UKSW

Publikacje | mgr Michał Obidziński

MGR MICHAŁ OBIDZIŃSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: m.obidzinski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania główne: Procesy pamięciowe i podejmowanie decyzji – w tym szczególnie teoria rozmytego śladu, złudzenia pamięciowe i pamięć kontekstu. Funkcjonowanie poznawcze osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się. Metodologia badań i metody analizy danych – modelowanie wielomianowe. Eksperymentalne badania nad normatywnością.
 
Zainteresowania poboczne: Kognitywistyka i neuronauki. Psychologiczne aspekty rozrywki. Filozofia nauki.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Obidziński, M. (2020). Response frequencies in the conjoint recognition memory task as predictors of developmental dyslexia diagnosis: A decision‐trees approach. DyslexiaDOI: 10.1002/dys.1655
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Niedziałkowska, D., Zyskowska, E. (2019). False memory for orthographically related words: Research in the simplified conjoint recognition paradigm. American Journal of Psychology, 132, 57–69. DOI: 10.5406/amerjpsyc.132.1.0057
 • Nieznański, M., Obidziński, M. (2019). Verbatim and gist memory and individual differences in inhibition, sustained attention, and working memory capacity. Journal of Cognitive PsychologyDOI: 10.1080/20445911.2019.1567517
 • Obidziński, M., Nieznański, M. (2017). False memory for orthographically versus semantically similar words in adolescents with dyslexia: A fuzzy-trace theory perspective. Annals of Dyslexia, 67(3), 318-332. DOI: 10.1007/s11881-017-0146-6
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E., Niedziałkowska, D. (2015). Executive resources and item-context binding: Exploring the influence of concurrent inhibition, updating, and shifting tasks on context memory. Advances in Cognitive Psychology, 3(11), 106-117. DOI: 10.5709/acp-0176-9
Pozostałe artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Nieznański, M., Gasiul, H., Strus, W., Obidziński, M., Kobos, Z., Rowiński, T. (2020). Relationship between self-reported symptoms of fatigue and cognitive performance: Switch cost as a sensitive indicator of fatigue. Psihologijske teme/Psychological Topics, 29, 199-228. DOI: 10.31820/pt.29.2.1
 • Nieznański, M., Obidziński, M., Niedziałkowska, D., Zyskowska, E. (2018). Context recollection and false memory of critical lures in the Deese/Roediger-McDermott paradigm: The role of encoding- and retrieval-based mechanisms. Psihologijske teme / Psychological Topics, 27, 365-384. DOI: 10.31820/pt.27.3.2
 • Obidziński, M. (2017). Co badania prowadzone w metodologii teorii rozmytego śladu mogą powiedzieć nam o normatywności? Avant, 8(3), 109-117.
 • Obidziński, M. (2017). Nadużywanie alkoholu i inne zachowania ryzykowne młodzieży w ujęciu teorii rozmytego śladu. Fides et Ratio, 31(3), 144-168.
 • Obidziński, M. (2016). Teoria rozmytego śladu. Prezentacja modelu i możliwych jego zastosowań w odniesieniu do problematyki wychowania. Fides et Ratio, 25(1), 49-61.
 • Obidziński, M. (2015). Rozrywka. Ujęcie w perspektywie koncepcji działania w czasie. Fides et Ratio, 21(1), 144-168.
Rozdziały w książkach
 • Obidziński, M. (2016). Modele wielomianowych drzewek przetwarzania w badaniach nad pamięcią. W: P. Szczepańczyk, M. Rajewska (red.), Badania młodych naukowców. Tom IV (s. 109-117). Siedlce: Wydawnictwo Unitas. DOI: 10.26913/80302017.0112.0006

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach