UKSW

Konferencje | prof. dr hab. Jan F. Terelak

PROF. DR HAB. JAN F. TERELAK


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1448
e mail: j.terelak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą problematyki psychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii stresu, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Konferencje po 2010 r.
Międzynarodowe

 • Małkiewicz, M., Terelak, J. F. (2016). The Role of Hope in Coping: Presentation of Lazarus’s Approach. 37th STAR Conference: Stress and Anxiety in a Changing Society, Zagreb, Croatia, 6-8.07.2016.
 • Terelak, J. F. (2014). Stres psychologiczny i 40 sposobów filozoficzno-ekologicznych radzenia sobie z nim. Referat na XIV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym „Filozofia dla teologów”,  Lwów-Brzuchowice, 2-3.05.2014.
 • Terelak, J. F. (2014). Źródła stresu rodzinnego i radzenie sobie. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością”. Warszawa-Łomianki, 7-8.03.2014.
 • Terelak, J. F. (2014). Ekologiczne  źródła stresu współczesnego człowieka. Referat na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek- Zdrowie – Środowisko”, Warszawa, 11-12.09.2014.
 • Terelak, J. F. (2012). Controversies concerning the application of biofeedback in diagnosis and therapy of noo-psychosomatic disorders: Epistemological an methodological aspects. Referat na I Międzynarodowym Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym „The biofeedback in diagnosis and therapy of disorders noo-psychosomatic", Wilno, 20-21.09.2012.
 • Terelak, J.F. (2011). Norms as criterion of pathology in mental health sciences: A methodology perspective. Paper presented at 7th Conference of Forensic Psychiatry: Desires and impulses - Norm and pathology, Palanga, Lithuania, 5-7.10.2011.
 • Terelak, J. F. (2010). Analiza psychologiczna przyczyn wypadków lotniczych na przykładzie katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku: Perspektywa metodologiczna. Referat na Międzynarodowej konferencji Naukowej „Człowiek w pracy i organizacji: Perspektywa psychologiczna”, Lublin, 24-25.11.2011.
 • Terelak, J. F. (2011). Dylematy metodologiczne związane z naukowym statusem pojęcia normy w naukach o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauka dla zarządzania u  początków i współcześnie”, Kielce 1-3.06.2011.
 • Terelak, J. F. (2010). Związek pomiędzy systemem wartości a doświadczeniem choroby onkologicznej u kobiet z rakiem piersi. Referat na Międzynarodowym Sympozjum Jubileuszowym poświęconemu ks. prof. dr hab. dr h.c. Kazimierzowi Popielskiemu „Człowiek i dzieło”, Lublin 23.04.2010. 
Polskie
 • Terelak, J. F. (2017). Asertywność w lotnictwie wojskowym. Referat plenarny na III Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Kół Naukowych „Ekstremalne środowisko pracy pilota”. Dęblin, 13.04.2017.
 • Terelak, J. F. (2016). Członek Komitetu Honorowego oraz uczestnik panelu na temat problemów psychologii organizacji z perspektywy globalizacji. II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, 19-20.05.2016.
 • Terelak, J. F. (2016). Psychologia a chrześcijaństwo; Uwagi z perspektywy metapsychologicznej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chrześcijaństwo a nauka i technika", Lublin, 18.05.2016.
 • Terelak, J. F. (2015). Miejsce człowieka w Kosmosie: Dane empiryczne i perspektywa astronautyczna. Referat na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Wokół poszukiwania życia w kosmosie", Warszawa, 6.12.2015.
 • Terelak, J. F. (2015). Przeszłość i perspektywy Polskiej medycyny i psychologii kosmicznej. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN „Aleksy  Leonow – pierwszy spacer człowieka w Kosmosie poza statkiem kosmicznym w dniu 18 marca 1965 r.”, Warszawa, 8.05.2015.
 • Terelak, J. F. (2014). Wystąpienie okolicznościowe dotyczące pracy naukowej Profesora Zdzisława Majchrzyka. Ogólnopolska Konferencja naukowa „Sprawcy przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej”, Warszawa, 20.11.2014.
 • Terelak, J. F. (2014). Antynomie wokół pojęcia odporność na stres. Referat na II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Kół Naukowych „Człowiek w sytuacji stresowej”, Warszawa, 21.05.2014.
 • Terelak, J. F. (2014). Asertywność jako źródło stresu w organizacji o strukturze hierarchicznej. Referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych „Efektywna Komunikacja a Relacje Interpersonalne”, Warszawa: 14.05.2014.
 • Terelak, J. F. (2013). Wybrane problemy psychologii lotniczej i kosmicznej. Referat na I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Kół Naukowych „Problematyka psychofizycznego przygotowania do lotów – człowiek w warunkach ekstremalnych”, Dęblin, 15.06.2013.
 • Terelak J. F. (2012). Badania podstawowe i stosowane z wykorzystaniem komercyjnych okulografów NAC-IV i NAC-V w polskiej psychologii lotniczej. Referat na Ogólnopolskim Seminarium Eye Trackingowym, Warszawa, 11.05.2012.
 • Terelak J. F. (2012). Dylematy współczesnej psychologii transportu. Referat na 79 Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo w transporcie: Znaczenie czynników psychologicznych”, Katowice, 31.05.2012.
 • Terelak, J. F. (2011). Szczególna rola człowieka w układzie Człowiek – Obiekt Techniczny – Otoczenie, (C-OT-O). Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska: Ziemia – woda – powietrze”, Warszawa, 21-22.10.2011.
 • Terelak, J. F. (2010). Antynomie wobec koncepcji doradztwa zawodowego. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Oblicza doradztwa zawodowego”, Warszawa, 20.05.2010.

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach