Publikacje | dr Ewa Topolewska-Siedzik

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: e.topolewska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Sposoby kształtowania tożsamości – strukturyzacja w ramach modelu kołowego, zróżnicowanie w kolejnych okresach życia, miejsce konstruktów tożsamościowych w strukturze osobowości.
Wykorzystanie dorobku i metod badawczych psychologii poznawczej w psychologii różnic indywidualnych. 
Zaawansowane analizy statystyczne oraz ich zastosowanie do chwytania intraindywidualnych różnic w relacjach pomiędzy konstruktami psychologicznymi.
 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje z Impact Factor
 • Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Topolewska-Siedzik, E. (2022). How many and what mechanisms are needed to explain self-regulatory functions in personality dynamics: Toward a model based on the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Personalityhttps://doi.org/10.1111/jopy.12722
 • Białecka-Pikul, M., Stępień-Nycz, M., Sikorska, I., Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2019). Change and Consistency of Self-Esteem in Early and MiddleAdolescence in the Context of School Transition. Journal of Youth and AdolescenceDOI: 10.1007/s10964-019-01041-y
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2019). Modes of personal identity formation: A preliminary picture from the lifespan perspective. Personality and Individual Differences, 138, 237-242. DOI: 10.1016/j.paid.2018.09.041
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and IdentityDOI: 10.1080/15298868.2018.1483964
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2018). Trajectories of Identity Formation Modes and Their Personality Context in Adolescence. Journal of Youth and AdolescenceDOI: 10.1007/s10964-018-0824-7
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2017). Empirical verification of the Circumplex of Identity Formation Modes and its potential to integrate different models of identity development in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(2), 123-142. DOI: 10.1080/15298868.2016.1229690
 • Cieciuch, J., Topolewska, E. (2017). Circumplex of identity form ation m odes: A proposal for the integration of identity constructs developed in the Erikson–Marcia tradition. Self and Identity, 16(1), 37-61. DOI: 10.1080/15298868.2016.1216008
Pozostałe artykuły w czasopismach
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015). Wewnętrzne zróżnicowanie stylu dyfuzyjno-unikowego w modelu Berzonsky’ego. Wyniki analiz w podejściach skoncentrowanym na zmiennych i skoncentrowanym na osobach. Studia Psychologiczne, 53(3), 77-89.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki. Roczniki psychologiczne, 17(2), 365-382.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2012). Jeden czy dwa style dyfuzyjno-unikowe w modelu Berzonsky'ego?  Nierozwiązany problem w nowej wersji Inwentarza Stylów Tożsamości (ISI-4). Studia Psychologica, 12(1), 5-23. 
Redakcja książek
 • Topolewska, E., Skimina, E., Skrzek, S. (red.). (2014). Młoda Psychologia, tom 2. Warszawa: LiberiLibri.
Rozdziały w książkach
 • Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokrastynacja. W E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia, tom 2 (s. 145-159). Warszawa: Liberi Libri.
 • Topolewska, E., Mańko, A. (2012). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. W E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda Psychologia, tom 1 (s. 267-282). Warszawa: Liberi Libri.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach