Biofeedback

Laboratorium Metod Badawczych i Diagnostycznych
Koordynator: dr Dominik Gołuch

W ramach działalności podstawowej są prowadzone badania:

  • efektywności treningu różnych funkcji poznawczych, jak np. uwagi, pamięci, itp.
  • kosztu fizjologicznego w sytuacjach stresowych;
 
W ramach działalności stosowanej mogą być prowadzone badania:
  • skuteczności efektów terapii farmakologicznej nadpobudliwości (np.ADHD);
  •  skuteczności psychoterapii w nerwicach, depresji, itp..

Thought Technology ProComp Infiniti System wraz z BioGraph Infiniti Software

 
 
Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne:
  • jako koncepcja – oparta jest na  izomorfizmie psychofizycznym;
  • jako metoda diagnostyczna -  polega na monitorowaniu  za pomocą odpowiednich urządzeń technicznych aktualnego stanu fizjologicznego i dostadostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego zmianach
  • jako metoda terapeutyczna -.polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego organizmu (w postaci wizualnej lub akustycznej) w celu nauczenia się modyfikowania funkcji, które zwykle są poza naszą świadomą kontrolą.
 
Urządzenia umożliwiają prowadzenie badań oraz treningu w następujących obszarach: EEG (jeden kanał), powierzchniowe EMG; przewodność skóry; temperatura; oddychanie; HRV - zmienność rytmu serca. Wszystkie urządzenia są przystosowane do prowadzenia badań zarówno stacjonarnie, w laboratorium, jak i w terenie. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do bardzo szerokiej grupy zarówno osób badanych, jak i też do odbiorców komercyjnych. 
 
Planowane kierunki prowadzenia badań w o przede wszystkim badanie wskaźników fizjologicznych w sytuacjach stresowych oraz badanie związków różnych reakcji psychofizjologicznych z określonymi konstruktami psychologicznych. Kolejnym obszarem badań jest skuteczność biofeedbacku w treningu różnych funkcji poznawczych, jak np. uwagi, pamięci, koncentracji. Następnym kierunkiem jest badanie skuteczności biofeedbacku jako wsparcia dla terapii różnych zaburzeń psychologicznych.
Zapraszamy do współpracy badaczy, którzy chcieliby prowadzić badania wykorzystujące wskaźniki psychofizjologiczne.
 
Zapraszamy osoby indywidualne, jak i firmy do korzystania z biofeedbacku. Jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dzięki temu człowiek może rozwinąć swój potencjał.
 
W ramach swojej działalności planujemy przede wszystkim prowadzić szkolenia i treningi z zakresu radzenia sobie ze stresem – zwłaszcza uczyć lepszej kontroli nad reakcjami poprzez zastosowanie biofeedback. Poza tym oferujemy treningi pomagające lepiej wykorzystać swój potencjał w pracy i w nauce poprzez treningi poznawcze: uwagi, pamięci, koncentracji. Umożliwi to bardziej efektywną i wydajną pracę.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach