tekstowa wersja strony dla niewidomych
POCZTA        USOS        APD         E-LEARNING        WFCH        UKSW                                                                                                 
UKSW

Publikacje | mgr Dominik Gołuch

MGR DOMINIK GOŁUCH


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1409a
tel. (0-22) 569 96 06
e mail: d.goluch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia pracy, psychofizjologia, psychologia stresu, psychologia eksperymentalna.

Aktualnie pełnione funkcje

  • Kierownik Pracowni Psychofizjologii CLP WFCH UKSW
  • Starszy referent ds. dydaktyki i badań

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE

Artykuły z Impact Factor

  • Koprowski, R., Wilczyński, S., Martowska, K., Gołuch, D., Wrocławska-Warchala, E. (2017). Dedicated tool to assess the impact of a rhetorical task on human body temperature. International Journal of Psychophysiology, 120, 69-77. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2017.07.007

Artykuły w czasopismach

  • Małkiewicz, M., Borkowska, A., Kobos, Z., Gołuch, D., Terelak, J. F.  (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator  (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45. 
  • Skura, M., Gołuch, D. (2013). Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową. Niepełnosprawność i rehabilitacja, 13(4), 47-60.
  • Gołuch, D. (2011). Poziom lęku i nadziei na sukces a style radzenia sobie ze stresem u maturzystów. Studia Psychologica, 11(1), 33-50.

Recenzje

  • Gołuch, D., (2016). Jan Felicjan Terelak, „Psychologia kierowców pojazdów drogowych. Teoria i stan badań”, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2015. Przegląd Psychologiczny, 59(4),  318.

Rozdziały w książkach

  • Gołuch, D., Orlak, K. (2015). Psychospołeczne warunki pracy w polskich sądach powszechnych. W: K. Orlak (red.), Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki zdrowotne (s. 18-28). Wyniki badania TEMIDA 2015.

Książki

  • Orlak, K., Gołuch, D., Chmielewski, J. (2014), Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących. Warszawa, ZUS.

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach