UKSW

Szacowanie zamówienia - aplikacja elektroniczna

Zaproszenie do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy – Projekt nr 1 oraz Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny – Projekt nr 2, realizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Szanowni Państwo, 
 
Ośrodek Projektowy WFCh Centrum Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i przesłanie do dnia 28.11.2018 r. (do godz. 10:00) na adres e-mail: m.roicka@uksw.edu.pl szacunkowej kalkulacji kosztów (netto) na: 
Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy, nr projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17 oraz
Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny, nr projektu: POWR.02.10.00-00-9004/17,
realizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
Wykonanie usługi w okresie: 01.12.2018 r. – 31.05.2021 r.
 
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Załączniki do zaproszenia:
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
- Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach