Konferencje | dr Dominika Karaś

DR DOMINIKA KARAŚ


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: dominika.karas@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Procesy tożsamościowe, w szczególności u młodych dorosłych
 • Różne aspekty dobrostanu
 • Psychometria
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Erentaite, R., Raiziene, S., Cesnuityte, V., Sondaite, J., Vosylis, R., Gabrialaviciute, I., Crocetti, E., Rubini, M., Albarello, F., Prati, F., Negru-Subtirica, O., Damian, L.E., Glavan, B., Pop, E.I., Topolewska-Siedzik, E., Cieciuch, J., Klym-Guba, M., Strus, W., Karas, D., Lannegrand-Willems, L., Perchec, C., Chevrier, B., Carrizales, A. (2018, wrzesień). Facilitating support to youth identity development in Europe: the outcomes and implications from the INSIDE project. Poster na European Association for Research on Adolescence Conference, Gandawa, Belgia.
 • Longo, Y., Jovanović, V., de Carvalho, S.J., Karaś, D. (2017, lipiec). The general factor of well-being: Multinational evidence using bifactor ESEM on the Mental Health Continuum - Short Form (MHC-SF). Referat na 9th European IACCP Conference. Warszawa, Polska.
 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity Statuses in Various Life Domains: Cultural Context and Relationships with Well-Being. Referat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA).
 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity statuses based on five processes in adolescence and emerging adulthood in Poland. Referat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA).
 • Karaś, D. (2015, październik). Identity commitment in emerging adulthood – is it always a positive process? Referat na Society for the Study of Emerging Adulthood 7th Biennial Conference, Miami, USA.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Five identity processes and mental health in adolescence and emerging adulthood. Poster na XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). The relationships between mental health and identity processes in various identity domains in emerging adulthood. Referat na XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Kłym, M., Karaś, D., Najderska, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Polish Version of the Questionnaire for Eudaimonic Well–Being (QEWB). Referat na XXVIII International Conference of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. (2014, lipiec). Polish Version of the Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SF). Referat na XXVIII International Conference of Applied Psychology, Paryż, Francja.
 • Najderska, M., Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). What helps us achieve eudaimonia? Relations between Luyckx's identity dimensions and eudaimonic well–being. Poster na VII European Conference on Positive Psychology. Amsterdam, Holandia.
Krajowe
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Ile teorii, tyle procesów, czyli formalne aspekty tożsamości. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Pozytywnej, Kraków, Polska.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016, maj). Wielowymiarowość dobrostanu w modelu Keyesa – czy warto rozróżniać czynniki specyficzne poza czynnikiem ogólnym. Referat na II Konferencji Psychologii Pozytywnej, Poznań, Polska.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Tożsamość w różnych sferach życia – badania w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Pięć statusów tożsamości w sferze zawodowej w Polsce, Włoszech oraz Rumunii – wyniki badań w podejściu koncentrowanym na osobach. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Kłym, M., Karaś, D. (2015, kwiecień). Sfery tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości – podobieństwa i różnice. Referat na V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś, D., Kłym, M. (2015, kwiecień). Czy młodzi Polacy są szczęśliwi? porównanie poczucia dobrostanu u nastolatków i młodych dorosłych. Referat na V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C.L.M. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa. Referat na XXXV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś D., Cieciuch J. (2014, maj). Weryfikacja trójczynnikowego modelu dobrostanu w 23 krajach Europy. Referat na II Zjeździe Sekcji Międzykulturowej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej "Od międzykulturowości do globalizacji", Wrocław.
 • Karaś, D. (2014, kwiecień). Czy zdrowie i choroba psychiczna są przeciwieństwami? Weryfikacja modelu dwóch kontinuów Keyesa. Referat na Sympozjum Tematycznym "Szczęście" Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Naumowicz, A., Szmigiel, A. Brzózko, M., Chludzińska, E. Pawelec, A., Poniatowska, A., Ponikiewska, K., Wyszyńska, P., Żebrowska, M., Karaś, D., Najderska, M. (2014, kwiecień). Skala Wytrwałości (Grit Scale) – prace nad polską adaptacją. Referat na Sympozjum Tematycznym "Szczęście" Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów "Młoda Psychologia", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Karaś, D. (2014, kwiecień). Moja droga do grantu NCN. Referat na Seminarium Rady Młodych Naukowców z cyklu "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce". Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach