Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne UKSW

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne (MCLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laboratorium zakończyło swoją działalność z końcem 2019 roku.

Bazą wyjściową MCLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium Psychologiczne. Czytaj dalej...

Dyrektorem Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego był prof. dr hab. Jan F. Terelak. W skład MCLP wchodziły poniższe laboratoria, które w 2020 roku zostały włączone bezpośrednio w strukturę Instytutu Psychologii UKSW, w ramach odpowiednich katedr i zakładów:

Laboratorium Psychologii Transportu nie weszło w skład struktury Instytutu Psychologii i stało się jednostką ogólnouczelnianą.

Regulamin Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW

SPRAWOZDANIA

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach