UKSW

Publikacje | dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

DR MAŁGORZATA STARZOMSKA- ROMANOWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1418
e mail: m.starzomska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zaburzenia jedzenia, psychologia rewalidacji i rehabilitacji, sztuczne sieci neuronowe jako metoda analizy ilościowej danych, psychologia pracy.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje w języku obcym
 • Starzomska, M., Rosińska, P., Bielecki, J. (2020). Chronicznie chory pacjent z jadłowstrętem psychicznym i jego leczenie. Psychiatria Polska, 171DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/118601
 • Kucharska, K., Kulakowska, D., Starzomska, M., Rybakowski, F., Biernacka, K. (2019). The improvement in neurocognitive functioning in anorexia nervosa adolescents throughout the integrative model of psychotherapy including cognitive remediation therapy. BMC Psychiatry, 19(15). DOI: 10.1186/s12888-018-1984-4
 • Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2017). Modern approaches to the treatment of anorexia nervosa. “The third wave” of cognitive behavioral therapy. Psychiatria Polska, 78. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/75338
 • Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2017). Contemporary psychotherapeutic interventions in patients with anorexia nervosa - a review. Psychiatria Polska, 77. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/73733
 • Starzomska, M. (2017). Applications of the dot probe task in attentional bias research in eating disorders: A review. Psicológica, 38(2).
 • Starzomska, M. (2017). Three methods of calculating attention bias: Reflections on studies employing the dot-probe methodology. W: A.M. Columbus (red.), Advances in psychology research (t. 125) (s. 175-186). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Starzomska, M., Tadeusiewicz, T. (2016). Pitfalls in anorexia nervosa research: The risk of artifacts linked to denial of illness and methods of prevention. Psychiatria Danubina, 28(3), 202-210.
 • Brytek-Matera, A., Blanchard, B., Starzomska, M. (2014). Male eating disorder pathology: a brief report based on two outpatients with anorexia nervosa. W: C. Gramaglia, P. Zeppegno (red.), New developments in anorexia nervosa research (s. 95-106). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Starzomska, M. (2014). What about “hungry attention”? Spatial and temporal characteristics of attentional bias in eating disorders. W: C. Gramaglia, P. Zeppegno (red.), New developments in anorexia nervosa research (s. 127-140). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Starzomska, M. (2014). Rethinking schema-driven processing in eating disorders: is it possible to overcome controversies? W: C. Gramaglia, P. Zeppegno (red.), New developments in anorexia nervosa research (s. 189-196). New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Starzomska, M., Smulczyk, M. (2011). Behavioral consequences of force-feeding. W: V.R. Preedy, R.R. Watson, C.R. Martin (red.), Handbook of behavior, food and nutrition (s. 1603-1618). New York: Springer.
 • Starzomska, M., Smulczyk, M. (2011). Application of personal construct theory to understanding and treating anorexia nervosa. W: V.R. Preedy, R.R. Watson, C.R. Martin (red.), Handbook of behavior, food and nutrition (s. 2503-2515). New York: Springer.
 • Starzomska, M. (2010). Controversial issues concerning the concept  of palliative care of anorexic patients. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 12(4), 49-59.
 • Starzomska, M. (2009). Application of the concept of egosyntonicity to the assessment of anorexic patients' competence. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 11(1), 39-43.
 • Starzomska, M. (2009). Application of the Five-Factor Model of Personality in religiosity research. W: H. Gasiul, E. Wrocławska-Warchała (red.), Osobowość i religia (s. 253-261). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Starzomska, M. (2008). Old age anorexia nervosa. Psychogeriatria Polska, 5(4), 159-164.
 • Starzomska, M. (2008). Perspective of the use of electronic communication in the psychotherapy of eating disorders. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 10(1), 55-65.
 • Starzomska, M. (2006). Coping with bereavement among old people and using such experiences in helping others bereaved in the light of wisdom theories. Psychogeriatria Polska, 3(1), 23-30.
 • Starzomska, M. (2006). The role of broad and narrow definitions of capacity in treating anorexic patients. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 8(2), 25-40.
 • Starzomska, M. (2006). Ethical challenges in forcible feeding among patints with anorexia nervosa and prisoners. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 8(3), 85-96.

Publikacje w języku polskim

 • Starzomska, M. (2016). Psychologiczna charakterystyka matek z zaburzeniami odżywiania. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 25(1), 299-319.
 • Starzomska, M. (2015). Bóg w krzywym zwierciadle? -  Duchowość osób z zaburzeniami odżywiania na przykładzie fragmentów pamiętnika osoby z bulimią psychiczną. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 23(3), 129-137.
 • Starzomska, M. (2015). „Spróbuj tylko nas zawieść…” – Środowisko rodzinne osób z jadłowstrętem psychicznym i z narcystycznym zaburzeniem osobowości. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 21(1), 231-242.
 • Starzomska, M. (2014). "Efekt Bianki": Seksualność u kobiet z anoreksją. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 20(4), 308-318.
 • Starzomska, M. (2014). "Primum non nocere”: O metodologicznej poprawności na przykładzie badań nad anoreksją. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej. In memoriam Profesor Janusz Kostrzewski (s. 480-487). Gdańsk: GWP.
 • Starzomska, M. (2013). Piętno odciśnięte na ciele: Otyłość i defekty urody w kulturze "instant". Journal of Modern Science, 2(17), 107-122.
 • Starzomska, M. (2013). Cierpię więc jestem? Sens życia u osób z zaburzeniami jedzenia w świetle wyników badań własnych. W: E. Zasępa (red.), Doświadczanie choroby i niepełnosprawności (s. 71-88). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Starzomska, M. (2013). O anoreksji konstruktywnie: Anoreksja jako odpowiedź kobiet na nasilające się deprecjonowanie ich ciała we współczesnej kulturze. W: E. Zasępa (red.), Doświadczanie choroby i niepełnosprawności (s. 59-70). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Starzomska, M., Cylwik, M.  (2013). W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji: Wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn uczęszczających do siłowni w świetle wyników badań własnych. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 13(1), 204-217.
 • Starzomska, M., Brytek-Matera, A. (2012). Myśli, które tuczą. Fuzja „myśl-kształt” w zaburzeniach jedzenia. Studia Psychologica, 15(2), 5-21.
 • Starzomska, M., Kowalczyk, A. (2012). Płeć psychologiczna sportowców w świetle wyników badań własnych. Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 12(4), 127-133.
 • Starzomska, M. (2012). Złość w zaburzeniach jedzenia. W: B. Bereza (red.), Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów (s. 272-287). Warszawa: Difin.
 • Starzomska, M., Świątnicka, B., Bereza, B. (2011). Ucieczka przed lustrem? Samoświadomość u kobiet otyłych. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1) (s. 207-213). Lublin: CPPP Scientific Press.
 • Bereza, B., Starzomska, M. (2011). Zmiana obrazu siebie w wyniku depresji. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Jakubik, S. Steuden (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (t. 1) (s. 225-232). Lublin: CPPP Scientific Press.
 • Starzomska, M. (2011). Danse macabre: O socjokulturowej fascynacji anoreksją. W: M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa? (s. 155-170). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit.
 • Starzomska, M. (2011). Spełnienie czy rozpacz? Rozwiązanie kryzysu starości. W: M. Jankowska, M. Starzomska (red.), Kryzys: Pułapka czy szansa? (s. 45-60). Kraków: Wydawnictwo Naukowe  Akapit.
 • Jankowska, M., Starzomska, M. (red.). (2011). Kryzys: Pułapka czy szansa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit.
 • Starzomska, M. (2010). Modelowanie procesu nabywania wiedzy za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W: R. Tadeusiewicz, T. Rowiński (red.), Psychologia i informatyka w społeczeństwie informacyjnym (s. 115-134). Kraków: AGH.
 • Starzomska, M. (2010). Próba zastosowania cybernetycznej teorii układu samodzielnego M. Mazura do wyjaśnienia fenomenu anoreksji. W: T. Rowiński,  R. Tadeusiewicz,  (red.), Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje (s. 139-165). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Starzomska, M. (2010). Rodziny osób z anoreksją, w: z zagadnień psychologii rozwoju. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (s. 199-220). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Starzomska, M., Buławska, Z. (2010). Wpływ prezentacji kostiumów plażowych i bielizny na obraz siebie u kobiet i mężczyzn. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia w problematyki własnego ciała (s. 195-225). Warszawa: Difin.
 • Starzomska, M., Ciotucha, E. (2010). Czy płeć jest „kartą przebijającą” orientację seksualną? Wizerunek ciała u kobiet i mężczyzn hetero- i homo-seksualnych. W: A. Brytek-Matera (red.), Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia w problematyki własnego ciała (s. 87-107). Warszawa: Difin.
 • Starzomska, M. (2009). Spektrum postaw wobec śmierci u osób z anoreksją. Kultura i Społeczeństwo, 53(1), 185-202.
 • Starzomska, M. (2009). Postulat opieki paliatywnej nad osobami z anoreksją a ich jakość życia. W: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne (s. 161-174). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, CPPP.
 • Starzomska, M. (2008). Zaburzenia jedzenia uwarunkowane psychicznie. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 35(1), 75-83.
 • Starzomska, M. (2008). Paradoksalne efekty diet odchudzających - możliwe mechanizmy psychologiczne. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 35(1), 84-96.
 • Starzomska, M. (2008). Egosyntoniczność jako patognomoniczny objaw anoreksji. Psychoterapia, 3(146), s. 61-74.
 • Starzomska, M. (2008). Anoreksja jako rezultat autodestrukcyjnego wpływu mediów. W: M. Jankowska, M. Ryś (red.),  W trosce o wolność wewnętrzną osoby (s. 175-190). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Starzomska, M. (2007). Psychologiczne dylematy wiary. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Starzomska, M. (2007). Paradoksy doświadczania przestrzeni przez osoby z anoreksją. Studia Psychologica, 32(7), 123-149.
 • Starzomska, M. (2007). Perspektywy wykorzystania komunikacji elektronicznej w psychoterapii zaburzeń jedzenia. Psychoterapia, 1(140), 59-74.
 • Starzomska, M. (2007). Oswajanie lęku: Praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją. W: M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie (s. 195-206). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Starzomska, M. (2007). Jakość życia u osób z bulimią. W: E. Zasępa (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Wybrane zagadnienia (s. 123-134). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akapit.
 • Starzomska, M. (2006). Mądrość osób starszych w świetle współczesnej psychologii rozwojowej. Psychogeriatria Polska, 3(3), 167-173.
 • Zasępa, E., Czabała, C., Starzomska, M. (2005). Postawy wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych. Człowiek – Niepełnosprawność - Społeczeństwo, 1(1), 23-36.
 • Starzomska, M. (2006). Psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania się. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Podręcznik akademicki (s. 381-452). Warszawa: Eneteia.
 • Starzomska, M. (2006). Psychoterapia osób chorych na nowotwór. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Podręcznik akademicki (s. 519-544). Warszawa: Eneteia.
 • Starzomska, M. (2006). Religijność i anoreksja - rola poradnictwa. W: S. Głaz (red.), Podstawowe zagadnienia psychologii religii (s. 545-561). Kraków: WAM.
 • Starzomska, M. (2006), Anoreksja. Trudne pytania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Starzomska, M. (2006). Moje ciało jest złe: historia wykorzystywania seksualnego i fizycznego u dziewcząt z zaburzeniami jedzenia. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14, 49-60.
 • Starzomska, M. (2005). Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie diagnostyczne i prognostyczne we współczesnej psychologii. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Psychologia współczesna: Oczekiwania i rzeczywistość (s. 551-562). Kraków:  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Starzomska, M. (2003). Śmiertelność i samobójstwo w anoreksji i bulimii. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3(3), 199-200.
 • Starzomska, M. (2003). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w psychologii klinicznej i psychiatrii. Psychiatria Polska, 37(2), 349-357.
 • Starzomska, M. (2002). Patologiczna żałoba w standardowych systemach klasyfikacyjnych oraz dotyczące jej implikacje prewencyjne w świetle Berlińskiego Paradygmatu Mądrości. Psychiatria Polska, 36(3), 385-392.
 • Starzomska, M. (2002). Wykorzystanie komputerów multimedialnych w treningu kompetencji rodzicielskich. Psychoterapia, 3(122), 95-103.
 • Starzomska, M. (2002). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w oszacowaniu podatności na uzależnienie od narkotyków. W: Człowiek a uzależnienia (praca zbiorowa) (t. 2) (s. 211-214). Lublin: Stowarzyszenie „Spes Vitae”.
 • Starzomska, M. (2001). Wybrane aspekty psychicznego funkcjonowania pacjentów onkologicznych. Psychoterapia, 1(116), 53-64.
 • Starzomska, M. (2001). Z historii psychiatrii: Anorexia nervosa jako optymalne zachowanie w społeczno-kulturowym kontekście. Psychiatria Polska, 35(4), 669-679.
 • Starzomska, M. (2000). Inaczej o anoreksji (część II). Nowiny Psychologiczne, 2, 71-86.
 • Starzomska, M. (2000). Zastosowanie antykodu „anorexia nervosa jako wróg” w terapii STEP. Psychoterapia, 4(115), 63-66.
 • Starzomska, M. (2000). Monitorowanie okołoporodowych komplikacji u matek z anorexia nervosa. Implikacje w zakresie prewencji. Psychoterapia, 4(115), 67-71.
 • Starzomska, M. (1998). Inaczej o anoreksji. Nowiny Psychologiczne, 1, 33-42.
 • Starzomska, M. (1998). Psychoanalityczna terapia rodzinna bulimii. Psychoterapia, 3(106), 39-45.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach