POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne UKSW

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne (MCLP) powstało w 2015 roku jako autorski pomysł prof. dr hab. Jana F. Terelaka w ramach projektu "Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bazą wyjściową MCLP było funkcjonujące od roku 1996 w Instytucie Psychologii UKSW Laboratorium Psychologiczne. Czytaj dalej...

Dyrektorem Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego jest prof. dr hab. Jan F. Terelak. W skład MCLP wchodzą:

 

Regulamin Międzyinstytutowego Centralnego Laboratorium Psychologicznego UKSW

SPRAWOZDANIA

 

KONTAKT

Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa

e-mail: j.terelak@uksw.edu.pljan.terelak@onet.pl
tel: 602 377 699

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach