, M., Wasilewska, Ż. M., Rusiak, D., Cieciuch, J. (2012). Wymiary tożsamości a satysfakcja z życia u studentów i pracujących. Studia Psychologica, 12(1), 25-45.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2012). Jeden czy dwa style dyfuzyjno-unikowe w modelu Berzonsky'ego? Nierozwiązany problem w nowej wersji Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-4). Studia Psychologica, 12(1), 5-23.
 • Cieciuch, J. (2011). Integration of Schwartz’s values theory and Scheler’s concept of values in research on the development of the structure of values during adolescence. Polish Psychological Bulletin, 42(4), 205-214.
 • Cieciuch, J., Hulak, A., Kitaj, M., Leszczyńska, J., Bulkowska, D. (2011). Kołowa struktura wartości u dzieci przedszkolnych. Studia Psychologica, 11(2), 5-18.
 • Cieciuch, J., Zaleski, Z. (2011). Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza. Czasopismo Psychologiczne, 17(2), 251-262.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga. Studia Psychologica, 11(2), 65-93.
 • Cieciuch, J. (2010). Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjami wartości. Fides at Ratio. Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, 2(2), 25-38.
 • Cieciuch, J. (2010). Pięcioczynnikowa struktura osobowości we wczesnej adolescencji. Studia Psychologica, 10, 251-271.
 • Cieciuch, J. (2010). Procedura testowania równoważności pomiaru w psychologii rozwojowej i międzykulturowej. Biuletyn Sekcji Psychologii Rozwojowej, 8, 43-59.
 • Cieciuch, J. (2010). Struktura czynnikowa Kwestionariusza Stylów Tożsamości Michaela Berzonsky’ego. Psychologia Rozwojowa, 15(4) 49-64.
 • Cieciuch, J., Harasimczuk, J., Doering, A. K. (2010). Struktura wartości w późnym dzieciństwie. Psychologia Rozwojowa, 15(2), 33-45.
 • Cieciuch, J. (2007). Family – Fatherland – God in the value system of Polish adolescents. Polish Psychological Bulletin, 38(4), 181-188.
 • Cieciuch, J. (2006). Kryzys wartości i przekonań religijnych w okresie dorastania. Psychologia Rozwojowa, 11(4), 91-102.
 • Cieciuch, J. (2006). Rodzina w systemie wartości oraz  w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 3(2), 121-137.
 • Cieciuch, J. (2006). Rzetelność psychologii i chrześcijaństwo metapsychologii. Roczniki Psychologiczne, 9(1), 227-229.
 • Cieciuch, J. (2005). Czym jest światopogląd? Filozoficzny kontekst psychologicznego pojęcia. Psychologia Rozwojowa, 10(2), 147-159.
 • Cieciuch, J. (2004). Badanie przekonań światopoglądowych – prezentacja autorskiej techniki „Moje poglądy na świat”. Psychologia Rozwojowa, 9(1), 87-104.
Rozdziały w książkach
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2018). Pomiar wartości w kołowym modelu Schwartza. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 307-334). Warszawa: Difin.
 • Lek, K., Oberski, D., Davidov, E., Cieciuch, J., Seddig, D., Schmidt, P. (2019). Approximate measurement invariance. In Timothy P. Johnson, Beth-Ellen Pennell, Ineke Stoop, and Brita Dorer (Eds.), Advances in comparative survey methodology (911-929). John Wiley & Sons.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P. (2018). Alignment optimization: Estimation of the most trustworthy means in cross-cultural studies even in the presence of noninvariance. In Eldad Davidov, Peter Schmidt, P. Jaak Billiet, & Bart Meuleman (Eds.), Cross-cultural analysis: Methods and applications, 2nd edition (pp. 571-592). Ney York: Routledge.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. Wolność i Solidarność, 77(95-108). (Tom: Terapia Narodowa - w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim).
 • Cieciuch, J. (2017). Exploring the complicated relationship between values and behaviour. In S. Roccas and L. Sagiv (eds.), Values and Behavior. Taking a cross-cultural perspective (pp. 237-247), Cham: Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-56352-7_11
 • Cieciuch, J. (2017). Multidimensional Scaling (MDS). In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-4). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_1329-1
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Values. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-5). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_1509-1
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. In Virgil Zeigler-Hill & Todd Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences (pp. 1-16). Springer International Publishing AG. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H. (2017). Values and human beeing. W: M. van Zomeren, J. F. Dovidio (red.), The Oxford handbook of human essence. Oxford: Oxford University Press.
 • Cieciuch, J. (2016). Orientacja aksjologiczna. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 691-694). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Cieciuch, J. (2016). Przewartościowanie. W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 904-905). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Cieciuch, J. (2016). Wartościowanie (perspektywa psychologiczna). W: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 691-694). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Schmidt, P., Algesheimer, R. (2016). Assessment of cross-cultural comparability. In C. Wolf, D. Joye, T. W.  Smith (red.), The SAGE handbook of survey methodology (p. 628-646). Los Angeles London New Delhi: Sage.
 • Schwartz, S. H., Cieciuch, J. (2016). Values. W: F. T. L. Leong, D. Bartram, F. Cheung, K. F. Geisinger, D. Iliescu (red.), The ITC International Handbook of testing and assessment (s. 106-119). Oxford: Oxford University Press.
 • Schwartz, S. H., & Cieciuch, J. (2016). Values. In H. Miller (ed.), SAGE Encyclopedia of Theory in Psychology, Vol. II (pp. 950-951). Thousand Oaks, CA: Sage. DOI: 10.4135/9781483346274.n326
 • Cieciuch, J., Schwartz, S. H., Davidov, E. (2015). Values, Social Psychology of. W: James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, t. 25 (s. 41–46). Oxford: Elsevier.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012). Polish computerized short version of The Nijmegen Family Relation Test (NFRT). W: D. Musial, E. Rydz (red.), The Psychology of Human Development - Selected Issues, t. 2 (s. 61-78). Lublin: KUL.
 • Cieciuch, J. (2011). Kwestionariuszowe pomiary preferencji wartości. W: W. Zeidler (red.), Kwestionariusze osobowości (s. 275-318). Warszawa: Vizja Press & IT.
 • Cieciuch, J. (2011). Między przedmiotem a metodą. Wątpliwości związane z koncepcją tożsamości narracyjnej McAdamsa. W: A. Cierpka, E. Dryll (red.), Psychologia narracyjna: tożsamość, dialogowość, pogranicza (s. 111-131). Warszawa: Eneteia.
 • Rusjan, D., Brzezińska, E., Cieciuch, J. (2011). Związek ocen szkolnych z percepcją ucznia przez siebie i nauczyciela. W: E. Arciszewska, K. Dziurzyński, M. Jurewicz (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej (s. 91-109). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 • Cieciuch, J. (2010). The developmental context of the structure of values and worldview beliefs during adolescence. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), The Psychology of Human Development - Selected Issues (s. 123-139). Lublin: KUL.
 • Rowiński, T., Cieciuch, J. (2010). Testing for measurement equivalence of Internet Activity Questionnaire across online and paper-and-pencil surveys. W: A. Błachnio, A. Przepiórka, T. Rowiński (red.), Internet in psychological research (s. 195-215). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Cieciuch, J. (2009). W poszukiwaniu psychologicznej realizacji delfickiego wezwania, czyli współczesna psychologia w świetle Fides at ratio. W: J. Krokos, M. Ryś. (red.), Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? (s. 135-147). Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.
 • Cieciuch, J. (2009). Value priorities and structure in adolescence and early adulthood in 19 European countries. W: W. Zagórska, J. Cieciuch, D. Buksik (red.), Axiological aspects of development in youth (s. 47-72). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Cieciuch, J. (2008). Przydatność falsyfikacjonizmu Karla Poppera w badaniach psychologicznych. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady (s. 83-116). Warszawa: Vizja Press & IT.
Książki

 

 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach