UKSW

dr Emilia Wrocławska-Warchala

DR EMILIA WROCŁAWSKA-WARCHALA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
dyżur: on-line przez MS Teams
po uprzednim umówieniu mailowym
e mail: e.wroclawska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Metodologia:
Łączenie metod jakościowych i ilościowych w badaniach naukowych w psychologii i innych naukach społecznych; strategie sprzyjające budowaniu wiedzy psychologicznej tyleż podbudowanej teoretycznie i empirycznie, co czułej na indywidualność i niepowtarzalność doświadczenia i tożsamości indywidualnej.
  • Metody narracyjne
  • Konstrukcja i adaptacja standardowych i swobodnych metod diagnostycznych.
  • Zastosowania swobodnych i standardowych metod w diagnozie indywidualnej.
Teoria:
  • Konstrukcjonizm społeczny i inne podejścia teoretyczne wykraczające poza paradygmat neopozytywistyczny.
  • Historia idei i pojęć psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem psychoanalizy i roli pojęć psychoanalitycznych we współczesnym dyskursie akademickim i publicznym.
  • Dialog i konflikty między paradygmatami w nauce; dyskursy w nauce; przepływ wiedzy między dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych 
Obszary badań empirycznych:
  • Kulturowa psychologia religii, nieredukcyjna i uwzględniająca specyfikę poszczególnych tradycji religijnych; religijność ludzi nauki; doświadczenie religijne.
  • Analiza indywidualnych doświadczeń biograficznych; kultura i osobowość jako uwarunkowania doświadczenia indywidualnego; kultura a nadawanie znaczenia doświadczeniom trudnym; kultura jako budulec tożsamości indywidualnej;
  • Psychologia komunikacji i relacji interpersonalnych; zastosowanie metod ilościowych i jakościowych do badania komunikacji.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach