UKSW

Publikacje | prof. dr hab. Jan F. Terelak

PROF. DR HAB. JAN F. TERELAK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1448
e mail: j.terelak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą problematyki psychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii stresu, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Łuczak, A., Tarnowski, A., Terelak, J., Baka, Ł., Najmiec, A. (2017). Performance and personality profile of professional drivers aged 55+: A Polish study. Accident Analysis & Prevention. (in press).
 • Małkiewicz, M., Borkowska, A., Kobos, Z., Gołuch, D., Terelak, J.F. (2016). Psychometric properties of Pressure Management Indicator (PMI): The preliminary study on Polish sample. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 30-45.
 • Małkiewicz, M., Terelak, J.F. (2016). Report from the 37th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STARS): Stres and anxiety in a changing socjety, Zagreb (Croatia), July 6-8, 2016. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(1), 55-57.
 • Terelak, J.F. (2016). Człowiek w Kosmosie: Bariery adaptacyjne z perspektywy astronautycznej. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 111-129.
 • Nieśpiałowski, A., Terelak, J.F. (2016). Obesity related self-esteem and relationship to coping stress. Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, 22(2), 18-26.
 • Terelak, J.F.. Bobrzyńska M. (2016). Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u alumnów wyższego seminarium duchownego. Seminare, 37(1), 117-129.
 • Terelak, J.F., Grochowska, J. (2015). Samoocena a style radzenia sobie ze stresem  alumnów seminarium duchownego. Studia Leopoliensia, 8, 495-511.
 • Terelak, J.F., Przychodzka, K. (2015). Hazard perception and anxiety in novice and experienced parachutists. Polish Journal of Aviation Medicine, and Psychology, 21(4), 14-20.
 • Szymanik, A., Terelak, J.F. (2015). Sense of Humor and coping stress among young pilots. Polish Journal of Aviation Medicine, and Psychology, 21(3), 13-21.      
 • Terelak, J.F,. Pietrzykowska, E.A. (2015). Blood groups and temperamental traits: Eksoloratory study. Polish Journal of Aviation Medicine, and Psychology, 21(2), 9-19.
 • Marczak, K., Terelak, J.F. (2014). Selected personality correlates of behaviors associated with Internet “piracy”. Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 20(4), 19-26.
 • Dykas, J., Terelak, J.F. (2014). Temperamental traits and  styles of coping stress in motorcyclists. Journal of Aviation Medicine and Psychology, 20(3), 11-18.
 • Terelak, J.F., Budka, A. (2014). Sense of coherence and styles of coping stress in obesity. Journal of Aviation Medicine and Psychology, 20(2), 17-24.
 • Terelak, J.F. (2014). Miejsce i rola polskiej psychologii duchowości w XX wiecznej psychologii pozytywistycznej: Ujęcie teorio-poznawcze. Studia Leopoliensia, 7(1), 33-40.
 • Terelak, J. F. (2014). Laudacja na cześć Ks. prof. dr. hab., dr. h.c. Kazimierza Popielskiego z okazji nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktorat Honoris Causa Ks. Profesora Kazimierza Popielskiego, Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Terelak, J.F., Szewczyk, A. (2013). Differential diagnosis of subjective workload and  styles of coping with stress among aircraft crewmembers. Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 19(4), 11-18.
 • Terelak J.F. (2013). The emergence and development of space psychology in Poland: The significance of historical space flight of Mirosław Hermaszewski. Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 19(3), 23-36.
 • Szewczyk, A., Terelak J.F. (2013). Personalisty according to the „Big Five” Model and style sof doping with stress among aircraft members. Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology, 19(2), 5-10.
 • Terelak, J.F. (2012). Norms as criterion of pathology in mental health sciences: A methodology perspective. Health Sciences, 22(2), 40-44.
 • Terelak, J.F., Łozińska, K.A. (2011). Adaptacja kulturowa kwestionariuszy do badania interakcji praca-rodzina: Skala Wzbogacenia Praca-Rodzina (Work-Family Enrichment Scale) autorstwa D. S. Carlson, K. M. Kacmar, J. H. Wayne i J. G. Grzywacz oraz Skala Konfliktu Praca-Rodzina (Work-Family Conflict Scale) autorstwa D. S. Carlson, K. M. Kacmar i L. J. Willis. Przegląd Psychologiczny, 54(2), 117-139.
 • Terelak, J.F., Pińska, E. (2010). Influence of the new way of controller-pilot communication „DATA-LINK” for air traffic controller performance in Europe. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration: Journal for Mental Changes, 16(1-2), 57-94.
 • Terelak, J. F., Izwantowska, A. (2009). Adaptacja Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego (Areas of Worklife Survey) Chrisitny Maslach i Michaela Leitera. Studia Psychologica, 8(9), 223-232.
 • Terelak J. F.,  Baczyńska, A.K. (2009). Adaptacja polska Inwentarza Inteligencji Praktycznej Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers) Richarda K. Wagnera i Roberta J. Sternberga. Czasopismo Psychologiczne, 15(1), 169-188.
 • Terelak, J.F. (2009). Modele teoretyczne sytuacji ekstremalnej. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 15(3), 321-338.    
 • Terelak, J.F. (2009). Recenzja książki pod red. Zenona Uchnasta „Synergia metodą na twórczy sukces: Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania”. Studia Psychologia, 8(9), 258-260.
 • Terelak, J.F. (2009). Recenzja książki Zdzisława Majchrzyka „Zabójczynie i zabójcy: Osobowość, motywy,  uwarunkowania sytuacyjne. (Analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego)”. Studia Psychologia, 8(9), 257-258.
 • Terelak, J.F. (2008). Zmysły. W: T. Plich (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (s. 940-962). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Terelak, J.F. (2008). Udział psychologii lotniczej w 80 letniej działalności naukowo-badawczej WIML z perspektywy 40 lat pracy. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 14(2), 135-150.
 • Szczechura, J., Terelak, J., Kobos, Z., Pińkowski, J. (1998). Occulographic assessment of workload influence on flight performance. International Journal of Aviation Psychology, 8(2), 157-176.
 • Terelak, J.F., Jachnis, A. (1994). Characteristics of temperament and thinking as related to psychomotor efficiency in stress. Personality and Individual Differences, 16(6), 989-991.
 • Terelak, J. (1992). Cognitive style and visual reaction time. Postępy Astronautyki, 24(1-2), 33-40.
 • Migdał, K., Terelak, J. (1990). Selective attention and psychomotor performance. Current trends in Cosmic Biology and Medicine, 1, 91-96.
 • Terelak, J.F. (1990). Field dependence-independence and the eye-hand-legs coordination. Perceptual and Motor Skills, 71, 947-950.
 • Terelak, J. (1990). Individual differences of anxiety level and psychomotor performance. Personality and Individual Differences, 11(8), 771-775.
 • Terelak, J., Maciejczyk, J. (1989). Some  indicators of level of adjustment to extreme conditions of existence in the Arctic and Antarctic. Polish Psychological Bulletin, 20(3), 26-31.
 • Terelak, J., Święcicki, W., Marks, E. (1989). Effects of a single dose of Acenol on visual and motor coordination. Biology of Sport, 6(1), 83-88.
 • Terelak, J. (1988). Zmeny v percepci situace a skupiny v podminkach dlouhodobe antarkticke izolace. Ceskoslovenske Psychologie, 32(5), 422-425.
 • Terelak, J., Żmudzki, A. (1987). The level of reactivity the size of costs adaptation and the efficiency of sport exercise performance in case of weight-lifters. Biology of Sport, 4(3-4), 147-159.
 • Maciejczyk, J., Terelak, J. (1985). Sleep  deprivation  and  the physiological cost of decision making. Polish Psychological Bulletin, 16(4), 293-299.
 • Terelak, J., Turlejski, J., Szczechura, J., Rożyński, J., Cieciura, M. (1985). Dynamics o simple arithmetic task performance under Antarctic isolation. Polish Psychological Bulletin, 16(2), 123-128.
 • Terelak, J., (1985). Dinamika nieformal'noj struktury malej celewoj gruppy w jestestwiennych uslowiach stressa obszczestwiennoj izolacji. Kosmiczeskaja Biologia i Awiakosmiczeskaja Medicina, 19(6), 90-92.
 • Maciejczyk, J., Terelak, J. (1978). Psychological manifestations of "Microwave neurrosis". Polish Psychological Bulletin, 9(3), 157-162.    
 • Terelak, J. (1976). Alpha index and personality traits in pilot. Aviation Space and Environmental Medicine, 47(2), 133-136.
Rozdziały w książkach
 • Terelak J.F. (2014). Wspomnienie o św. Pamięci Profesorze Januszu Kostrzewskim. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.), Oblicza psychologii klinicznej: Pamięci Profesora Janusza Kostrzewskiego (s. 36-37). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Terelak, J.F. (2011). Aggresssion as a source of stimulation  in experimental situations of sensory deprivation and social isolation. W: J. F. Terelak, Z. Majchrzyk (red.), Psychology of Aggresssion. Selected Issues (s. 51-72). Warsaw: Uniwersity Cardinale Stephani Wyszynski in Warsaw.
 • Terelak, J.F. (2010). Zdrowie a stres ekstremalny. Dwa modele: homeostatyczny i homeodynamiczny. W: K. Popieliski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym (s. 89-108). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Terelak, J.F., Lozinska-Sheridan, K. (2008). Kompetencje w    zarządzaniu konfliktem praca - rodzina: Aspekty teoretyczne i metodologiczne . W: S. A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (s. 177-185). Warszawa: Wyd. Difin.
 • Terelak, J. (1993). Anxiety and eye-hands-legs coordination in young  pilots. In: R.S. Jensen, D. Neumeister (red.), Proceedings of the Seventh International Symposium on Aviation Psychology (s. 629-633). Columbus, Ohio, 26-29.04.1993.
Książki
 • Terelak, J. F. (2019). Eustress and Distress: Reactivation. Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Warszawa - Wien: Peter Lang. DOI: 10.3726/b15414
 • Terelak, J. F. (2017). Stres życia. Perspektywa psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 • Terelak, J. (2015). Psychologia kierowców pojazdów samochodowych: Teoria i stan badań. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Terelak, J. (2011). Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesności. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Majchrzyk, Z., Terelak, J.F. (red.). (2011). Agresja wirtualna vs realna: Poglądy i badania. Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Terelak, J.F., Majchrzyk, Z. (red.). (2011). Psychology of aggression: Selected issues.  Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Terelak, J. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. III, poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.
 • Terelak, J. (2008). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II). Suwałki: Wyd. WSSM.
 • Terelak, J. (2007). Człowiek i stres (Wyd. III – poprawione i rozszerzone „Stresu psychologicznego”). Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Branta.
 • Terelak, J. (red.). (2007). Stres zawodowy: Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych.  Warszawa: Wyd. UKSW.
 • Terelak, J. (2005). Psychologia organizacji i zarządzania (Wydanie 2 rozszerzone i zmodyfikowane Psychologii menedżera). Warszawa: Wyd. Difin.
 • Terelak, J. (2005). Stres organizacyjny. Warszawa: Wyd. WSM SIG.
 • Terelak, J. (2001). Psychologia stresu (Wyd. II poprawione i rozszerzone Stresu psychologicznego). Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Branta.
 • Terelak, J. (red.). (1999). Źródła stresu: Teoria i badania. Warszawa: Wyd. ATK.
 • Terelak, J. (1999). Psychologia menedżera. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Jachnis A., Terelak, J. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Branta.
 • Terelak, J. (1995). Stres psychologiczny. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Brant.
 • Terelak, J. (1993). Psychologia pracy i bezrobocia. Warszawa: Wyd. ATK.
 • Terelak, J. (1988). Podstawy psychologii lotniczej. Poznań: Wyd. DWL.
 • Terelak, J. (red.). (1988). Wybrane problemy psychologii pracy pilota. Dęblin: Wyd. WSWL.
 • Terelak, J. (1988). Zarys psychologii lotniczej. Dęblin: Wyd. WSWL.
 • Terelak, J. (1982). Introspekcje Antarktyczne (Diariusz psychologa polarnego). Warszawa: Wyd. MON.
 • Terelak, J. (1982). Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Warszawa: Wyd. MON.
 • Kwarecki, K., Terelak, J. (1980). Medycyna i psychologia kosmiczna. Warszawa: Wyd. Wiedza Powszechna.
 • Terelak, J. (1975). Higiena psychiczna i pilot. Warszawa: Wyd. MON.
Materiały pokonferencyjne
 • Truszczyński, O., Terelak, J.F., Turek, M. (2000). Personality of Polish Soldiers and their way stress-coping during Bosnia Peacekeeping Mission. In: Proceedings of the 36th International Applied Military Psychology Symposium (IAMPS) (s. 251-256), Split, Croatia. Changing mission for the 21st century, Zagreb, 11-15.09.2000.
 • Truszczyński, O., Terelak, J.F., Jasiński, T. (2000). Psychophysiological cost of acceleration +Gz. In: Proceedings of the 24th Conference of the European Association for Aviation Psychology (EAAP) at Crieff Hydro (s. 257-262). Crieff, Scotland, 4-8.09.2000.
 • Tarnowski, A., Terelak, J. (1998). Occulomotor analysis as an indicator of perceptual performance. In: Proceedings of the 40th Annual Conference of the International Military Testing Association (IMTA), Pensacola, USA, 6-8.10.1998.
 • Tarnowski, A., Terelak, J., Truszczyński, O. (1997). Special training influences on postural body control of pilot’s candidates. In: Proceedings of the 33rd International Applied Military Psychology Symposium, Vienna, Austria, 12-16.05.1997.
 • Truszczyński, O., Terelak, J. (1996). The influence of altitude hypoxia on psychomotor efficiency of military pilots. In: Proceedings of the 32nd International Applied Military Psychology Symposium, Brussels, Belgium, 20-24.05.1996.
 • Terelak, J., Kobos, Z. (1996). The formation of eye-hand co-ordination under the influence of exercise on special aviation gymnastic devices. In: Proceedings of the 32nd International Applied Psychology Symposium, Brussels, Belgium, 20-24.05.1996.  
 • Terelak, J. (1995). Selective attention and sensomotor performance learning in pilots. In: Proceedings of the 31 International Applied Military Psychology Symposium (s. 203-209). Lisboa, Portugal, 15-19.05.1995.
 • Terelak, J., Tarnowski, A., Kobos, Z. (1994). Relationship between attitude towards computer and selected tests results. In: Proceedings of the 36th Annual Conference of the International Military Testing Association (s. 200-204). Rotterdam, The Netherlands, 25-27.10.1994.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach