Projekty badawcze | dr Ilona Skoczeń

DR ILONA SKOCZEŃ


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1408
e mail: i.skoczen@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia rozwoju człowieka, w szczególności wpływ wczesnych doświadczeń na funkcjonowanie w obszarze emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży. Dynamika kształtowania się przywiązania, charakterystyka i formy przejawiania zachowań przywiązaniowych na różnych etapach życia.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na Research Gate znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Jako kierownik
 • Stypendium ETIUDA z Narodowego Centrum Nauki w latach 2016–2017. Tytuł projektu: Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji. Nr grantu: 2016/20/T/HS6/00030.
 • Grant MNiSW w 2017 r. Tytuł projektu: Polska adaptacja Skali Doświadczeń w Bliskich Związkach dla adolescentów. Nr grantu: UmoBMF-5/17.
 • Grant MNiSW w 2016 r. Tytuł projektu: Międzykulturowa analiza modelu relacji wewnątrzrodzinnych Ouda i Welzena (1989). Nr grantu: UmoBMF-6/16.
 • Grant MNiSW w 2015 r. Tytuł projektu: Polska adaptacja Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ Goodmana (1997). Nr grantu: UmoPBF-8/15.
Jako członek Zespołu
 • Grant MEN w latach 2018-2021. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jan Cieciuch. Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny. Nr grantu: POWR.02.10.00-00-9004/17.
 • Grant MEN w latach 2018-2021. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jan Cieciuch. Tytuł projektu: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy. Nr grantu: POWR.02.10.00-00-9003/17.
 • Grant Harmonia z Narodowego Centrum Nauki w latach 2015–2018. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jan Cieciuch. Tytuł grantu: System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym. Numer grantu: 2014/14/M/HS6/00919.
 • Grant Sonata z Narodowego Centrum Nauki w latach 2011–2014. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jan Cieciuch. Tytuł grantu: Koło wartości w fizyce, chemii i historii osobowości, czyli system wartości na trzech poziomach osobowościowej struktury. Numer grantu: 011/01/D/HS6/04077.
 • Grant MNiSW w latach 2013–2014. Kierownikiem grantu jest mgr Dominika Karaś. Tytuł projektu: Osobowościowe i rodzinne uwarunkowania dobrostanu w okresie dzieciństwa. Numer grantu UmoBMF–14/14.
 • Grant MNiSW w latach 2010–2012. Kierownikiem grantu jest dr hab. Jan Cieciuch. Tytuł grantu: Kształtowanie kołowej struktury wartości od późnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Numer grantu: N N106 132439.
 • Diamentowy Grant z MNiSW w latach 2012–2015. Kierownikiem grantu jest dr Marta Rogoza. Tytuł grantu: Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa – longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu autorskiej metody obrazkowej. Numer grantu: 0082/DIA/2012/41.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach