Konferencje | dr Ewa Topolewska-Siedzik

DR EWA TOPOLEWSKA-SIEDZIK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: e.topolewska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Sposoby kształtowania tożsamości – strukturyzacja w ramach modelu kołowego, zróżnicowanie w kolejnych okresach życia, miejsce konstruktów tożsamościowych w strukturze osobowości.
Wykorzystanie dorobku i metod badawczych psychologii poznawczej w psychologii różnic indywidualnych. 
Zaawansowane analizy statystyczne oraz ich zastosowanie do chwytania intraindywidualnych różnic w relacjach pomiędzy konstruktami psychologicznymi.
 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Identity as moderator of the relationships between gamma personality metatraits and values. Poster na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa.
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J. (2017, wrzesień). Relacje pomiędzy sposobami kształtowania tożsamości a wartościami we wczesnej i średniej adolescencji. Referat na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk.
 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Poznawczy aspekt stylów kształtowania tożsamości. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). The Circumplex of Identity Formation Modes - theoretical background and the results of empirical research. Referat na 9th International Conference on Dialogical Self, Lublin, Polska.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). The personality underpinnings of the differentiation in identity formation specified in the Circumplex of Identity Formation Modes. Referat na15th Biennial Conference, European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Hiszpania.
 • Topolewska, E., Berzonsky, M. D., Cieciuch, J. (2016, wrzesień). Identity processing styles and cognitive functioning: the results of the Emotional Stroop Task. Referat na15th Biennial Conference, European Association for Research on Adolescence, La Barrosa, Hiszpania.
 • Topolewska, E. (2015, czerwiec). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2015, czerwiec). Wymiary, statusy, style, kryteria – propozycja uporządkowania pojęć używanych do opisu kształtowania się tożsamości. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, Polska.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2014, maj). Style kształtowania się tożsamości w różnych okresach rozwojowych. Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin, Polska.
 • Skimina, E., Topolewska, E. (2014, luty). IPIP-BFM-20 – krótki kwestionariusz do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Referat na Sympozjum Tematycznym Osobowość Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E. (2013, grudzień). Kołowy model stylów tożsamości. Referat na Sympozjum Tematycznym Osobowość Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Circumplex model of identity styles. Poster na 16th European Conference on Developmental Psychology, Lozanna, Szwajcaria.
 • Topolewska, E., Cieciuch, J. (2013, maj). Kołowy model stylów tożsamości. Pierwsze badania walidacyjne. Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk, Polska.
 • Stępień, M., Wojcieszek, K., Topolewska, E. (2013, maj). Osobowościowe uwarunkowania prokrastynacji. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E., Stępień, M., Wojcieszek, K. (2013, maj). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky'ego a prokrastynacja. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Wojcieszek, K., Topolewska, E., Stępień, M. (2013, maj). Tożsamościowe uwarunkowania dobrostanu. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Mańko, A., Skrzek, S., Szczepan, K., Topolewska, E. (2013, maj). Zachowania z domu jako część Baterii Inwentarzy Behawioralnych. Wyniki pierwszych badań walidacyjnych. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Żebrowska, M., Twardo, A., Topolewska, E., Skimina, E. (2013, maj). Czy kwestionariusz osobowości musi być bardzo długi. Wykorzystanie IPIP-BFM-20 w badaniach osobowościowych uwarunkowań stylów tożsamości Berzonsky'ego. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Topolewska, E., Trawińska, A. (2012, maj). Ile stylów tożsamości jest w modelu Berzonsky’ego? Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra, Polska.
 • Trawińska, A., Topolewska, E. (2012, maj). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Ropolewska, U., Topolewska, E., Trawińska, A. Zarzycka, M. (2011, wrzesień). Osobowościowe uwarunkowania stylów tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego. Referat na Zjeździe Psychologicznych Kół Naukowych, Katowice, Polska.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach