UKSW

Konferencje | mgr Michał Obidziński

MGR MICHAŁ OBIDZIŃSKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: m.obidzinski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania główne: Procesy pamięciowe i podejmowanie decyzji – w tym szczególnie teoria rozmytego śladu, złudzenia pamięciowe i pamięć kontekstu. Funkcjonowanie poznawcze osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się. Metodologia badań i metody analizy danych – modelowanie wielomianowe. Eksperymentalne badania nad normatywnością.
 
Zainteresowania poboczne: Kognitywistyka i neuronauki. Psychologiczne aspekty rozrywki. Filozofia nauki.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
  • Nieznański, M., Obidziński, M. (2017, październik). Verbatim and gist memory traces and their importance in social interactions. Fuzzy-Trace Theory approach. Referat na Avant Conference in Trends in Interdisciplinary studies “Social Cognition”, Lublin.
  • Obidziński, M. (2017, październik). Retrieval form episodic memory and individual differences in inhibition, sustained attention, and working memory capacity. Referat na Avant Conference in Trends in Interdisciplinary studies “Social Cognition”, Lublin.
  • Piekarski, M., Obidziński, M. (2017, październik). Is there an intuition of normativity? An empirical approach. Poster na Avant Conference in Trends in Interdisciplinary studies “Social Cognition”, Lublin.
  • Obidziński, M. (2017, wrzesień). Teoria rozmytego śladu, koncepcja i metody pomiarowe. Referat na Letniej Szkole Kognitywistyki, Kazimierz Dolny.
  • Obidziński, M. (2016, marzec). Modele wielomianowych drzewek przetwarzania w badaniach nad pamięcią. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Badania młodych naukowców jako krok w rozwoju Nauki – edycja zimowa, Warszawa.
  • Obidziński, M. (2015, maj). Fałszywe wspomnienia – Źródła, wywoływanie i ich wpływ na zachowanie człowieka. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Umysł-Decyzje-Zachowania, Toruń.
  • Orzeszek, P., Obidziński, M. (2015, styczeń). Reprezentacja wiedzy w systemach wykorzystujących metody sztucznej inteligencji. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Badania Doktorantów jako krok w rozwoju nauki, Warszawa.
  • Nieznański, M., Obidziński, M. (2014, wrzesień). Czy lepsza pamięć detali percepcyjnych bodźców prezentowanych pomaga w wykluczeniu dystraktorów? Referat na X Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego pt. „Poznanie, komunikacja i działanie. Mechanizmy integrujące i separujące”, Szczecin.
  • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E., Niedziałkowska, D. (2014, wrzesień). Udział funkcji wykonawczych pamięci roboczej w łączeniu zapamiętywanych informacji z kontekstu. Poster na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia w zmieniającym się świecie”, Bydgoszcz.
  • Nieznański, M., Obidziński, M., Zyskowska, E. (2013, listopad). Znaczenie dostępności ogólnych zasobów poznawczych oraz specyficznych procesów wykonawczych dla skuteczności łączenia zapamiętywanych informacji z kontekstem. Referat na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego pt. „Umysł świecie znaków”, Lublin.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach