Konferencje | dr Ilona Skoczeń

DR ILONA SKOCZEŃ


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1408
e mail: i.skoczen@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia rozwoju człowieka, w szczególności wpływ wczesnych doświadczeń na funkcjonowanie w obszarze emocjonalno-społecznym dzieci i młodzieży. Dynamika kształtowania się przywiązania, charakterystyka i formy przejawiania zachowań przywiązaniowych na różnych etapach życia.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na Research Gate znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Skoczeń, I. (2018, kwiecień). Antagonism and its linkage to insecure attachment and problem behaviour in adolescence. Referat na Self-Enhancement Conference, Warszawa.
 • Skoczeń, I., Głogowska, K., Włodarczyk, A., Kamza, A. (2017, sierpień). Attachment representations in middle childhood: results from a Polish sample. Referat na 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Holandia.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2017, lipiec). Attachment, emotion regulation and prosocial behaviour among Polish adolescents. Referat na Conference of the International Society for the Study of Individual Differences, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2017, czerwiec). Emotion regulation and its linkage to the relationship between attachment and problem behaviour in adolescence. Poster na International Attachment Conference, Londyn, UK.
 • Skoczeń, I. (2017, marzec). How do family relationships differ across European and Asian cultural contexts? Poster na 2nd International Convention of Psychological Science, Wiedeń, Austria.
 • Skoczeń, I. (lipiec 2016). Attachment, emotion regulation strategies and psychosocial adjustment in early adolescence. Referat na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Skoczeń, I., Fitriana, E., Oud, J. H. L., Welzen, K., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Comparing family relations in Dutch, Indonesian and Polish cultural settings. Referat na 17th European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugalia.
 • Skoczeń, I., Najderska, M., Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Investigating the structural model on the Strengths and Difficulties Questionnaire. Poster na 17 European Conference on Developmental Psychology, Braga, Portugalia.
 • Skoczeń, I. (2015, wrzesień). The impact of parental control on psychosocial functioning in late childhood. Poster na ISSBD Workshop on Cognitive and Socio-Emotional Development across the Lifespan, Genewa, Szwajcaria.
 • Skoczeń, I. (2015, marzec). The role of family relationships in the occurrence of internalizing and externalizing symptoms in late childhood. Poster na 1st International Convention on Psychological Science, Amsterdam, Holandia.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Family relations and problematic behavior in late childhood. Poster na International Society for the Study of Behavioural Development Biennial Meeting, Edmonton, Kanada. 
Polskie
 • Skoczeń, I., Skimina, E. (2018, czerwiec). Analizy mediacji w badaniach longitudinalnych: możliwości i wyzwania. Referat na XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kamień Sląski.
 • Skoczeń, I. (2015, październik). Jakość relacji z rodzicem jako predyktor zachowań pro- i antyspołecznych w okresie późnego dzieciństwa. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji o Przywiązaniu, Bydgoszcz.
 • Skoczeń, I. (2015, czerwiec). Badanie relacji rodzinnych w wymiarze międzykulturowym. Referat na „XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Skoczeń, I., Rogoza, R., Najderska, M. I. (2015, czerwiec). Pomiar mocnych stron oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży z użyciem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Referat na „XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej”, Warszawa.
 • Skoczeń, I. (2014, grudzień). Relacje wewnątrzrodzinne a występowanie symptomów depresyjnych w okresie późnego dzieciństwa. Poster na XI Konferencji Naukowej „Interwencje w przypadku przemocy w rodzinie. Aspekty psychosomatyczne doznawania przemocy”, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. (2014, czerwiec). Znaczenie jakości wewnątrzrodzinnych w psychospołecznym rozwoju dziecka. Referat na Sympozjum tematycznym „Rodzina”, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. (2014, styczeń). Polska weryfikacja modelu relacji rodzinnych Ouda i Welzena. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Badania Doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. (2013, maj). Istota relacji rodzinnych w psychopatologii dziecka. Referat na II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. (2013, maj). Czynniki warunkujące efektywną komunikację wewnątrzrodzinną. Referat na I Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych – „Na drodze ku efektywnej komunikacji…”, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. (2012, grudzień). How can we effectively teach children values? Poster na Międzynarodowej Konferencji "Value change in childhood", Warszawa (Polska), Muenster (Niemcy) i Londyn (UK).
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J. (2012, lipiec). Family relations and problematic behavior in late childhood. Poster na International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting, Edmonton, Kanada.
 • Najderska, M., Cieciuch, J., Skoczeń, I. (2012, czerwiec). Parent-child value similarity and family relations. Poster na 6th European Conference on Positive Psychology, Moskwa, Rosja.
 • Skoczeń, I., Cieciuch, J., Najderska, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowicz, M. (2012, maj). Polska komputerowa wersja Nijmegen Family Relation Test (NFRT) Oud i Welzen. Referat na XXI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Zielona Góra, Polska.
 • Skoczeń, I., Warchoł, M., Sadłoń, K., Wojcieszek, K., Sakowska, M. (2012, maj). Jak należy badać relacje wewnątrzrodzinne u dzieci? Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Warszawa, Polska.
 • Warchoł, M., Skoczeń, I. (2011, czerwiec). Parent-child value transmission. Referat na Polish-German Symposium, Warszawa, Polska.
 • Skoczeń, I. Warchoł, M. (2011, czerwiec). Transmisja wartości w rodzinie. Referat na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Kraków, Polska.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach