UKSW

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego nr BD2/PSI/2018

Unieważnienie postępowania zapytania ofertowego BD2/PSI/2018 z dnia 12.06.2018 dotyczącego zakupu usługi polegającej na zorganizowaniu i opiece merytorycznej wizyt studyjnych z zakresu prowadzenia komercyjnych badań społecznych, marketingowych lub ewaluacyjnych, organizowanych dla Studentów Instytutu Psychologii UKSW w ramach projektu „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Zgodnie z paragrafem IX zapytania ofertowego BD2/PSI/2018 z dnia 12.06.2018, Instytut Psychologii UKSW unieważnia postępowanie związane z tym zapytaniem.
 
Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do udziału w nowym postępowaniu, które zostanie ogłoszone w dniu 13.07.2018.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach