UKSW

Szacowanie zamówienia - laptopy

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy, nr POWR.02.10.00-00-9003/17 realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Ośrodek Projektowy WFCh Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 15.02.2019 r. (do godz. 12:00) na adres e-mail: k.rymarczyk@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na zakup laptopów dla personelu projektu (10 szt.) w ramach projektu, pt. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy.
 
Projekt Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 
 
Załączniki:
 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach