UKSW

Publikacja w Journal of Research in Personality

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni oraz dr hab. Jarosław Piotrowski, prof. uczelni opublikowali artykuł w Journal of Research in Personality, czasopiśmie z Impact Factor = 3.068
 
Fatfouta, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Kościelniak, M. (2021). Collective Narcissism and Explicit and Implicit Collective Self-Esteem Revisited: A Preregistered Replication and Extension. Journal of Research in Personality, artykuł 104144. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104144
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach