UKSW

Publikacje | prof. dr hab. Lidia Grzesiuk

PROF. DR HAB. LIDIA GRZESIUK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa

Zainteresowania badawcze

Psychoterapia, mobbing, komunikacja interpersonalna.

  Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

  Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

   
  PUBLIKACJE
  Książki
  • Grzesiuk, L., Krawczyk K. (2008). Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Doroszewicz, K., Stojanowska, E. (1997, 2001). Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. Warszawa: Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa/Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.
  • Grzesiuk, L., Tryjarska, B. (1995). Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Studia nad komunikacją interpersonalną. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
  • Grzesiuk, L. (1987). Spotkania, które leczą. Doświadczenia z psychoterapii młodzieży. Warszawa: Nasza Księgarnia.
  • Grzesiuk, L. (1979). Style komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Grzesiuk, L., Trzebińska, E. (1978, 1983). Jak ludzie porozumiewają się? Warszawa: Nasza Księgarnia.
  • Grzesiuk, L. (1974). Fizjologiczne podstawy zachowania. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach.
  • Jankowski, K., Grzesiuk, L., Markiewicz, L. (1970). Psychophysiological aftereffects of prolonged stay in psychiatric hospital. Warsaw.
  Książki redagowane
  • Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.). (2012). Psychoterapia. Pogranicza. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.). (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.). (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Suszek, H. (red.). (2010). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Eeneteia.
  • Grzesiuk, L., Styła, R. (red.). (2009). Psychoterapia bez tajemnic. Warszawa: Difin.
  • Grzesiuk, L. (red.). (2006). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (red.). (2006). Psychoterapia. Praktyka. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (red.). (2005). Psychoterapia. Teoria. Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (red.). (1994, 1995). Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (red.). (1988). Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
  Rozdziały w książkach
  • Grzesiuk, L., Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). Znaczenie pracy nad przeniesieniem dla związku między zahamowaniem pacjenta przed psychoterapią a dobrą relacją z psychoterapeutą i skutecznością psychoterapii. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 247–261).
  • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2015). Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii. Wyniki badań katamnestycznych. W: M. Kornaszewska-Polak (red.), Wystarczająco dobre życie. Konteksty Psychologiczne (s. 165-178). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
  • Grzesiuk, L. (2012). Wprowadzenie. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza (s. 19-26). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2011). Wprowadzenie. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Szkoły i metody (s. 17-27). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2011). Wprowadzenie. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Problemy pacjentów (s. 15-19). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Rosińska, Z., Wasilewski, B. W., Zieliński, A. M., Stępnik, A., Suszek, H., Femiak, T., Hańbowski, W. (2010). Wprowadzenie: Naukowe podstawy psychoterapii. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Integracja (s. 13-24). Warszawa: Eneteia.
  • Libman, M., Szczepanik, M., Barańczak, U., Krzesak, M., Pizoń, K., Sierzpowski, M., Grzesiuk, L. (2009). Świadectwo studentów szkolących się w zakresie psychoterapii. W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.), Psychoterapia bez tajemnic (s. 269-292). Warszawa: Difin.
  • Grzesiuk, L. (2008). Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje. W: J. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba (s. 227-273). Gdańsk: GWP.
  • Grzesiuk, L. (2006). Szkolenie studentów psychologii w psychoterapii. Autorskie doświadczenia Lidii Grzesiuk. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (s. 427-445). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2006). Badania nad psychoterapią prowadzoną w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Badania i szkolenie (s. 333-351). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2006). Bioenergetyka Lowena. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka (s. 341-354). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2006). Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka (s. 207-222). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Chrząstowski, S. (2006). Podejście behawioralne. Trening umiejętności społecznych i rehabilitacja zawodowa. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Praktyka (s. 189-195). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Sokolik, Z. (2005). Techniki psychoanalityczne. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 465-477). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Techniki behawioralno-poznawcze. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 479-492). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Techniki podejścia humanistyczno-egzystencjalnego. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 493-503). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Techniki innych szkół psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 505-515). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Wizualizacja. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 542-548). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Wprowadzenie. Klasyfikacja nurtów psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 25-30). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Terapia systemowa. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 189-197). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Analiza transakcyjna Erica Berne’a. Terapia Ericksonowska. Neurolingwistyczne programowanie. Terapia krzyku pierwotnego Arthura Janova. Bioenergetyka Alexandra Lowena. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 221-233). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (2005). Podejście eklektyczne. Uwagi końcowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 246-252). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Wprowadzenie. Dynamika relacji pacjent-terapeuta. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 351-394). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Zjawisko oporu pacjenta przed zmianą. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 395-410). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Doświadczenie katharsis, odreagowanie i ekspresja „ja”. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 411-425). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Wgląd, samopoznanie i schematy poznawcze w terapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 427-443). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Procesy warunkowania i społecznego uczenia się w terapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 445-459). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L. (2005). Wstęp. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Teoria (s. 13-22). Warszawa: Eneteia.
  • Grzesiuk, L., Trzebińska, E. (2001). Jak ludzie porozumiewają się? W: Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia (s. 47-51). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Warszawski.
  • Grzesiuk, L. (2000). Psychoterapia, W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, (s. 767-796). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Grzesiuk, L. (2000). A follow-up study of psychotherapy. W: M. Siwiak-Kobayashi, S. Leder, C. Czabała, T. Sakuta (red.), 17th World Congress of Psychotherapy. Psychotherapy at the turn of the century from past to future. Proceedings (s. 134-138). Warsaw: Polish Psychiatric Association, Internal Federation for Psychotherapy, 23-28.08.1998.
  • Grzesiuk, L. (2000). Different proffesionals as psychotherapists, W: M. Siwiak-Kobayashi, S. Leder, C. Czabała, T. Sakuta (red.), 17th World Congress of Psychotherapy. Psychotherapy at the turn of the century from past to future. Proceedings (s. 63-66). Warsaw: Polish Psychiatric Association, International Federation for Psychotherapy, 23-28.08.1998.
  • Grzesiuk, L. (1997). Komunikować się z ludźmi. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Przygotowanie do odpowiedzialnego życia w rodzinie (s. 113-123). Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.
  • Grzesiuk, L. (1997). Psychoterapia z perspektywy psychologa klinicznego. W: Z. Rosińska, F. Olender-Dmowska (red.), Psychologia i kultura (s. 49-63), Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.
  • Grzesiuk, L. (1997). Różnice w sposobie prowadzenia psychoterapii pacjentów neurotycznych i z zaburzeniami głębszymi niż neurotyczne. W: B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju: psychostymulacja i psychokorekcja (s. 85-97). Bydgoszcz: WU WSP.
  • Grzesiuk, L. (1994). Wprowadzenie. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 11-12, s. 307-308). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Zasady porządkowania głównych nurtów teoretycznych w psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki specyficzne problemy (s. 13-19). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Podejście systemowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 60-68). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Inne szkoły psychoterapeutyczne. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 68-81). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Uwagi końcowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 81-85). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Zjawiska w psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 137-193). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Techniki w psychoterapii. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 194-210). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Podejście behawioralno-poznawcze. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 319-323). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna, W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 323-338). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1994). Podejście bioenergetyczne Lowena. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia - szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 420-433). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L. (1992). Rola osobistych doświadczeń w kształceniu psychologów klinicznych. W: S. Gerstman (red.), Aktywność człowieka i osobowość jako przedmiot psychologii i podstawowe zagadnienia psychologii klinicznej (s. 120-128). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
  • Grzesiuk, L., Korpolewska, K. (1989). Ja jednostki a komunikowanie się – zaburzenia i psychoterapia. W: Z. Nęcki (red.), Z zagadnień komunikowania interpersonalnego (s. 145-150). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
  • Grzesiuk, L. (1989). Personality and situation determinants of relationship defining in the interpersonal communication process. W: A. Fusco, F. M. Battisti, R. Tomassoni (red.), Recent experiences in general and social psychology in Italy and Poland (s. 145-168). Milano: Franco Angeli Libri.
  • Grzesiuk, L., Tryjarska, B., Wierzbowska, H. (1988). Spójność i moc regulacyjna Ja oraz tolerancja rozbieżności w Ja a nadawanie komunikatów emocjonalnych. W: L. Grzesiuk (red.), Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia (s. 123-140). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Grzesiuk, L. (1988). Experiences of psychological help given to university student in Poland. W: M. Bosinelli, F. Giusberti (red.), The age of adolescence and youth and the psychosocial profile of the university student (s. 49-56). Bologna: International Congress, 9-11.06.1988.
  • Grzesiuk, L., Korpolewska, K. (1988). Zaburzenia komunikowania się neurotyków, ich poznawcze uwarunkowania i psychoterapia. W: L. Grzesiuk (red.), Zaburzenia komunikowania się neurotyków, osobowościowe wyznaczniki nerwicy i psychoterapia (s. 11-97). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Grzesiuk, L. (1987). Poland. W: A. R. Gilgen, C. K. Gilgen (red.), International handbook of psychology (s. 368-391). New York: Greenwood Press.
  • Grzesiuk, L. (1980). Zachowania komunikacyjne w interakcjach społecznych, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań komunikacyjnych. W: J. Reykowski (red.), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi (s. 355-388). Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Grzesiuk, L. (1978). Interpersonalne komunikowanie się jako przejaw postaw społecznych. W: J. Reykowski (red.), Teoria osobowości a zachowania prospołeczne (s. 93-109). Warszawa: PAN, Instytut Filozofii i Socjologii.
  • Grzesiuk, L. (1976). Zaburzenia zachowania w ujęciu analizy transakcyjnej. W: M. Szostak (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 143-159). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Grzesiuk, L. (1976). Zasady systematyzacji wiedzy dotyczącej psychoterapii. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna, t. 5, (s. 207-222). Warszawa: PWN.
  • Grzesiuk, L., Zatchej, T. (1969). Badania nad czynnikami warunkującymi odporność na stress. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna, t. 3, (s. 237-258). Warszawa: PWN. 
  Artykuły
  • Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Rutkowska, M., Krawczyk, K. (2017). Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii. Psychiatria Polska, 76. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/70462
  • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2017). Cechy i doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejście strukturalne. Psychiatria Polska, 51(4), 619-631. DOI: 10.12740/PP/62483
  • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016). Patient characteristics, patient experience from psychotherapy, and psychotherapy effectiveness. Annals of Psychology, 19(3), 605-625.
  • Styła, R., Grzesiuk, L., Suszek, H., Krawczyk, K., Rutkowska, M. (2014). Characteristic of therapists working with people experiencing: A notion – wide survey in Poland. Psychosocial, social and integrative approaches, 1-4.
  • Grzesiuk, L., Kostrowiecka, K., Prozner, M., Zielko, J. (2005). Mobbing w miejscu pracy, wyznaczniki i konsekwencje. Myśl Ekonomiczna i Prawna, 2, 9, 155-179.
  • Grzesiuk, L. (2002). Komunikowanie się wprost i nie wprost. Zeszyty Naukowe WSHiP, seria Ekonomia, 6, 9-25.
  • Grzesiuk, L. (2000). O roli zrozumienia przez pacjenta własnych problemów. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 9, 3, 31-35.
  • Grzesiuk, L. (1996). Rozwód - czy się rozwodzić? co po rozwodzie? Praca zbiorowa pod red. A. Pohoreckiej. Nowiny Psychologiczne, 1, 87-88.
  • Grzesiuk, L. (1987). Strukturalna terapia rodzin w ujęciu Minuchina. Nowiny Psychologiczne, 1, 33-48.
  • Grzesiuk, L. (1987). Zjawisko oporu w terapii rodzin. Nowiny Psychologiczne, 1, 96-102.
  • Grzesiuk, L. (1985). Zachowania komunikacyjne, ich osobowościowe korelaty i efektywność komunikacji interpersonalnej. Studia Psychologiczne, 55-76.
  • Grzesiuk, L., Migdalska-Wierzbowska, H., Makuch-Rusinowska, E. (1985). Wpływ ról społecznych i rodzaju zadania na związek między efektywnością grup zadaniowych a stylem komunikowania się członków tych grup. Studia Psychologiczne, 77-95.
  • Grzesiuk, L. (1983). Sposoby traktowania komunikatów pacjenta przez psychoterapeutów. Psychoterapia, 21-26.
  • Grzesiuk, L., Migdalska-Wierzbowska, H., Makuch-Rusinowska, E. (1983). Effect of social roles and task type on the relationship between effectiveness and communication styles in task-oriented groups. PPB, 14, 1, 39-49.  
  • Grzesiuk, L. (1981). Psychotherapie - Ausbildung im Institut fur Psychologie der Universitat Warschau. Z. Psychol. Band 189, Suppl. 1, 149-151.
  • Grzesiuk, L. (1980). Vzdelavani v psychoterapii na Psychologickem Institutu Varsavske Univerzity. Psychoterapeuticke Sesity, 12-14.
  • Grzesiuk, L., Hermanowicz, U., Matusiak, M., Kijewska, G., Pelle-Petter, A., Rafalik, M., Wojciechowski, M. (1977). Koncepcje ludzkiej komunikacji. Przegląd Psychologiczny, 20, 1, 92-105.
  • Grzesiuk, L. (1976). Pomiar oporności skóry jako wskaźnik aktywacji. Przegląd Psychologiczny, 19, 1, 97-107.
  • Grzesiuk, L. (1976). Czynniki warunkujące różnice w zakresie aktywacji między schizofrenikami i ludźmi zdrowymi. Studia Psychologiczne, 15, 155-179.
  • Grzesiuk, L. (1975). Różnice w zakresie aktywacji między chorymi na schizofrenię a ludźmi zdrowymi. Psychiat. Pol., 9, 5, 543-553.
  • Grzesiuk, L. (1975). Różnice w zakresie emocji i poziomu aktywacji pomiędzy schizofrenikami i ludźmi zdrowymi. Przegląd Psychologiczny, 18, 4, 533-555.
  • Markiewicz, L., Jankowski, K., Grzesiuk, L., Szadkowski, S. (1973). Excretion of catecholamines, corticosteroids and 5-HIAA as related to the testing conditions, physical fitnes and psychological variables of healthy subjects. Acta Med. Pol., 14, 1, 51-68.
  • Grzesiuk, L. (1971). Andrzej Stancak: Emocie v psychofyziologickom eksperimente (Emocje w eksperymencie psychofizjologicznym). Psychologia Wychowawcza, 14, 5, 633-636.
  • Frączek, A.,  Grzesiuk, L. (1971). The effect of psychological stress on simple intelectual processes and physiological reactions in schizophrenics. PPB, 2, 2, 119-125.
  • Frączek, A., Grzesiuk, L. (1968). Przebieg czynności i reakcji fizjologicznych u ludzi zdrowych i schizofreników w warunkach stressu psychologicznego. Studia Psychologiczne, 9, 152-177.

   

  Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
  Informacja o ciasteczkach