Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński

 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest liderem projektu
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński”
(nr projektu: POWR.04.01.00-00-D215/17)
 
 
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach