UKSW

Publikacje | dr Włodzimierz Strus

DR WŁODZIMIERZ STRUS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: w.strus@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności: modele struktury osobowości, badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości, zagadnienia związane z optymalnym funkcjonowaniem oraz patologią osobowości. Możliwości integracji modeli, koncepcji i teorii konstruowanych w obrębie szeroko rozumianej psychologii osobowości. Psychologia moralności - w tym szczególnie poczucia winy i wstydu.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW
 • Kierownik Kierunku Studiów Psychologia
 • Kierownik Studiów Niestacjonarnych w Instytucie Psychologii UKSW
 • Asystent w Katedrze Psychologii Osobowości

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje z Impact Factor
 • Bach, B., Kerber, A., Aluja, A., Bastiaens, T., Keeley, J. W., Claes, L., Fossati, A., Gutierrez, F., Oliveira, S. E. S., Pires, R., Riegel, K. D., Rolland, J.-P., Roskam, I., Sellbom, M., Somma, A., Spanemberg, L., Strus, W., Thimm, J.C., Wright, A. G. C., Zimmermann, J. (2020). International Assessment of DSM-5 and ICD-11 Personality Disorder Traits: Toward a Common Nosology in DSM-5.1. PsychopathologyDOI: 10.1159/000507589
 • Ponikiewska, K., Cieciuch, J., Strus, W. (2020). In search of convergence between the main dimensions of interpersonal and basic human values in the context of personality traits. Personality and Individual Differences, 162DOI: 10.1016/j.paid.2020.110003
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). A three-step procedure for analysis of circumplex models: An example of narcissism located within the circumplex of personality metatraits. Personality and Individual DifferencesDOI: 10.1016/j.paid.2019.109775
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Baran, T. (2019). Seeking a Common Framework for Research on Narcissism: An Attempt to Integrate the Different Faces of Narcissism Within the Circumplex of Personality Metatraits. European Journal of PersonalityDOI: 10.1002/per.2206
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and Identity, 18(5), 529-549DOI: 10.1080/15298868.2018.1483964
 • Ślaski, S., Rogoza, R., Strus, W. (2019). Pride as a state and as a trait: Polish adaptation of the authentic and hubristic pride scales. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-0114-2
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska53(1), 7–22. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477.
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska53(1), 23–48. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2018). Traits and values as predictors of the frequency of everyday behavior: Comparison between models and levels. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-9892-9
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2017) Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70-95. DOI: 10.1016/j.jrp.2016.12.002.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273–286. DOI: 10.1037/gpr0000017
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77–82. DOI: 10.1016/j.paid.2014.07.018
Pozostałe artykuły w czasopismach
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18–35. DOI: 10.21827/ijpp.5.35594
 • Kłosowski, M., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). The Polish adaptation of the Five-Factor Obsessive-Compulsive Inventory – Short Form (FFOCI-SF): a preliminary study. Health Psychology Report, 7(2), 165-175. DOI: 10.5114/hpr.2019.84214
 • Strus, W., Kozłowska, A. (2018). Osobowość psychopatyczna – nowe ujęcia starej problematyki. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, 25, 15-34.
 • Stanisławski, K., Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty. Studia Psychologica UKSW, 17(2), 89-115. DOI: 10.21697/sp.2017.17.2.05
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Świtalski, A. (2017). Zachowania celowe mierzone samoopisowopomiar i struktura. Psychologia – Etologia – Genetyka, 36, 7–32.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym  modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20, 429–450. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.2-6pl
 • Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49. DOI: 10.14656/PFP20140102
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga. Studia Psychologica, 11(2), 65-93.
 • Strus, W. (2010). Skala Uczuć Moralnych (SUM) – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Studia Psychologica, 10, 273-313.
 • Slaski, S., Jachnis, A., Strus, W. (2007). Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy. Studia Psychologica, 7, 75-84.
 • Strus, W., Ślaski, S. (2007). Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne. Studia Psychologica, 7, 13-36.
 • Strus, W. (2006). Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne. Studia Psychologica, 6, 149-170.
 • Strus, W. (2004). Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości. Studia Psychologia, 5, 273-292.

Rozdziały w książkach

 • Strus, W., Żylicz, O. (2018). Emocje samoświadomościowe – podstawowe rozróżnienia i narzędzia pomiaru. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 80-109). Warszawa: Difin.
 • Gasiul, H., Strus, W. (2018). Motywy Ja i możliwości ich pomiaru. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 349-392). Warszawa: Difin.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. W: V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. DOI: 10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. W:  J. Szomburg, M. Wandałowski (red.), Terapia Narodowa - w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim (Wolność i Solidarność nr 77; s. 95-108). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Strus, W. (2011). Wypalenie – kryzys zawodowy. W: M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa. Kraków: WN Akapit.
 • Żylicz, P. O., Strus, W. (2011). O poczuciu winy i niektórych jego temperamentalnych uwarunkowaniach. W: M. Marszał-Wiśniewska, J. Strelau (red.), Uwikłany temperament. Osobowość – temperament – środowisko (s. 199-224). Warszawa: WN Scholar
 • Strus, W. (2009). Emotional and Cognitive Dimension of Moral Development Versus Social Behaviour. Research on University Students. W: W. Zagórska, J. Cieciuch, D. Buksik (red.), Axiological Aspects of Development in Youth (s. 73-97). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Strus, W. (2009). Podstawowe właściwości dojrzałości emocjonalnej. W: K. Franczak, M. Szpringer (red.), Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży (s. 61-88). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Książki

 • Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach