UKSW

Konferencje | dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec, prof. uczelni

DR HAB. ELŻBIETA STOJANOWSKA-BOROWIEC, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1433
e mail: e.stojanowska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Style i atrakcyjność autoprezentacji kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach życiowych takich jak randka, rozmowa kwalifikacyjna, sytuacje akceptacji i odrzucenia. Rzeczywista i pożądana metapercepcja oraz transparentność własnej osoby w  relacjach interpersonalnych. Rola Ja oraz osobowości w autoprezentacji oraz metapercepcji.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Stojanowska, E.  (2016). Pożądana metapercepcja I transparentność w zakresie cech wspólnotowych I sprawczych w małżeństwie oraz związkach koleżeńskich kobiet I mężczyzn. Rola orientacji społecznych Ja. Referat wygłoszony na konferencji: The International Scientific Conference Women and Men. Differences, similarities, Rzeszów, 18-19. \05.16.
 • Stojanowska, E. (2015). Zadowolenie ze studiów wśród studentów UKSW o różnych orientacjach społecznych Ja. Referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych, UKSW, Warszawa, 27.05.15.
 • Stojanowska, E. (2014). Wpływ aktywizacji ja niezależnego i współzależnego oraz informacji zwrotnych o charakterze wspólnotowym i sprawczym na obraz własnej osoby oraz pożądaną metapercecpję i transparentność w relacjach intymnych młodych kobiet. Referat na XXXV Zjeździe  Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, 18-21.09.14.
 • Stojanowska, E. (2014). Autoprezentacja w sytuacji randki: wpływ autoprezentacji partnera oraz rodzaju wzbudzonego Ja na własną autoprezentację kobiet i mężczyzn. Referat na II – ej Ogólnopolskiej  Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych, Warszawa, 14.05.14.
 • Stojanowska, E. (2013). Poczucie i rzeczywista transparentność w relacjach rodzinnych osób o różnej samoocenie i stylach przywiązania. Referat wygłoszony na X Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii  Społecznej, Kraków, 13-15.09.13.
 • Stojanowska, E. (2013). Czy chcemy być idealizowani czy transparentni w relacjach z bliskimi? Referat na I –ej  Ogólnopolskiej  Konferencji Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych, Warszawa, 17.05.13.
 • Stojanowska, E. (2011). Rola metapercepcji w efektywności autoprezentacji. Referat na XXXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 18-21.09.11.
 • Stojanowska, E. (2011). Czy idealizowanie partnera jest potrzebne do zadowolenia ze związku? Rola samooceny i stylu przywiązania w spostrzeganiu partnera oraz metapercepcji .Referat na VIII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii  Społecznej, Poznań, 8-10.09.11.
 • Stojanowska, E. (2010). Znaczenie sposobu konstruowania Ja oraz płci psychologicznej dla zachowań autoprezentacyjnych jednostki. Referat na VII Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii  Społecznej, Nowy Sącz, 9-1.09.10.
 • Stojanowska, E. (2010). Relationships between emotional intelligence and effectiveness of untipical self-presentation in conditions of depleting self-regulation resources. Poster presented at The First International Conference „Motivation, self-regulation and gender” Gdańsk, 3-5.05.10.
 • Stojanowska, E. (2002). Student’s evaluation of the attractiveness of pessimistic and optimistic beliefs concerning health. Poster na 11-tej Europejskiej Konferencji nt. Osobowości: Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 21.07-25.07.2002.
 • Stojanowska, E. (2002). Influence of optimistic and pessimistic beliefs, educational effort and grades on student’s interpersonal attractiveness. Referat na 11-tej Europejskiej Konferencji nt. Osobowości: Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 21.07-25.07.2002.
 • Stojanowska, E. (2000). 10-ta Europejska Konferencja nt. Osobowości, Kraków, 16-20.07.2000.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach