UKSW

Konferencje | dr Małgorzata Starzomska-Romanowska

DR MAŁGORZATA STARZOMSKA-ROMANOWSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1418
e mail: m.starzomska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zaburzenia jedzenia, psychologia rewalidacji i rehabilitacji, sztuczne sieci neuronowe jako metoda analizy ilościowej danych, psychologia pracy.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Starzomska, M. (2017). The bonds between parents and their children with eating disorders. Paper presented at the International Congress of Family, Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw.
 • Kucharska, K., Starzomska, M. (2016). Attentional biases in patients with eating disorders. Poster presented at the 4th Eating Disorders International Conference, London, Institute of Education.
 • Kucharska, K., Kułakowska, D., Biernacka, K., Wilkos, E., Starzomska, M., Rybakowski, F. (2016). Remediation of social cognitive deficits in anorexia nervosa after a 12 week of social cognitive and neurocognitive training. Poster presented at the 4th Eating Disorders International Conference, London, Institute of Education.
 • Starzomska, M. (2014). Selective attention to eating and body related stimuli in eating disordered patients: Differentiating vigilance, difficulty to disengage and avoidance. Poster presented at the 9th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, London, Whitelands College, University of Roehampton.
 • Starzomska, M. (2014). The nature of information processing in eating disordered patients: Is “schema-driven processing” only a metaphor? Poster presented at the 9th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, London, Whitelands College, University of Roehampton.
 • Starzomska, M. (2013). Attentional bias in eating disorders: New methods-new screening perspectives. Poster presented at the 12th European Conference on Psychological Assessment (12th ECPA), San Sebastian.
 • Starzomska, M. (2013). A matter of trust: Assessment of anorexia nervosa and the phenomenon of egosyntonicity. Poster presented at the 12th European Conference on Psychological Assessment (12th ECPA), San Sebastian.
 • Starzomska, M. (2004). Familiarizing fear: Working with the inner world of a person with anorexia. Paper presented at the International Conference "What people fear?”. Current social risks – Diagnosis and Prevention, Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, Warsaw.
 • Starzomska, M. (1997). Anorexia nervosa – issues of philosophy. Paper presented at the International Conference “Women and Eating Disorders: Beyond pathology”, University of East London. 

Polskie

 • Starzomska, M. (2017). Wolność czy zniewolenie - psychologiczne uwarunkowania odmowy jedzenia. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka, czyli jak wypełnić lukę miedzy tym, co wiemy a tym, co jemy”, Łódź.
 • Zimowski, J.G., Kułakowska, D., Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2016). Ocena wpływu SNP genów oksytocyny i wazopresyny na skuteczność treningu społecznego poznania i neuropoznania u osób z JP. Poster prezentowany na Polskim Kongresie Genetyki,  Łódź.
 • Starzomska, M. (2016). Anoreksja w przebiegu życia – od okresu prenatalnego do starości. Poster prezentowany na Kongresie Ogólnopolskim „Życie ma niezbywalną wartość”, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2016). Wołanie zza krat: Zaburzenia odżywiania u kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Poster prezentowany na Konferencji Naukowej „Człowiek w sytuacji trudnej”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2015). Metafora więzienia w rozumieniu zaburzeń odżywiania. Referat na Konferencji Krajowej "Zraniony duch i zagrożone ciało - Resocjalizacja XXI wieku - ujęcie interdyscyplinarne", Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.
 • Starzomska, M., Patejuk, J. (2014). Doświadczanie sensu życia i czasu transcendentnego w stanach granicznych na przykładzie anoreksji. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji o Zaburzeniach Odżywiania się „Rozumienie życia i śmierci przez osoby z zaburzeniami odżywiania się”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2014). Oszukana tożsamość: w kręgu rozważań nad socjokulturowymi uwarunkowaniami anoreksji. Referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się”, Uniwersytet Medyczny, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2013). O tym, jak jedzenie staje się pułapką? Oblicza zaburzeń jedzenia u młodzieży szkolnej oraz ich wczesne wykrywanie. Referat na VII Kongresie Pedagogów i Psychologów Szkolnych, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2008). Anoreksja jako rezultat autodestrukcyjnego wpływu mediów. Referat na Sympozjum „W trosce o wewnętrzną wolność osoby”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2005). Postawy religijne oraz postawy wobec życia i śmierci a świat wartości osób z anoreksją. Poster prezentowany na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2005). Współczesne terapie zaburzeń jedzenia. Warsztat przeprowadzony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Starzomska, M. (2004). Doświadczanie cielesności przez osoby z anoreksją. Referat na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Białystok-Augustów.
 • Starzomska, M. (2004). Świat osoby z anoreksją: przestrzeń życia czy śmierci. Poster prezentowany na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Białystok-Augustów.
 • Starzomska, M. (2002). Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie diagnostyczne i prognostyczne we współczesnej psychologii. Referat na Konferencji Psychologicznej „Psychologia Współczesna: Oczekiwania i rzeczywistość”, Katedra Psychologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
 • Starzomska, M. (2002). Zastosowanie neurokomputerów w diagnostyce zaburzeń odżywiania się. Poster prezentowany na XXXI Zjeździe Naukowym PTP „Psychologia w perspektywie XXI wieku”, Lublin.
 • Starzomska, M. (1999). Terapia multimodalna anoreksji. Referat na XXX Jubileuszowym Zjeździe PTP „Psychologia u progu XXI wieku: od teorii do praktyki i od praktyki do teorii”, Warszawa.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach