POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | prof. dr hab. Anna Matczak

PROF. DR HAB. ANNA MATCZAK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1420
e mail: anna.matczak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Badania dotyczące diagnozy intelektu, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, regulacyjnych funkcji temperamentu; prace nad konstrukcją i adaptacją narzędzi diagnostycznych.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Książki
 • Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Matczak, A. (red.). (2007). Inteligencja emocjonalna – kierunki i metody badań. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4.
 • Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Matczak, A. (2001). Rozwojowe i indywidualne zróżnicowanie operacyjności myślenia konkretnego a diagnoza możliwości intelektualnych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Włodarski, Z., Matczak, A. (1998). Wprowadzenie do psychologii (wydanie czwarte). Warszawa: WSiP.
 • Włodarski, Z., Matczak, A. (1996). Wprowadzenie do psychologii (wydanie trzecie poprawione). Warszawa: WSiP.
 • Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Włodarski, Z., Matczak, A. (1992). Wprowadzenie do psychologii (wydanie drugie poprawione). Warszawa: WSiP.
 • Włodarski, Z., Matczak, A. (1987). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.
 • Matczak, A. (1982). Style poznawcze. Rola indywidualnych preferencji. Warszawa: PWN.

Rozdziały w książkach

 • Matczak, A., Jaworowska, A. (2011). Co wiemy o przydatności testów do zastosowań w biznesie? W: T. Szustrowa (red.), Testy w biznesie. Standardy i praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A. (2011). Kulturowa adaptacja testów psychologicznych. W: T. Szustrowa (red.), Testy w biznesie. Standardy i praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2009). Instrumental and motivational determinants of social competencies. W: A. Matczak (red.), Determinants of social and emotional competencies. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Matczak, A. (2002). Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t. 3 (s. 178-206). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Matczak, A. (2001). Temperament a kompetencje społeczne. W: W. Ciarkowska, A. Matczak (red.), Psychologia różnic indywidualnych: wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią Temperamentu Profesora Jana Strelaua (s. 53-69). Warszawa: Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.
 • Matczak, A. (2000). Style poznawcze. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 761-782). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Matczak, A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1 (s. 448-469). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Matczak, A. (1997). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. W: Studia z psychologii, t. 8 (s. 9-36). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Matczak, A. (1996). Styl poznawczy a efektywność treningu myślenia twórczego. W: Studia z psychologii, t. 7 (s. 191-204). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Matczak, A. (1993) Differenze intra-individuali nelle abilita. W: J. Strelau, W. Ciarkowska, E. Nęcka (red.), Differenze individuali: potenziali e preferenze (s. 95-113). Padova: CUSL.
 • Matczak, A. (1992). Z badań nad różnicami intraindywidualnymi w zakresie zdolności. W: J. Strelau, W. Ciarkowska, E. Nęcka (red.), Różnice indywidualne: możliwości i preferencje (s. 83-98). Warszawa: Ossolineum.
 • Matczak, A. (1990). Wybrane problemy adaptacji kulturowej testów inteligencji - na przykładzie skali D. Wechslera dla dzieci WISC-R. W: A. Ciechanowicz (red.), Kulturowa adaptacja testów (s. 59-75). Warszawa: LTD.
 • Borzym, I., Matczak, A. (1989). Poziom rozwoju zdolności umysłowych a funkcjonowanie szkolne uczniów. W: A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży (s. 25-50). Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Matczak, A. (1985). The role of temperament in cognitive functioning: reactivity and cognitive style. W: J. Strelau (red.), Temperamental bases of behavior: Warsaw studies on individual differences (s. 116-140). Lisse: Swets, Zeitlinger.
 • Matczak, A. (1982). Rozwojowe i temperamentalne uwarunkowania refleksyjności-impulsywności. W: J. Strelau (red.), Regulacyjne funkcje temperamentu (s. 121-140). Wrocław: Ossolineum.
 • Matczak, A. (1979). Wpływ oddziaływań zewnętrznych na style funkcjonowania poznawczego. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria II, t. 8 (s. 167-192). Warszawa: PWN.
 • Matczak, A. (1978). Metody badania różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym dzieci. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria III, t. 3 (s. 389-410). Warszawa: PWN.
 • Matczak, A. (1968). Badania nad czynnikami rozwoju emocjonalnego małych dzieci. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria II, t. 2 (s. 399-413). Warszawa: PWN.

Podręczniki testowe

 • Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji - wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K. S. Cattell. CFT-3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Fecenec, D., Jaworowska, A., Matczak, A., Stańczak, J., Zalewska, E. (2013). Test szybkiego nazywania (TSN): wersja dla dzieci młodszych (TSN-M) i wersja dla dzieci starszych (TSN-S). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Martowska, K. (2012). Test Rozumienia Słów - Wersja Standard i Wersja dla Zaawansowanych. TRS-S, TRS-Z. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Jaworowska, A., Matczak, A., Bitner, J. (2011). Skala wartości Rekeacha RVS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Jaworowska, A. i in. (2007). DSR. Dziecięca Skala Rozwojowa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Zalewska, E., Stańczak, J. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Matczak, A., Jaworowska, A. (2006). Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze. SIE-T. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2002). Omnibus. Test inteligencji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A. (2001). Testy operacyjności myślenia: Diagnoza Możliwości Intelektualnych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE N.S. Schutte, J. M. Malouffa, L. E. Hall, D. J. Haggerty’ego, J. T. Cooper, C. J. Goldena , L. Dornheim. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Stańczak, J. (2000). Rysunkowy Test Twórczego Myślenia K.K. Urbana i H.G. Jellena. TCT-DP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Jaworowska, A., Matczak, A. (1998). Test Niedokończonych Zdań Rottera. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Jaworowska, A., Matczak, A., Szustrowa, T. (1996). Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93. Podręcznik (Polska standaryzacja). Warszawa: Pracowania Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Jaworowska A., Szustrowa, T., Ciechanowicz, A. (1995). Bateria Testów APIS-Z. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T., Ciechanowicz, A. (1995). Bateria Testów APIS-P. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A. (1992). Test Porównywania Znanych Kształtów (MFF) J. Kagana. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP
 • Matczak, A. (1992). Diagnoza możliwości intelektualnych (DMI). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Matczak, A., Piotrowska, A., Ciarkowska, W. (1991). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci, wersja zmodyfikowana, WISC-R. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Artykuły

 • Martowska, K., Matczak, A., Jóźwik, K. (2018). Overexcitability in actors. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance online publication. DOI: 10.1037/aca0000192
 • Martowska, K., Matczak, A., Wrocławska-Warchala, E. (2015). Możliwości interpretacji czynnikowej wyników badania Listą Przymiotnikową ACL. Przegląd Psychologiczny, 58(2), 211-229.
 • Martowska, K., Matczak, A. (2013). Pomiar kompetencji społecznych - prezentacja nowego narzędzia diagnostycznego. Psychologia Jakości Życia, 1, 43-56.
 • Matczak, A., Martowska, K. (2011). Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych. Studia Psychologica, 11, 5-18.
 • Matczak, A., Piekarska, J. (2007). Korelaty wiedzy emocjonalnej mierzonej Testem Rozumienia Emocji. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4, 67-82.
 • Matczak, A. (2001). Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość. Studia Psychologica, 2, 157-174.
 • Matczak, A. (1998). O potrzebie modyfikacji procedury testowego badania zdolności - Znaczenie uzasadnień odpowiedzi. Przegląd Psychologiczny, 41, 89-104.
 • Matczak, A. (1998). Preferencje zawodowe młodzieży a kompetencje społeczne. Psychologia Wychowawcza, 41, 28-36.
 • Matczak, A. (1996). W poszukiwaniu nowych sposobów pomiaru refleksyjności-impulsywności. Psychologia Wychowawcza, 39, 2, 156-171.
 • Matczak, A. (1995). Prace psychologiczne w seriach wydawniczych PZWS-WSiP. Psychologia Wychowawcza, 38, 4, 289-293.
 • Matczak, A. (1995). Rozwój rozumowania sylogistycznego w okresie dorastania. Psychologia Wychowawcza, 38, 2, 107-115.
 • Matczak, A. (1995). Diagnostyczne znaczenie rozumowania sylogistycznego w okresie operacji konkretnych. Psychologia Wychowawcza, 38, 1, 66-75.
 • Matczak, A. (1991). The effect of modified testing conditions on the efficiency of reflective and impulsive children (in the Raven Progressive Matrices). Polish Psychological Bulletin, 22, 4, 277-287.
 • Matczak, A. (1991). Wpływ zmodyfikowanych warunków badania testowego na efektywność funkcjonowania dzieci refleksyjnych i impulsywnych (na przykładzie zadań Testu Matryc Ravena). Psychologia Wychowawcza, 34, 1, 57-67.
 • Matczak, A. (1991). Próba kwestionariuszowego pomiaru zainteresowań młodzieży. Psychologia Wychowawcza, 34, 2, 151-164.
 • Matczak, A., Galińska, D. (1990). Wpływ presji czasowej na wykonanie przez dzieci zadań testu Ravena. Psychologia Wychowawcza, 33, 3, 150-160.
 • Matczak, A. (1990). Reflection-impulsivity, need for stimulation and intellectual potentialities. Polish Psychological Bulletin, 21, 1, 17-25.
 • Matczak, A. (1988). Sposoby określania trafności testów. Próba kategoryzacji. Psychologia Wychowawcza, 31, 3, 337-346.
 • Matczak, A. (1988). Błędne rozwiązania zadań intelektualnych jako źródło informacji przydatnych w diagnozie zdolności dziecka. Psychologia Wychowawcza, 31, 1, 75-89.
 • Matczak, A. (1987). Styl poznawczy a efektywność zapamiętywania materiału o różnej strukturze. Psychologia Wychowawcza, 30, 5, 489-503.
 • Matczak, A. (1987). Diagnoza możliwości intelektualnych dzieci w wieku szkolnym. Doniesienie z prac nad konstrukcją narzędzia. Psychologia Wychowawcza, 30, 2, 200-219.
 • Matczak, A. (1987). Intraindywidualne zróżnicowanie zdolności. Psychologia Wychowawcza, 30, 1, 1-11.
 • Matczak, A., Galińska, D. (1986). Zapotrzebowanie na stymulację - próba konstrukcji narzędzia pomiarowego. Przegląd Psychologiczny, 29, 3, 801-814.
 • Matczak, A. (1986). Modele funkcjonowania intelektualnego w diagnozie zdolności. Psychologia Wychowawcza, 29, 5, 495-510.
 • Matczak, A. (1982). Cognitive style (abstractness-concreteness) and reactivity. Polish Psychological Bulletin, 13, 3-11.
 • Matczak, A. (1982). Indywidualne właściwości funkcjonowania poznawczego jako wyznaczniki twórczości. Psychologia Wychowawcza, 25, 3, 1-14.
 • Matczak, A. (1981). Wpływ czynników sytuacyjnych na funkcjonowanie poznawcze a różnice indywidualne. Psychologia Wychowawcza, 24, 3, 321-336.
 • Matczak, A. (1981). Znaczenie stylu poznawczego w procesie uczenia się. Psychologia Wychowawcza, 24, 1, 1-13.
 • Matczak, A. (1980). Preferowany sposób kategoryzacji a możliwości abstrakcyjnego funkcjonowania. Psychologia Wychowawcza, 23, 2, 161-176.
 • Matczak, A. (1976). Różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym. Na przykładzie procesu kategoryzacji. Psychologia Wychowawcza, 19, 5, 564-582.
 • Matczak, A. (1974). Niektóre różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym dzieci. Cz.II. Psychologia Wychowawcza, 17, 4, 485-499.
 • Matczak, A. (1974). Niektóre różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym dzieci. Cz.I. Psychologia Wychowawcza, 17, 3, 334-351.
 • Matczak, A. (1973). Early individual differences in needs and their significance for the child's development. Polish Psychological Bulletin, 4, 2, 115-124.
 • Matczak, A. (1973). Czynnościowe potrzeby małego dziecka i ich zróżnicowanie indywidualne. Psychologia Wychowawcza, 16, 3, 357-368.
 • Matczak, A. (1973). Wczesne różnice indywidualne w zakresie potrzeb i ich znaczenie dla rozwoju dziecka. Psychologia Wychowawcza, 16, 1, 25-42.
 • Matczak, A. (1964). Analiza zabawy tematycznej jako działalności czyli aktywności celowej. Psychologia Wychowawcza, 7, 3, 293-313.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach