Publikacje | dr hab. Włodzimierz Strus

DR HAB. WŁODZIMIERZ STRUS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: w.strus@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności: modele struktury osobowości, badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości, zagadnienia związane z optymalnym funkcjonowaniem oraz patologią osobowości. Możliwości integracji modeli, koncepcji i teorii konstruowanych w obrębie szeroko rozumianej psychologii osobowości. Psychologia moralności - w tym szczególnie poczucia winy i wstydu.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Prodziekan WFCh ds. studenckich kierunku psychologii
 • Pełnomocnik Dziekana WFCh ds. studiów niestacjonarnych z psychologii
 • Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości
 • Członek Senatu UKSW kadencji 2020-2024
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WFCh

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje z Impact Factor
 • Rogoza, R., Crowe, M. L., Jamison, L., Cieciuch, J., Strus, W. (2022). Support for the three-factor model of narcissism and its personality underpinnings through the lens of the network psychometrics. Psychological Assessmenthttps://doi.org/10.1037/pas0001149
 • Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Topolewska-Siedzik, E. (2022). How many and what mechanisms are needed to explain self-regulatory functions in personality dynamics: Toward a model based on the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Personalityhttps://doi.org/10.1111/jopy.12722
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W., Hutsebaut, J. (2022). Krótka Skala Poziomu Funkcjonowania Osobowości – wersja 2.0 (LPFS-BF 2.0): Trafność i rzetelność polskiej adaptacji. Psychiatria Polska270. Publikacja dostępna online. 
  https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/145912
 • Yik, M., Mues, C., Sze, I. N. L., Kuppens, P., Tuerlinckx, F., De Roover, K., Kwok, F. H. C., Schwartz, S. H., Abu-Hilal, M., Adebayo, D. F., Aguilar, P., Al-Bahrani, M., Anderson, M. H., Andrade, L., Bratko, D., Bushina, E., Choi, J. W., Cieciuch, J., Dru, V., Evers, U., Fischer, R., Florez, I. A., Garðarsdóttir, R. B., Gari, A., Graf, S., Halama, P., Halberstadt, J., Halim, M. S., Heilman, R. M., Hřebíčková, M., Karl, J. A., Knežević, G., Kohút, M., Kolnes, M., Lazarević, L. B., Lebedeva, N., Lee, J., Lee, Y.-H., Liu, C., Mannerström, R., Marušić, I., Nansubuga, F., Ojedokun, O., Park, J., Platt, T., Proyer, R. T., Realo, A., Rolland, J.-P., Ruch, W., Ruiz, D., Sortheix, F. M., Stahlmann, A. G., Stojanov, A., Strus, W., Tamir, M., Torres, C., Trujillo, A., Truong, T. K. H., Utsugi, A., Vecchione, M., Wang, L., Russell, J. A. (2022). On the relationship between valence and arousal in samples across the globe. Emotion. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/emo0001095
 • Ponikiewska, K., Strus, W., Cieciuch, J. (2022). Revealing the hierarchical structure of temperamental constructs distinguished in eight theories. Acta Psychologica226, artykuł 103557. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103557
 • Łakuta, P., Cieciuch, J., Strus, W., Morey, L. C. (2022). Właściwości psychometryczne polskiej adaptacji Samoopisowej skali poziomu funkcjonowania osobowości według DSM-5 (LPFS-SR). Psychiatria Polska263. Publikacja dostępna online. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/142888
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2022). Vulnerable Isolation and Enmity Concept: Disentangling the blue and dark face of vulnerable narcissism. Journal of Research in Personality96artykuł 104167. 
  https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104167
 • Strus, W., Ponikiewska, K., Cieciuch, J. (2022). Reactivity and Activity as dimensions capturing both energetic and temporal aspects of behavior: Towards a reconceptualization of Jan Strelau's basic temperament dimensions based on the Circumplex of Personality Metatraits. Personality and Individual Differences188, artykuł 111434. 
  https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111434
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Toward a Model of Personality Competencies Underlying Social and Emotional Skills: Insight From the Circumplex of Personality Metatraits. Frontiers in Psychology12, artykuł 711323. 
  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.711323
 • Strus, W., Łakuta, P., Cieciuch, J. (2021). Anankastia or Psychoticism? Which one is better suited for the fifth trait in the Pathological Big Five: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits perspective. Frontiers in Psychiatry, 12, artykuł 648386. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.648386
 • Dziuda, Ł., Baran, P., Zieliński, P., Murawski, K., Dziwosz, M., Krej, M., Piotrowski, M., Stablewski, R., Wojdas, A., Strus, W., Gasiul, H., Kosobudzki, M., Bortkiewicz, A. (2021). Evaluation of a Fatigue Detector Using Eye Closure-Associated Indicators Acquired from Truck Drivers in a Simulator Study. Sensors, 21(19), artykuł 6449. https://doi.org/10.3390/s21196449
 • Cieciuch, J., Łakuta, P., Strus, W., Oltmanns, J. R., Widiger, T. (2021). Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD. Psychiatria Polska, 247. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/138563
 • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Ellipse rather than a circumplex: A systematic test of various circumplexes of emotions. Personality and Individual Differences, 181, artykuł 111052. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111052
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2021). The Circumplex of Personality Metatraits and the HEXACO model: Towards refinement and Integration. Journal of Personality, 89, 803–818. https://doi.org/10.1111/JOPY.12616
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2021). Higher-order factors of the Big Six – Similarities between Big Twos identified above the Big Five and the Big Six. Personality and Individual Differences, 171, artykuł 110544. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110544
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Kłosowski, M. (2021). Investigating the Structure of the Polish Five Factor Narcissism Inventory: Support for the Three-Factor Model of Narcissism. Psychological Assessment, 33, 267–272. https://doi.org/10.1037/pas0000901
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). A three-step procedure for analysis of circumplex models: An example of narcissism located within the circumplex of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 169, artykuł 109775. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109775
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2021). Traits and values as predictors of the frequency of everyday behavior: Comparison between models and levels. Current Psychology, 40, 133–153. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9892-9
 • Ślaski, S., Rogoza, R., Strus, W. (2021). Pride as a state and as a trait: Polish adaptation of the authentic and hubristic pride scales. Current Psychology, 40, 1995–2001. https://doi.org/10.1007/s12144-018-0114-2
 • Kałużna-Wielobób, A., Strus, W., Cieciuch, J. (2020). Community feeling and narcissism as two opposite phenomena. Frontiers in Psychology, 11, artykuł 515895. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.515895
 • Rymarczyk, K., Turbacz, A., Strus, W., Cieciuch, J. (2020). Type C personality: Conceptual refinement and preliminary operationalization. Frontiers in Psychology, 11, artykuł 552740. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.552740
 • Bach, B., Kerber, A., Aluja, A., Bastiaens, T., Keeley, J. W., Claes, L., Fossati, A., Gutierrez, F., Oliveira, S. E. S., Pires, R., Riegel, K. D., Rolland, J.-P., Roskam, I., Sellbom, M., Somma, A., Spanemberg, L., Strus, W., Thimm, J.C., Wright, A. G. C., Zimmermann, J. (2020). International Assessment of DSM-5 and ICD-11 Personality Disorder Traits: Toward a Common Nosology in DSM-5.1. Psychopathology, 53, 179–188. https://doi.org/10.1159/000507589
 • Ponikiewska, K., Cieciuch, J., Strus, W. (2020). In search of convergence between the main dimensions of interpersonal and basic human values in the context of personality traits. Personality and Individual Differences, 162, artykuł 110003. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110003
 • Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Baran, T. (2019). Seeking a Common Framework for Research on Narcissism: An Attempt to Integrate the Different Faces of Narcissism Within the Circumplex of Personality Metatraits. European Journal of Personality, 33, 437–455. https://doi.org/10.1002/per.2206
 • Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Personality underpinnings of identity: The role of metatraits and traits in identity formation modes. Self and Identity, 18(5), 529–549. https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1483964
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 53(1), 7–22. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86477
 • Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 53(1), 23–48. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/86478
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2017) Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality Metatraits. Journal of Research in Personality, 66, 70–95. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2016.12.002
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273–286. https://doi.org/10.1037/gpr0000017
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Circumplex structure of personality traits measured with the IPIP-45AB5C questionnaire in Poland. Personality and Individual Differences, 71, 77–82. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.07.018
 
Pozostałe artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Kwiatkowska, M. M., Strus, W. (2021). Social Inhibition: Theoretical Review and Implications for a Dual Social Inhibition Model within the Circumplex of Personality Metatraits. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 21(2), 57–109. https://doi.org/10.21697/sp.2021.21.2.04
 • Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Theoretical framework for the RUNO personality typology based on the Circumplex of Personality Metatraits. Polish Psychological Bulletin, 52(3), 197–210. https://doi.org/10.24425/ppb.2021.137885
 • Strus, W., Cybis, N., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2021). Number and content of personality types across methods and samples: Empirically filling the theoretically developed map of RUNO typology. Polish Psychological Bulletin, 52(3), 211–226. https://doi.org/10.24425/ppb.2021.137886
 • Gasiul, H., Strus, W. (2020). Osobowościowe uwarunkowania ryzyka wypadków drogowych u kierowców – przegląd wybranych badań i propozycja ich interpretacji w ramach Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 20(2). https://doi.org/10.21697/sp.2020.20.2.03
 • Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Szarota, P., Izdebski, P. K. (2020). Psychometric properties of the Polish versions of the HEXACO-60 and the HEXACO-100 personality inventories. Current Issues in Personality Psychology, 8(3), 255–278. https://doi.org/10.5114/cipp.2020.98693
 • Nieznański, M., Gasiul, H., Strus, W., Obidziński, M., Kobos, Z., Rowiński, T. (2020). Relationship between self-reported symptoms of fatigue and cognitive performance: Switch cost as a sensitive indicator of fatigue. Psihologijske teme/Psychological Topics, 29, 199-228. https://doi.org/10.31820/pt.29.2.1
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Are the questionnaire and the psycho-lexical Big Twos the same? Towards an integration of personality structure within the Circumplex of Personality Metatraits. International Journal of Personality Psychology, 5, 18–35. https://doi.org/10.21827/ijpp.5.35594
 • Kłosowski, M., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). The Polish adaptation of the Five-Factor Obsessive-Compulsive Inventory – Short Form (FFOCI-SF): a preliminary study. Health Psychology Report, 7(2), 165-175. https://doi.org/10.5114/hpr.2019.84214
 • Strus, W., Kozłowska, A. (2018). Osobowość psychopatyczna – nowe ujęcia starej problematyki. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, 25, 15-34.
 • Stanisławski, K., Strus, W., Cieciuch, J. (2017). Polska adaptacja Kwestionariusza CSIE Locke’a do pomiaru poczucia skuteczności interpersonalnej i jego osobowościowe korelaty. Studia Psychologica UKSW, 17(2), 89-115. https://doi.org/10.21697/sp.2017.17.2.05
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Świtalski, A. (2017). Zachowania celowe mierzone samoopisowopomiar i struktura. Psychologia – Etologia – Genetyka, 36, 7–32.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym  modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20, 429–450. https://doi.org/10.18290/rpsych.2017.20.2-6pl
 • Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49. https://doi.org/10.14656/PFP20140102
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2011). Kołowy model struktury cech osobowości w ujęciu Lewisa Goldberga. Studia Psychologica, 11(2), 65-93.
 • Strus, W. (2010). Skala Uczuć Moralnych (SUM) – konstrukcja i właściwości psychometryczne. Studia Psychologica, 10, 273-313.
 • Slaski, S., Jachnis, A., Strus, W. (2007). Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy. Studia Psychologica, 7, 75-84.
 • Strus, W., Ślaski, S. (2007). Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne. Studia Psychologica, 7, 13-36.
 • Strus, W. (2006). Poziom dojrzałości emocjonalnej a zachowania moralne. Studia Psychologica, 6, 149-170.
 • Strus, W. (2004). Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości. Studia Psychologia, 5, 273-292.

Rozdziały w książkach

 • Cieciuch, J., Strus, W. (2020). Osobowość w psychologii wychowania. W: H. Liberska, J. Trempała (red.), Psychologia wychowania. Wybrane problemy (s. 199-213). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Strus, W., Żylicz, O. (2018). Emocje samoświadomościowe – podstawowe rozróżnienia i narzędzia pomiaru. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 80-109). Warszawa: Difin.
 • Gasiul, H., Strus, W. (2018). Motywy Ja i możliwości ich pomiaru. W: H. Gasiul (red.), Metody badania emocji i motywacji (s. 349-392). Warszawa: Difin.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). The Two-Factor Model of personality. W: V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (red.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2129-1
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Dojrzałość człowieka i społeczeństwa, czyli o konieczności godzenia żywiołów. W:  J. Szomburg, M. Wandałowski (red.), Terapia Narodowa - w kierunku dojrzałości. Po XI Kongresie Obywatelskim (Wolność i Solidarność nr 77; s. 95-108). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Strus, W. (2011). Wypalenie – kryzys zawodowy. W: M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa. Kraków: WN Akapit.
 • Żylicz, P. O., Strus, W. (2011). O poczuciu winy i niektórych jego temperamentalnych uwarunkowaniach. W: M. Marszał-Wiśniewska, J. Strelau (red.), Uwikłany temperament. Osobowość – temperament – środowisko (s. 199-224). Warszawa: WN Scholar
 • Strus, W. (2009). Emotional and Cognitive Dimension of Moral Development Versus Social Behaviour. Research on University Students. W: W. Zagórska, J. Cieciuch, D. Buksik (red.), Axiological Aspects of Development in Youth (s. 73-97). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Strus, W. (2009). Podstawowe właściwości dojrzałości emocjonalnej. W: K. Franczak, M. Szpringer (red.), Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży (s. 61-88). Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Książki

 • Strus, W. (2012). Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach