UKSW

Konferencje | dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni

DR HAB. MONIKA MYNARSKA, PROF. UCZELNI

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1410

e mail: m.mynarska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Metody ilościowe i jakościowe badań społecznych
 • Psychometria
 • Metody jakościowe w demografii
 • Podejmowanie decyzji dotyczących życia rodzinnego i rodzicielstwa

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze Konferencje

KONFERENCJE
 • Brzozowska, Z., Mynarska, M. (2019). (Un)certainty of short-term fertility intentions, their realisation, and their stability. Evidence from Poland. Referat wygłoszony na konferencji "GGP User Conference", Paryż, 24-25 października 2019.
 • Mynarska, M., Timoszuk, S. (2018). Annoying infant – helpful adult. Do costs and benefits of children change as kids get older and what does it have to do with voluntary childlessness? Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji Populacyjnej (European Population Conference), Belgia, Bruksela, 6-9 czerwca 2018.
 • Wróblewska, W., Mynarska, M. (2017). Stan zdrowia kobiet jako determinanta intencji rodzicielskich. Referat wygłoszony na konferencji Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Sopot, 29-31 maja 2017.
 • Mynarska, M., Wróblewska, W. (2017). Fit enough to be a mother? Women’s health and their childbearing intentions. Referat wygłoszony na konferencji: 4th GGP User Conference, Berlin, 6-7 lipca 2017.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2017). Costs and (negligible) benefits of children. A mixed-methods study on voluntary childlessness in Poland. Plakat zaprezentowany na konferencji Annual Meeting of Population Association of America, USA, Chicago, April 27 – 29, 2017.
 • Mynarska, M., Timoszuk, S., Abramowska-Kmon, A. (2017). “I will think about it later.” Coping strategies of older childless people in Poland. Referat wygłoszony na konferencji Population Days 2017, Florencja, 8-10 luty, 2017.
 • Mynarska, M., Berrington, A., Evans, A., Isupova, O., Keizer, R., Klärner, A., Lappegard, T., Perelli-Harris, B., Schmidt, E-M., Vignoli, D. (2016). Cohabitation and gender. Is freedom masculine and commitment feminine? Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji Populacyjnej (European Population Conference), Niemcy, Moguncja, 30 sierpnia – 3 września 2016. 
 • Abramowska-Kmon, A., Mynarska, M., Timoszuk, S. (2016). Coping strategies for happy childless aging. An explorative study in Poland. Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji Populacyjnej (European Population Conference), Niemcy, Moguncja, 30 sierpnia – 3 września 2016. 
 • Rytel, J., Mynarska, M. (2016). What Is So Scary About Having Children? A Mixed-Methods Study on Voluntary Childlessness in Poland. Referat wygłoszony na Europejskiej Konferencji Populacyjnej (European Population Conference), Niemcy, Moguncja, 30 sierpnia – 3 września 2016.
 • Mynarska, M. (2015). Values and Costs of Children and Fertility Intentions in Poland. Referat wygłoszony na konferencji “3rd Generations and Gender User Conference, Austria, Wiedeń.
 • Bernardi, L., Mynarska, M., Rossier, C. (2015). Uncertain, changing and situated fertility intentions. Referat wygłoszony na V Konferencji Stowarzyszenia Badań Wdłużnych i Cyklu Życia (Society for Longitudinal and Life Course Studies), Irlandia, Dublin.  
 • Mynarska, M. (2015). Childless by choice? Exploring motivation of childless people. Referat wygłoszony na konferencji “Socio-psycho-medical changes in the lifestyles of the contemporary family”, Rumunia, Bukareszt
 • Mynarska, M. (2015). Why do cohabiting couples decide to marry? Insights from focus group interviews in Poland. Referat wygłoszony na konferencji "Socio-psycho-medical changes in the lifestyles of the contemporary family", Rumunia
 • Mynarska, M. (2015). Childless by choice? Exploring motivation of childless people. Referat wygłoszony na XII Konferencji Młodych Demografów, Poznań, 23-24.06.2015.
 • Mynarska, M. (2015) Zamierzenia prokreacyjne Polaków i Polek. Referat wygłoszony na XII Konferencji Młodych Demografów, Poznań, 23-24.06.2015.
 • Mynarska, M. (2015). Metody jakościowe i ilościowe w badaniach nad (nie)podejmowaniem ról rodzicielskich. Referat wygłoszony na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, 1-3.06.2015.
 • Mynarska, M. (2015). Sequences and Narrations. Childlessness in Poland. Referat wygłoszony na konferencji „Beyond methodological dualism − Combining qualitative and quantitative data”, Bielefeld, Niemcy. 
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2014). Joys and fears of parenthood in the eyes of childless individuals. Referat wygłoszony na 7. Kongresie Badań nad Rodziną (7th ESFR Congress: Families in the Context of Economic Crisis. Recent Trends in Multidisciplinary Perspective, Madryd, Hiszpania.
 • Mynarska, M. (2014). Legal status of cohabitation in young Poles’ perspective. What regulations are needed and why? Referat wygłoszony na 7. Kongresie Badań nad Rodziną (7th ESFR Congress: Families in the Context of Economic Crisis. Recent Trends in Multidisciplinary Perspective, Madryd, Hiszpania.
 • Mynarska, M., Matysiak, A., Rybińska, A., Tocchioni, V., Vignoli, D. (2014). Paths into childlessness: country-specific or universal? Referat wygłoszony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Budapeszt, Węgry.
 • Rytel, J., Mynarska, M. (2014). A structure of childbearing motivation. Plakat zaprezentowany na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Budapeszt, Węgry.
 • Mynarska, M. Matysiak, A. Rybińska, A. (2014). Którędy do bezdzietności? Ścieżki życia kobiet bezdzietnych w Polsce. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po Akcesji Polski do UE. Opole-Kamień Śląski.
 • Mynarska, M. (2014). Wybór pomiędzy kohabitacją a małżeństwem. Aspekty prawne i instytucjonalne oczami młodych ludzi. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Demograficznej po Akcesji Polski do UE. Opole-Kamień Śląski.
 • Mynarska, M. Styrc, M. (2013).Childbearing intentions: What factors encourage a decision to have a child in Poland? Referat wygłoszony na XI Konferencji Młodych Demografów, Kraków.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2013).Childbearing and childlessness:Motives, desires and intentions. Referat wygłoszony na XI Konferencji Młodych Demografów, Kraków.
 • Mynarska, M., Rytel, J. (2013). Polska adaptacja Kwestionariusza Motywów Rodzicielskich Warrena Millera. Referat wygłoszony na XXII Konferencji Psychologii Rozwojowej, Gdańsk.
 • Mynarska, M., Styrc, M. (2013). Do you need to be well-off to plan children? Fertility intentions in Poland. Plakat zaprezentowany na konferencji Changing families and fertility choices, Oslo, Norwegia.
 • Matysiak, A., Mynarska, M. (2013). The outliers: Who has children in cohabitation in Poland and why? Plakat zaprezentowany na konferencji Changing families and fertility choices, Oslo, Norwegia.
 • Mynarska, M., Matysiak, A., Rybińska, A., Tocchioni, V., Vignoli, D. (2013). Diverse paths into childlessness over the life course. Referat wygłoszony na Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), Nowy Orlean, USA.
 • Baranowska-Rataj, A., Mynarska, M., Vignoli, D. (2013). A dirty look from the neighbors. Does living in a religious neighborhood prevent cohabitation? Referat wygłoszony na Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), Nowy Orlean, USA.
 • Mynarska, M., Matysiak, A. (2012). Rodzicielstwo w związkach nieformalnych: Wybór czy konieczność? Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej: Rodzina w zmieniającym się świecie. Opole, 24.10.2012.
 • Matysiak, A., Mynarska, M. (2012). Cohabitation before marriage or instead of marriage. Poland in a process of cohabitation diffusion. Referat przedstawiony na 6. Kongresie Badań nad Rodziną (6th ESFR Congress: Families in Changing Europe: Challenges, Conflicts and Interventions), Lillehmmer, Norwegia.
 • Baranowska, A., Matysiak, A., Mynarska, M. (2012). Does lone motherhood indeed decrease women's subjective well-being? Referat przedstawiony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Sztokholm, Szwecja.
 • Bernardi, L., Mynarska, M., Rossier, C. (2012). Uncertain Timing in Family Planning. Referat wygłoszony na Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), San Francisco, USA.
 • Mynarska, M. (2012). Partners’ Fertility Intentions: A Note of Discord and Inconsistent Contraceptive Use. Referat wygłoszony na Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), USA, San Francisco oraz na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Sztokholm, Szwecja.
 • Mynarska, M., Matysiak, A. (2011). „If we talk about real love, we talk about marriage”. What makes marriage so different from non-marital cohabitation. Referat przedstawiony na mini-konferencji Międzynardowego Stowarzyszenia Badań nad Związkami (International Association for Relationship Research: Relationship Development Maintenance and Dissolution), Gdańsk. 
 • Bernardi, L., Cavalli, L., Mynarska, M. (2010). A child?... Maybe: Uncertain fertility intentions and subsequent behavior. Referat przedstawiony na konferencji From Intentions to Behaviour: Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective, Wiedeń, Austria.
 • Mynarska, M., Matysiak, A. (2010). Women’s self-employment and fertility in Poland. Referat przedstawiony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Wiedeń, Austria.
 • Potančoková, M., Mynarska, M. (2010). Age and considerations on entry into motherhood. Evidence from Slovakia and Poland. Referat przedstawiony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Wiedeń, Austria.
 • Bernardi, L., Mynarska, M., Rossier, C. (2010). Intentions, uncertainty, and ambivalence in fertility decisions. Referat przedstawiony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Wiedeń, Austria.
 • Matysiak, A. Mynarska, M. (2010). Kohabitacja w Polsce: fakty i postawy. Referat przedstawiony na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Demografów - po akcesji Polski do UE, Kliczków.
 • Mynarska, M. (2010). Reasons behind motivation to have a child: Is a second child wanted the same way as a first one? Referat przedstawiony na konferencji Motywacja, Samoregulacja i Płeć, Gdańsk-Sopot.
 • Mynarska, M. (2009). Values of children and the lowest-low fertility: the Polish case. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Ludnościowej Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Naukowych Badań nad Populacją (IUSSP International Population Conference), Marakesz, Maroko.  
 • Matysiak, A., Mynarska, M. (2009). Women’s attitudes towards competing careers: Can public policies increase fertility and women's labour force participation in Poland? Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Ludnościowej Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Naukowych Badań nad Populacją (IUSSP International Population Conference), Marakesz, Maroko.
 • Mynarska, M. (2008). Values of children and the life course: The case of Poland. Plakat zaprezentowany na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Barcelona, Hiszpania.
 • Mynarska, M. (2008). Fertility choices in Poland: Children’s quality, quantity and individualisation. Referat wygłoszony na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Barcelona, Hiszpania.
 • Mynarska, M. (2007). Is there a deadline for parenthood? An example from Poland. Referat wygłoszony na Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), Nowy Jork, USA.
 • Mynarska, M. (2006). Economic constrains and individual fertility choices. An example from Poland. Plakat na Ogólnoeuropejskiej Konferencji Ludnościowej (European Population Conference), Liverpool, Wielka Brytania.
 • Mynarska, M. (2006). Meanings and attitudes attached to cohabitation in Poland. Qualitative analyses of the slow diffusion of cohabitation among the young generation. Referat przedstawiony na konferencji Spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Populacją (Annual Meeting of Population Association of America), Los Angeles, USA..

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach