Konferencje | dr hab. Włodzimierz Strus

DR HAB. WŁODZIMIERZ STRUS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1401
e mail: w.strus@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia osobowości, w szczególności: modele struktury osobowości, badania nad czynnikami wyższego rzędu (metacechami) osobowości, zagadnienia związane z optymalnym funkcjonowaniem oraz patologią osobowości. Możliwości integracji modeli, koncepcji i teorii konstruowanych w obrębie szeroko rozumianej psychologii osobowości. Psychologia moralności - w tym szczególnie poczucia winy i wstydu.

Aktualnie pełnione funkcje

 • Prodziekan WFCh ds. studenckich kierunku psychologii
 • Pełnomocnik Dziekana WFCh ds. studiów niestacjonarnych z psychologii
 • Adiunkt w Katedrze Psychologii Osobowości
 • Członek Senatu UKSW kadencji 2020-2024
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WFCh

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Cieciuch, J., Strus, W., Davidov, E. (2019). Values and virtues: Towards an integration within the Circumplex of Personality Metatraits. Paper presented at the 5th International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Regional Conference, 16-17.07.2019, San José, Costa Rica.
 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Circumplex Model of Narcissism: Theoretical background and empirical evidences. Paper presented at the 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), 2-6.04.2019, Hanoi, Vietnam.
 • Erentaite, R., Raiziene, S., Cesnuityte, V., Sondaite, J., Vosylis, R., Gabrialaviciute, I., Crocetti, E., Rubini, M., Albarello, F., Prati, F., Negru-Subtirica, O., Damian, L. E., Glavan, B., Pop, E. I., Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Klym-Guba, M., Strus, W., Karas, D., Lannegrand-Willems, L., Perchec, C., Chevrier, B., Carrizales, A. (2018, wrzesień). Facilitating support to youth identity development in Europe: the outcomes and implications from the INSIDE project. Poster na 16th Biennial Meeting of the European Association for Research on Adolescence, Gandawa, Belgia.
 • Strus, W., Skimina, E. (2018). Personality metatraits and everyday behavior. Paper presented at the 19th European Conference on Personality (ECP 2018), Zadar, 17–21.07, 2018.
 • Czyżkowska, A., Cieciuch, J., Strus, W. (2017, czerwiec-lipiec). Attachment dimensions and styles within the Circumplex of Personality Metatraits. Plakat na International Attachment Conference, Londyn.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2017). How personality traits and personal values are related to behavior at different levels of hierarchy. Paper presented at the Conference of the International Society for the Study of Individual Differences (ISSID 2017), Warszawa, 24-28.07.2017.
 • Skimina, E. Cieciuch, J., Strus, W. (2016). Higher-Order Factors of Behavioral Acts: Motivational and Personality Meaning. Paper presented at the Conference “Motivation and Social Perception”, Gdańsk, 19-21.07.2016.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2016). Circular structure of values within the Circumplex of Personality Metatraits. Paper presented at 23rd International Congress of International Association for Cross-Cultural Psychology, Nagoya, Japonia, 30.07-3.08.2016.
 • Rowiński, T., Kowalska, M., Strus, W., Czuma, I., Cieciuch, J., Żechowski, C. (2014). Polish adaptation of Personality Inventory for DSM-5. Preliminary results. Paper presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8-13.07.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Davidov, E., Vecchione, M., Rowiński, T., Gasiul, H., Stillwell, D., Kosiński, M. (2013). Factorial structure of personality as measured by IPIP-100 in 33 countries. Paper presented at 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania, 17-20.07.2013.
 • Stanisławski, K., Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2013). Polish version of Circumplex Scales of Interpersonal Efficacy (CSIE). Poster presented at 12th European Conference on Psychological Assessment, San Sebastian, Hiszpania, 17-20.07.2013.
 • Cieciuch, J., Davidov, E., Gasiul, H., Strus, W., Rowiński, T., Fronczyk, K. (2013). Common factor in measurement of values – pure method or social desirability factor? Paper presented at 5th Conference of the European Survey Research Association, Ljubljana, Słowenia, 15-19.07.2013.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2012). Exploratory Structural Equation Modeling of Abridged Big Five Dimensional Circumplex IPIP scales. Paper presented at 30th International congress of Psychology, Cape Town, Republika Południowej Afryki.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T., Vecchione, M. (2012). Polish version of the Big five Questionnaire-2. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2012). Testing for measurement invariance of International Personality Item Pool across on-line and paper-and pencil samples. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). The hierarchical vs circular model of personality structure. Which one fits better to empirical data? Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Polish version of Big five Aspects Scales from International Personality Item Pool. Poster presented at 16th European Conference on Personality, Triest, Włochy, 10-14.07.2012.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2012). Personality determinants of moral emotions. Paper presented at 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology, Kazimierz Dolny, 13-16.08.2012.
 • Strus, W., Cieciuch,  J., Rowiński, T. (2011).  Polish version of the IPIP scales for measuring Abridged Big Five Dimensional Circumplex (AB5C). Poster presented at 11th European Conference on Psychological Assessment, Ryga, Łotwa, 31.08-3.09.2011.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J., Gasiul, H. (2010). Testing Measurement Equivalence (MGFCA) across online i offline sample. The 27th International Congress of Applied Psychology, Melbourne, Australia.

Polskie

 • Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Kołowy model narcyzmu: Założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja. Referat na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 20-22.09.2019.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Geometria osobowości, charakteru i dobrostanu. Referat na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 20-22.09.2019.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Model teoretyczny i założenia całościowej diagnozy osobowości oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Referat na konferencji z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”, Warszawa, 13-14.09.2019.
 • Strus, W., Cieciuch, J. (2019). Temperament, kompetencje emocjonalno-społeczne i dobrostan jako elementy całościowej diagnozy. Referat na konferencji z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej" pt. „Uwarunkowania i przykłady dobrej praktyki diagnostycznej”, Warszawa, 13-14.09.2019.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2019). "More geometrico" w psychologii, czyli o poszukiwaniu psychologicznej tablicy Mendelejewa. Wykład na 28 Kolokwiach Psychologicznych PAN „Metodologia badań psychologicznych – perspektywa interdyscyplinarna”, Gdańsk, 17-19.06.2019
 • Rymarczyk, K., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Typy osobowości A i C w perspektywie Kołowego Modelu Metacech Osobowości: próba rekonceptualizacji i operacjonalizacji. Plakat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, Bydgoszcz, 4-5.04.2019.
 • Strus, W. (2018). Lokalizacja sprawności moralnych w strukturze osobowości człowieka – perspektywa psychologiczna. Referat plenarny na VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo, Szczecin, 21.11.2018.
 • Skimina, E., Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Wielka Piątka vs Wielka Szóstka a codzienne zachowania. Referat na 36 Kongresie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 21-24.09.2017.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Żechowski, C., Bączkowska, K., Cieślińska, A., Jastrzębska, J., Niziołek, K., Rymarczyk, K., Sobieszek, M. (2017). Systemy emocjonalne, style przywiązania i psychopatologia – próba opisu w ramach kołowego modelu osobowości. Referat na Trójkonferencji „Obcy, Inny, Taki sam w psychoterapii”, Kraków, 20-22.10.2017.
 • Strus, W. (2017). Osobowość i wartości a dobrostan i poczucie sensu życia, czyli o tym jakim trzeba być, żeby być szczęśliwym. Referat na Konferencji „Tygiel wartości i sensu życia” organizowanej przez Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Poznań, 7.10.2017.
 • Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Kategorie i wymiary wykorzystywane w diagnozie osobowości zaburzonej i zdrowej - poszukiwanie syntezy w ramach Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Wykład plenarny na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, Bydgoszcz, 9-10.03.2017.
 • Żechowski, C., Strus, W., Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Cieciuch, J., Czuma, I. (2016). Nowy model (zaburzeń) funkcjonowania osobowości według DSM-5 i narzędzie do jego oceny (Kryterium A). Referat na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2016). Patologiczna Wielka Piątka według DSM-5 i sposób jej pomiaru (Kryterium B) – Inwentarz Osobowości PID-5. Referat na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2016). Czynniki wyższego rzędu (metacechy) w strukturze osobowości zdrowej i zaburzeniach osobowości – Czy możliwa jest integracja? Referat na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2016). Zaburzenia osobowości w kontekście Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Referat na II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej, Poznań, 24-26.11.2016.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2016). Kwestionariusz portretowy jako sposób pomiaru typów rozumianych jako metacechy osobowości. Referat na V Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań, 24-25.06.2016.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2016). Diagnoza zaburzeń osobowości w ramach hybrydowego systemu DSM-5. Referat na V Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, Poznań, 24-25.06.2016.
 • Cieciuch, J., Cichocka, A., Czuma, I., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Rowiński, T., Żechowski, C. (2015). Inwentarz Osobowości dla DSM-5 (PID-5) - Wersja dla Dzieci i Młodzieży (11-17) polska adaptacja nowego narzędzia oceny zaburzeń osobowości w wieku rozwojowym. Referat na XXVIII Konferencji Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju”, Poznań, 28-30.09.2015.
 • Strus, W. (2015). Poza Wielką Piątkę – aktualne kierunki badań nad strukturą osobowości (Beyond the Big Five - news and current trends in research on personality structure). Referat na XXII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych – Aktualia 2015. Międzynarodowe Sympozjum "News and current trends in psychology", Lublin, 20-22.04.2015.
 • Skimina, E., Strus, W., Rowiński, T. (2015). Zróżnicowanie zachowań celowych ze względu na stadium rozwojowe. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Cieciuch, J., Strus, W., Rowiński, T. (2014). Problemy Wielkiej Piątki. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Rozwiązanie problemów Wielkiej Piątki. Kołowy Model Metacech Osobowości – koncepcja i empiryczna weryfikacja. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Rowiński, T., Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Integracyjne możliwości Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Referat na IX Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Kwestionariusze do pomiaru Wielkiej Piątki w ujęciu leksykalnym: IPIP-BFM-20 oraz IPIP-BFM-50. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Rowiński, T., Cieloch, M., Cybis, N., Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Polska adaptacja i wersja skrócona kwestionariusza IPIP-NEO-PI-R. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Roszczypała, J., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-HEXACO do pomiaru sześciu podstawowych wymiarów osobowości. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Cybis, N., Rowiński, T., Cieciuch, J., Strus, W. (2014). Równoważność pomiaru kwestionariuszy z International Personality Item Pool między badaniami online i papier-ołówek. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Strus, W. (2013). Emocje - czy można im ufać? Referat na XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Rehabilitacja kardiologiczna jako unikalne narzędzie prewencji”, Ustroń, 13-16.02.2013.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2011). Funkcjonalne i dysfunkcjonalne postacie emocji moralnych. Plakat na IV Ogólnopolskiej Konferencji "Bliżej emocji", Lublin, 7-8.04.2011.
 • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2011). Empiryczne poszukiwania emocjonalnych korelatów dla motywacyjnie rozumianych wartości w ujęciu Schwartza. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji "Bliżej emocji", Lublin, 7-8.04.2011.
 • Strus, W. (2009). Podstawowe właściwości dojrzałości emocjonalnej. Referat na V Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży”, Warszawa.
 • Ślaski, S., Jachnis, A., Strus, W. (2005). Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  XVIII Forum Pedagogów „Dzisiejsze czasy” – Edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, Brzeg.
 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach