Szkoła letnia: Analizy mediacji i moderacji w psychologii

Szkoła letnia: Analizy mediacji i moderacji w psychologii
 
Instytut Psychologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14, sala 1451
25-27.11.2017 r., 9:00 - 18:15
 
W Instytucie Psychologii UKSW, w dniach 25-27 września 2017 odbędzie się szkoła letnia dotycząca analiz mediacji i moderacji w badaniach naukowych. Podczas trzydniowego szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność przeprowadzania analiz mediacji i moderacji za pomocą dwóch narzędzi: programu Amos oraz makra PROCESS dla SPSS. Szkolenie jest skierowane do wszystkich doktorantów psychologii oraz wszystkich osób zainteresowanych wykorzystaniem analiz mediacji i moderacji w swojej pracy naukowej.
 
Program
1. Liniowe zależności między zmiennymi.
2. Idea mediacji i moderacji.
3. Analiza mediacji w makro PROCESS dla SPSS: wprowadzenie do makra PROCESS, analiza mediacji za pomocą okna dialogowego i języka poleceń, wyznaczanie przedziału metodą bootstrap, analiza mediacji z kilkoma mediatorami równoległymi i działającymi w serii.
4. Analiza mediacji w Amos: wprowadzenie do Amos, rysowanie i identyfikacja modelu, interpretacja wyników, różnice między mediacją przeprowadzoną w makro PROCESS a mediacją przeprowadzoną w Amos.
5. Analiza moderacji w Amos: porównania międzygrupowe.
6. Analiza moderacji w makro PROCESS: za pomocą okna dialogowego i języka poleceń, standaryzacja, ipsatyzacja, wizualizacja wyników, moderatory binarne i liniowe, technika Johnsona-Neymana, dwa równoległe moderatory, moderowana moderacja.
7. Wprowadzenie do analizy procesu warunkowego: moderowana mediacja i mediowana moderacja.
 
Prowadzące:
mgr Ewa Skimina
mgr Ewa Topolewska-Siedzik
 
Koordynator:
 
Organizator:
 
Szkoła letnia otrzymała akredytację Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska)
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach