UKSW

Publikacje | dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

DR HAB. MONIKA MYNARSKA, PROF. UCZELNI

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410

e mail: m.mynarska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Metody ilościowe i jakościowe badań społecznych
 • Psychometria
 • Metody jakościowe w demografii
 • Podejmowanie decyzji dotyczących życia rodzinnego i rodzicielstwa

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze Konferencje

PUBLIKACJE
Książki
 • Mynarska, M. (2009). Individual Fertility Choices in Poland. Warszawa: Wydawnictwa UKSW.

Artykuły w czasopismach z Impact Factor

Pozostałe artykuły w czasopismach recenzowanych

 • Brzozowska, Z., Mynarska, M. (2018). Short-term fertility intentionsand their realisation in Poland. Studia Demograficzne, 2 (174), 25-36.
 • Mynarska, M. (2018). Niepotrzebna formalność czy brak zaangażowania - jak postrzegane są motywy par, które nie decydują się na związek małżeński? Studia Demograficzne, 1 (173), 7-22.
 • Bein, C., Gauthier, A., Mynarska, M. (2017). Une étude comparative de l'impact de la religiosité et de l'égalité des genres sur les intentions en matière de fécondité et leurs réalisations” [„A Comparative Study of the Impact of Religiosity and Gender Equality on Fertility Intentions and Their Realisation”], Cahiers de Recherche Sociologique, 63, Automne, 2017, 185–220, doi:10.7202/1055724ar
 • Mynarska, M., Wróblewska, W. (2017). The health of women of reproductive age and their childbearing intentions. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 15 (2): 135-143.
 • Mynarska, M., Słotwińska-Rosłanowska, E. (2015). Kohabitacja: Najważniejsze problemy prawne w ocenie Polaków i Polek. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 29(2), 125-140. 
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2014). Pomiar motywacji do posiadania dzieci wśród osób bezdzietnych. Polska adaptacja Kwestionariusza Motywów Rodzicielskich. Polskie Forum Psychologiczne, 19(4), 522-543.
 • Mynarska, M. (2013). Bezdzietność – wybór, ograniczenia, czy splot okoliczności? Jakościowa analiza procesu pozostawania bezdzietną. Family Forum, 3, 55-77.
 • Mynarska, M. (2012). Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych. Studia Psychologica, 12(1), 83-100.
 • Mynarska, M. (2011). Kto planuje mieć dzieci w Polsce do 2015 roku? Studia Demograficzne, 159(1), 75-98.
 • Mynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie. Psychologia Społeczna, 3, 226-240. (Wcześniejsza wersja artykułu dostępna jako Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, Numer 11 rok 2011)
 • Mynarska, M., Matysiak, A. (2010). Diffusion of cohabitation in Poland. Studia Demograficzne, 1-2/157-158, 11-25.
 • Frątczak, E., Mynarska, M. (2007). Badania jakościowe na użytek demografii. Studia Demograficzne 2(152), 3-22.

Rozdziały w książkach

 • Mynarska, M. (2020). Korzyści płynące z rodzicielstwa w perspektywie biegu życia. W: M. Bieńko, M. Rosochacka-Gmitrzak, E. Wideł (red.), Obrazy życia rodzinnego i intymności. (s. 153-166). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mynarska, M. (2018). Normy i wartości. W: E. Frątczak (red.). Diagnoza późnej dzietności w Polsce. Kohortowe badanie prospektywne (ilościowe i jakościowe) – panel I. (s. 105-123). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Mynarska, M. (2018). Diagnoza późnej dzietności – badanie jakościowe. W: E. Frątczak (red.). Diagnoza późnej dzietności w Polsce. Kohortowe badanie prospektywne (ilościowe i jakościowe) – panel I. (s. 261-327). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bernardi, L., Mynarska, M., Rossier, C. (2015). Uncertain, changing and situated fertility intentions: a qualitative analysis. W: D. Philipov, A. C. Liefbroer, J. E. Klobas (red.), Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective (s. 113-139). Springer Netherlands.
 • Matysiak, A., Mynarska, M. (2014). Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność? W: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (s. 24-53). Warszawa: Scholar.
 • Mynarska, M., Styrc, M. (2014). Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka. W: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (54-76). Warszawa: Scholar.
 • Mynarska, M., Matysiak, A., Rybińska, A. (2014). Którędy do bezdzietności? Analiza ścieżek życia kobiet, które nigdy nie zostały matkami. W: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia (s. 105-131). Warszawa: Scholar.

Zeszyty naukowe i inne publikacje

 • Brzozowska, Z., Mynarska, M. (2017). Fertility intentions and their realisation: Insights from the Polish Generations and Gender Survey. Vienna Institute of Demography Working Papers 16/2017.
 • Riederer, B., Mynarska, M., Winkler-Dworak, M., Fent, T., Rengs, B., Philipov, D. (2017). Futures of families in times of multifaceted societal changes: a foresight approach. FamiliesAndSocieties, Working paper 66.
 • Mynarska M., Riederer, B., Jaschinski, I., Krivanek, D., Neyer, G., Oláh, L. (2015). Vulnerability of families with children: Major risks, future challenges and policy recommendations. FamiliesAndSocieties, Working paper 49.
 • Baranowska-Rataj, A., Mynarska, M., Vignoli, D. (2014). A Dirty Look From The Neighbors. Does Living In A Religious Neighborhood Prevent Cohabitation? Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, 41.
 • Matysiak, A., Mynarska, M. (2013). Women’s self-employment in Poland: A strategy for combining work and childcare? Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, 28.
 • Matysiak, A, Mynarska, M. (2010). Women's determination to combine childbearing and paid employment: How can a qualitative approach help us understand quantitative evidence? Zeszyty Naukowe, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa, 7.
 • Mynarska, M. (2007). Podejście jakościowe w naukach społecznych. Jakie zyski może przynieść demografii łączenie badań jakościowych z ilościowymi? Komitet Nauk Demograficznych PAN, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych, Metodologia Badań Demograficznych, 16.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach