UKSW

Publikacje | dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. uczelni

DR HAB. ELŻBIETA STOJANOWSKA-BOROWIEC, PROF.UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
e mail: e.stojanowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Style i atrakcyjność autoprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach życiowych takich jak randka, rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje akceptacji i odrzucenia. Rzeczywista i pożądana metapercepcja oraz transparentność własnej osoby w  relacjach interpersonalnych. Rola Ja oraz osobowości w autoprezentacji oraz metapercepcji.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Stojanowska, E., Baj, M. (2016). Zadowolenie ze studiów u osób o różnym nasileniu orientacji społecznych Ja. Rola doświadczenia zdobywanego na studiach. Studia Psychologica, 16(2), 23-42.
 • Stojanowska, E. (2015). Wpływ rodzaju wzbudzonego Ja na efektywność autopromocji i ingracjacji osób o różnej płci psychologicznej. Psychologia Społeczna, 10(3), 324-335.
 • Stojanowska, E. (2013). Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych. Czasopismo Psychologiczne, 19(1), 115-127.
 • Stojanowska, E. (2011). Atrakcyjność autoprezentacji w sferze społecznej oraz instrumentalnej w  sytuacji zagrożenia Ja u kobiet I mężczyzn o różnej samoocenie. Studia Psychologica, 11(2), 35-50.
 • Stojanowska, E. (2010). The influence of interpersonal and instrumental feedback on self-disclosure of people with different levels of self-esteem. Polish Journal of Applied Psychology, 8(1), 7-21.
 • Stojanowska, E. (2008). Identyfikowanie płci i ocenianie szefów na podstawie ich autoprezentacji, dokonywane przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym. Psychologia Społeczna, 3, 2.
 • Stojanowska, E. (2008). Stereotypy i różnorodność płciowa. Przegląd Powszechny, 7-8.
 • Stojanowska, E. (2007). Rzeczywisty i pożądany rodzaj płci psychologicznej wśród studentów i osób pracujących. Studia Psychologica, 7.
 • Stojanowska, E. (2003). Rola urody oraz autoprezentacji w ocenie atrakcyjności interpersonalnej kobiet i mężczyzn, Studia Psychologiczne, 5.
 • Stojanowska, E. (2003). Optymizm młodych kobiet i mężczyzn w ważnych dziedzinach życia. Studia Psychologica, 4.
 • Stojanowska, E. (2001). Wpływ optymistycznych i pesymistycznych przekonań, ocen szkolnych oraz wysiłku wkładanego w naukę na ocenę atrakcyjności interpersonalnej ucznia. Studia Psychologica, 2.
 • Stojanowska, E. (1999). Atrakcyjność pesymizmu i optymizmu zdrowotnego u studentów. Psychologia Wychowawcza, 2.
 • Stojanowska, E. (1998). Self-descriptions, expectations and causal attributions of success and failure formulated privately and in the self-presentation situation by people with different ego strength: a natural experiment. Polish Psychological Bulletin, 3.
 • Stojanowska, E. (1997). Styl autoprezentacji a ocena atrakcyjności autoprezentacji innych osób. Psychologia Wychowawcza, 2.
 • Stojanowska, E. (1996). Obraz własnej osoby w autoprezentacji prywatnej i publicznej młodzieży szkolnej. Studia z Psychologii, t. VII, ATK.
 • Stojanowska, E. (1996). Osobowościowe i społeczne korelaty autoprezentacji prywatnej i publicznej. Psychologia Wychowawcza, 2.
 • Stojanowska, E. (1994). Atrybucje przyczynowe potencjalnych i rzeczywistych wyników w warunkach autoprezentacji prywatnej i publicznej. Przegląd Psychologiczny, 4.
 • Stojanowska, E. (1992). Ja - idealne oraz społeczne wzmocnienia a asertywność autoprezentacji. Przegląd Psychologiczny, 2.
 • Stojanowska, E., Zuber, I. (1983). Motywacja do przywracania stanów z przeszłości, podtrzymywania stanów obecnych i osiągania stanów przyszłych. Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, 14, 480.

Rozdziały w książkach

 • Stojanowska, E., Łuczak, B. (1994). Psychospołeczna integracja dzieci w przedszkolach integracyjnych. W: Integracja dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu i szkole (praca zbiorowa). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Stojanowska, E. (1988). Styl poznawczy i integracja osobowości a spójność i intencjonalność nadawanych oraz trafność odbieranych komunikatów emocjonalnych. W: L. Grzesiuk (red.), Zaburzenia komunikowania się neurotyków. Osobowościowe wyznaczniki nerwicy. Psychoterapia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Książki

 • Stojanowska, E. (2018). Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Stojanowska, E. (red.). (2010).  Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Stojanowska, E. (red.). (2002). Możliwości i ograniczenia w kreowaniu własnej atrakcyjności interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Grzesiuk, L., Doroszewicz, K., Stojanowska, E. (2001). Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 • Stojanowska, E. (1998). Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie. Style autoprezentacji. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach