UKSW

Publikacje | dr Sławomir Ślaski

DR SŁAWOMIR ŚLASKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
e mail: s.slaski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia uzależnień, samoświadomości, niedostosowania społecznego, lęku przed śmiercią i zachowań transgresyjnych.

Aktualnie pełnione funkcje

 

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Książki
 • Woźniak, W., Ślaski, S. (red.). (2016). Wokół sprawców przestępstw. Warszawa: UKSW.
 • Ślaski, S. (2012). Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych. Warszawa: UKSW.
 • Jastrzębski, J., Ślaski, S. (red.). (2009). Reintegracja zawodowa w ośrodkach Monar i Markot. Warszawa: UKSW.
 • Zasęp, E., Ślaski, S. (red.). (2007). Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Kraków: Akapit.
 • Ślaski, S. (2001). Psychoterapia uzależnień. Płock: Wyd. Novum.
 • Ślaski, S. (red.). (1997). Leczenie odwykowe w jednostkach penitencjarnych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Artykuły
 • Jastrzębski, J., Rogoza, R., Ślaski, S. (2020). The hierarchical structure of fear of personal death: from the general factor to specific forms. Psicologia: Reflexão e Crítica/Psychology: Research and Review, 33, 16. DOI: 10.1186/s41155-020-00152-x
 • Ślaski, S., Rogoza, R., Strus, W. (2019). Pride as a state and as a trait: Polish adaptation of the authentic and hubristic pride scales. Current PsychologyDOI: 10.1007/s12144-018-0114-2
 • Rogoza, R., Kwiatkowska, M. M., Kowalski, C., Ślaski, S. (2018). A brief tale of the two faces of narcissism and the two facets of pride. Personality and Individual Differences, 126, 104-108. DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.027
 • Ślaski S. (2016). Aggression and life satisfaction in adult children of alcoholics. Sveikatos Mokslai (Health Sciences), 26(1), 58-64. DOI:10.5200/sm-hs.2016.009
 • Ślaski, S. (2014). Picie ryzykowne a percepcja reklamy piwa wśród studentów. Psychiatria i Psychoterapia, 10(3), 17-27.
 • Slaski S., Stefankiewicz, M. (2012). Psychometric Validation of the Sexual Function Questionnarie in Poland. Sexuality and Disabilty, 1, 103-108. DOI:10.1007/s11195-011-9231-7
 • Jastrzebski, J., Slaski S. (2011). Death anxiety, locus of control and Big Five personality traits in emerging adulthood in Poland. Psychology and Education: An Interdisciplinary Journal, 48(4), 1–15.
 • Ślaski, S. (2010). Zachowania transgresyjne – próba psychologicznego pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 53(4), 401-416.
 • Ślaski, S., Rudowski, T., Jastrzębski, J., Zaborowski, Z. (2007). Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego, Studia Psychologica, 7(1), 63-74.
 • Ślaski, S., Zaborowski, Z. (2007). Związki form samoświadomości z sytuacjami i ich wpływ na atrybucję. Roczniki Psychologiczne, 10(1), 59-70.
 • Ślaski, S., Żylicz, O. P. (2006). The effect of psychotherapy on self-awareness in incarcerated and nonincarcerated alcoholics: A pilot study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 50 (5), 559-569.
 • Ślaski, S. (2005). Dorosłe Dzieci Alkoholików oraz ich rodzice – aktualne problemy. Roczniki Psychologiczne, 8(2), 37-54.
 • Zaborowski, Z., Ślaski, S. (2004). Contents and forms theory of self-awareness. Imagination Cognition and Personality, 2-3, 99-119.
Publikacje popularnonaukowe
 • Ślaski, S. (2013). Uzależnienie od alkoholu a reklama. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2, 32-34.
 • Ślaski, S. (2011). Zachowania transgresyjne i ochronne a uczestnictwo w psychoterapii uzależnień. Terapia Uzależnienia  i Współuzależnienia, 2, 32–35.
 • Ślaski, S., Puławska, I., Szwarc, J. (2010). Agresja a empatia wśród studentów. Remedium, 12, 4-5.
 • Jastrzębski, J., Kruk, M., Ślaski, S., Woś, A., Jopkiewicz, M. (2008). Funkcjonowanie społeczno-zawodowe podopiecznych Stowarzyszenia MONAR – cz. I. Remedium, 1, 1-3.
 • Ślaski, S. (2005). Socjodemograficzna charakterystyka więźniów uzależnionych od alkoholu. Problemy Alkoholizmu, 4-5, 33-36.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach