POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr Dominik Gołuch

DR DOMINIK GOŁUCHul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1409a
e mail: d.goluch@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia pracy, psychofizjologia, psychologia stresu, psychologia eksperymentalna.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły w czasopismach
  • Koprowski, R., Wilczyński, S., Martowska, K., Gołuch, D., Wrocławska-Warchala, E. (2017). Dedicated tool to assess the impact of a rhetorical task on human body temperature. International Journal of Psychophysiology, 120, 69-77. DOI: 10.1016/j.ijpsycho.2017.07.007
  • Małkiewicz, M., Borkowska, A., Kobos, Z., Gołuch, D., Terelak, J. F.  (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator  (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45. 
  • Skura, M., Gołuch, D. (2013). Obraz siebie osób z niepełnosprawnością ruchową. Niepełnosprawność i rehabilitacja, 13(4), 47-60.
  • Gołuch, D. (2011). Poziom lęku i nadziei na sukces a style radzenia sobie ze stresem u maturzystów. Studia Psychologica, 11(1), 33-50.

Rozdziały w książkach

  • Gołuch, D., Orlak, K. (2015). Psychospołeczne warunki pracy w polskich sądach powszechnych. W: K. Orlak (red.), Stres zawodowy w sądach powszechnych i jego skutki zdrowotne (s. 18-28). Wyniki badania TEMIDA 2015.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach