UKSW

Rozmowy kwalifikacyjne dla Studentów III roku

W dniach 11.06-22.06.2018 odbywać się będą rozmowy kwalifikacyjne na seminaria magisterskie dla Studentów kończących III rok studiów. Zgodnie z obowiązującą procedurą Studenci III roku już w czerwcu wybierają seminarium magisterskie, na które będą uczęszczać na IV i V roku. 
Rejestracja do konkretnej grupy seminaryjnej wymaga akceptacji prowadzącego. W załączniku znajduje się wykaz seminariów magisterskich, na które prowadzony jest nabór w roku akademickim 2018/19. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminach dyżurów prowadzących seminaria.
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach