Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu
i korekcji funkcjonowania człowieka”

18 maja 2017 r. | 9:00-16:20
bud. 23 | sala 201
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

1. OPIS KONFERENCJI

Konferencja ukierunkowana jest na prezentację badań w zakresie psychologii i fizjologii, a w szczególności na związek procesów psychicznych i fizjologicznych. Tematy prezentowanych wystąpień powinny dotyczyć zależności pomiędzy emocjami, zmianami świadomości, sposobami zachowania z funkcjonowaniem mózgu, układu krążenia, oddychania, motoryki i układu hormonalnego. Konferencja skupiać będzie się na metodach takich jak: aktywność elektrodermalna (EDA), napięcie mięśni, pojemność minutowa serca (cardiac output), aktywność fal mózgowych (EEG), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), tętno (HR), uderzenia serca na minutę (BPM); zmienność tętna (HRV), aktywność naczynioruchowa, aktywność mięśniowa (EMG), elektrogastrogram (EGG), zmiany w wielkości źrenicy (pupilometry), ruchy gałek ocznych (EOG).

GALERIA

2. PROGRAM KONFERENCJI

Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka

Sesja posterowa

3. ZGŁOSZENIA

Termin zgłoszeń: 

  • uczestnictwa czynnego (poster): 7.05.2017 r.
  • uczestnictwa biernego: 17.05.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wymagania dotyczące posteru

techniczne merytoryczne
- orientacja pionowa
- wymiary standardowe: A0, A1, B0, B1
- druk czarno-biały lub kolorowy
- sugerowane formatowanie zasadniczego tekstu w dwóch kolumnach
- tytuł artykułu w języku polskim
- autorzy i afiliacje
- wstęp teoretyczny
- cel i hipotezy badawcze
- skrócony opis metodyki badań
- wybrane wyniki
- podsumowanie i/lub wnioski
- wybrane pozycje bibliograficzne

4. KOMITET

KOMITET NAUKOWY KOMITET ORGANIZACYJNY
prof. dr hab. Jan F. Terelak
ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. UKSW
dr hab. Stanisław Lipiński, prof. PWSZ w Płocku
dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. UKSW
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW
dr hab. Kazimierz J. Zabłocki, prof. UKSW
dr hab. Marek Leśniak - Uniwersytet Śląski
Ewa Gołębiewska - UKSW
Kamil Niziołek - UKSW
ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW
dr hab. Kazimierz J. Zabłocki, prof. UKSW
mgr Agnieszka Leszczyńska - PTBP

5. KONTAKT

e-mail: rolabadan@gmail.com
FB: www.facebook.com/rolabadan

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach