UKSW

Zapytanie ofertowe BD3/PSI/2018

Instytut Psychologii UKSW zwraca się z prośbą o składanie ofert dotyczących zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych.
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubator.psi@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401, 
01-938 Warszawa
 
do dnia 20.07.2018 r., godz. 24:00 (decyduje data wpływu)
 
Wymagane załączniki:
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach