POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Sekcja Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN" | KNSP UKSW

SEKCJA PSYCHOLOGII EWOLUCYJNEJ "DARWIN"


ul.Wóycickiego 1/3, bud. 14
01-938 Warszawa
e-mail: darwinuksw@gmail.com
www.facebook.com/speuksw

Do sekcji Psychologii Ewolucyjnej "Darwin” należą aktywni studenci należący do Koła Naukowego Studentów Psychologii. Sekcja zajmuję się szeroko rozumianą tematyką psychologii ewolucyjnej w zakresie badań psychofizjologicznych i psychoneurologicznych. Aktualnie większość czasu poświęcona jest na szkolenia studentów w zakresie obsługi narzędzi badawczych do oceny aktywności czynności mózgu (EEG), aktywności mięśniowej (EMG), ruchów gałek ocznych (EOG). Zdobyte umiejętności stanowią następny krok do projektowania badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem Kierowników poszczególnych pracowni Centralnego Laboratorium Psychologicznego, dzięki temu w toku studiów mają dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej w dziedzinie psychofizjologii i neuronauki. Jeździmy na konferencje i prowadzimy badania, a przy tym świetnie się bawimy i spędzamy czas.

ZARZĄD 2016/2017
 
Prezes: Kinga Kubaczuk
Zastępca: Łukasz Subramanian

Członkowie Sekcji Psychologii Ewolucyjnej "DARWIN"

Joanna Bartnicka
Dominika Jaśkiewicz
Agata Kajkowska
Kinga Kubaczuk
Patrycja Olszewska
Łukasz Subramanian
Paulina Tyszka
Cezary Wojdalski
Stanisław Wyrzykowski

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach