UKSW

Konferencje | dr Sławomir Ślaski

DR SŁAWOMIR ŚLASKI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1434
e mail: s.slaski@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia uzależnień, samoświadomości, niedostosowania społecznego, lęku przed śmiercią i zachowań transgresyjnych.

Aktualnie pełnione funkcje

 

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
  • Ślaski, S. (2016). Transgresja destrukcyjna a empatia i lęk u sprawców przemocy. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychiatria i psychologia sądowa, wczoraj, dziś i jutro”, Cedzyna, Kielce, 14-15.10.2016.
  • Ślaski, S. (2015). Aggression and life satisfaction in adult children of alcoholics. IX International Science-Practice Conference „Human being in crisis – norm and pathology”, Klaipéda, Lithuania, 1-3.10.2015.
  • Ślaski, S. (2015). Nadzieja podstawowa a sens życia u dorosłych dzieci alkoholików. XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej PTP “Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji”, Warszawa, 1-3.06.2015.
  • Ślaski, S. (2013). Osobowość i style przywiązania a zależność emocjonalna kobiet współuzależnionych. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomoc rodzinie osób uzależnionych od alkoholu", Kielce, 12-14.11.2013.
  • Ślaski, S. (2011). Zachowania transgresyjne w pracy a struktura osobowości i radzenie sobie ze stresem. 34 Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Jedność w różnorodności”, Katowice, 18-21.09.2011.
  • Jastrzębski, J., Ślaski, S. (2010). Lęk przed śmiercią w wybranych okresach rozwojowych. Adaptacja testu R. Ochsmanna. XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej PTP ”Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”, Łódź, 14-16.06.2010.
  • Ślaski, S. (2009). Model zachowań transgresyjnych i ochronnych a uczestnictwo w psychoterapii uzależnień. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Czynniki leczące w psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin", Kielce, 24-25.11.2009.
  • Ślaski, S. (2009). Model zachowań transgresyjnych – wstępna weryfikacja na przykładzie osób funkcjonujących zawodowo. V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Transgresje, innowacje, twórczość”, Wrocław, 11-12.05.2009.
  • Ślaski, S. (2008). Kwestionariusz Zachowań Transgresyjnych. XXXIII Zjazd Naukowy PTP „Żyć godnie”, Poznań, 24-27.09.2008.
  • Zasepa, E., Slaski, S., Prochniak, J. (2007). The religiousness and attitudes towards disease, quality of life the level of general Heath – psychological distress among persons with schizophrenia and persons with alcohol addiction. International Conference „Personality and Religion”, Warsaw, 24-26.10.2007.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach