UKSW

Konferencje | dr Monika Małkiewicz

DR MONIKA MAŁKIEWICZ


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1447
e mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Dotąd, byłam głównie zainteresowana psychologią stresu i radzenia sobie, poznawczymi teoriami emocji (appraisal theories of emotions) oraz kreatywnością. Obecnie, kieruję się w stronę psychologii pracy ze szczególnym uwzględnieniem psychologii transportu (badania z zastosowaniem symulatora jazdy samochodem, okulografia, EEG).

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Rosińska, P., Didyk, P., Małkiewicz, M. (2019, November 7-8). Troska o zdrowie a strategie radzenia sobie ze stresem matek z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja Zdrowia Psychicznego – od teorri do praktyki”, Warszawa.
 • Małkiewicz, M.M., Subramanian, Ł.M., Zapała, D., Zwoliński, W., Terelak, J.F. (2019, lipiec-sierpień). Looking for the explanation of the extrovert behaviors: Relationship between Alpha/Beta EEG Index, trait anxiety and extraversion. International Society for the Study of Individual Differneces (ISSID) Conference, Florencja, Włochy.
 • Małkiewicz, M.M., Rosińska, P., Subramanian, Ł.M., Terelak, J.F. (2019, lipiec-sierpień). The Role of Temperament and Impulsivity Traits in Predicting Coping Behaviors in Young Female Drivers. International Society for the Study of Individual Differneces (ISSID) Conference, Florencja, Włochy.
 • Małkiewicz, M.M., Stecz, P., Subramanian, Ł.M., Terelak, J.F. (2019, July 9-12). How Important is Temperament in Predicting Coping Behaviors in Young Female Drivers? A Preliminary Study. 40th International Conference of Stress and Anxiety Research Society (STAR), Palma de Mallorca, Balearic Islands, Spain.
 • Małkiewicz, M. M. (2018, sierpień). Empirical Testing of the Lazarus’ Hope Model. Interaktywny poster na 32th European Health Psychology Society (EHPS) Conference, Galway, Ireland.
 • Małkiewicz, M. M., Terelak, J. F. (2018, lipiec). How the Emotion of Hope Shapes the Way of Coping in a Stressful Situation? Poster na 39th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference, Lublin, Poland.
 • Małkiewicz, M. M. (2017, siepień, wrzesień). Can the Experience of Hope Increase the Propensity to Cope Actively in a Stressful Situation? Referat na 31th European Health Psychology Society (EHPS) Conference, Padova, Italy.
 • Małkiewicz, M. M. (2017, lipiec). The Role of Personality Characteristics in Coping Behaviours: Under Influence of Hope-Emotion. Poster na International Society for the Study of Individual Differneces (ISSD) Conference, Warsaw, Poland.
 • Małkiewicz, M.M., Terelak, J.F. (2016, lipiec). The Role of Hope in Coping: Presentation of Lazarus’s Approach. Referat na 37th Stress and Anxiety Research Society (STAR) Conference, Zagrzeb.
 • Małkiewicz, M.M. (2008). Konfrontacja stresowa w chorobie onkologicznej i jej konsekwencje dla zdrowia na przykładzie kobiet z rozpoznaniem nowotworu gruczołu piersiowego. Doniesienia z badań psychoneuroimmunologicznych. Referat na Konferencji Naukowej „Zdrowie jako wartość i jako wyzwanie”, Warszawa.
Popularyzacja nauki
 • Małkiewicz, M. M. (2017, maj). O działalności Pracowni Psychologii Transportu CLP WFCH UKSW. Prezentacja na Konferencji naukowo-szkoleniowej “Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka”, Warszawa.
 • Małkiewicz, M. M. (2017, maj). Współczesna technologia komputerowa w pracy psychologa. Do czego psychologowi służy touchpad, eyetracker i symulator samochodu osobowego? Wykład z elementami warsztatowymi w ramach Dnia Otwartego UKSW, Warszawa.
 • Małkiewicz, M. M. (2017, maj). Jak zostać… psychologiem-naukowcem? Wykład z cyklu “Jak zostać …?” do wygłoszenia, którego zaprosił mnie Warszawski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) we współpracy z FORMA Centrum Artystyczne Uniwersytetu SWPS, Warszawa.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach