Publikacje | mgr Piotr Brud

MGR PIOTR BRUD


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1422A
e mail: p.brud@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Heterogeniczność zaburzenia osobowości borderline, szeroko pojmowane ciemne cechy osobowości i możliwości integracji modeli. Aktualnie podejmowane badania dotyczą identyfikacji szerszego osobowościowego podłoża i kontekstu różnych rodzajów osobowości typu borderline.
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
  • Brud, P. P., Cieciuch, J. (2023). Borderline personality disorder and its facets in the context of personality metatraits and pathological traits. Personality and Individual Differences, 202, artykuł 111958. https://doi.org/10.1016/j.paid.2022.111958
  • Brud, P. P., Cieciuch, J. (2022). Polish adaptation of self-report instruments for studying borderline personality traits – FFBI and FFBI-SF. Psychiatria Polska, 286. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/150420
  • Fatfouta, R., Rogoza, R., Brud, P. P., Rentzsch, K. (2022). Too tempting to resist? Self-control moderates the relationship between narcissism and antisocial tendencies. Journal of Research in Personality, 96, artykuł 104156. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104156
  • Brud, P. P. (2021). Przegląd kryteriów diagnostycznych, cech i typów osobowości borderline wraz z próbą ich porządkowania. Studia Psychologica: Theoria et praxis, 21, 37–56. https://doi.org/10.21697/sp.2021.21.2.03
  • Brud, P. P., Rogoza, R., Cieciuch, J. (2020). Personality underpinnings of dark personalities: An example of Dark Triad and deadly sins. Personality and Individual Differences, 163, artykuł 110085. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110085
  • Brud, P. P., Cieciuch, J. (2020). Polish adaptation of the Vices and Virtues Scales (VAVS). Mental Health, Religion & Culture, 23, 494–506. https://doi.org/10.1080/13674676.2019.1635575

 

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach