UKSW

Publikacja w Current Psychology

mgr Michał Sękowski, mgr Łukasz Subramanian oraz dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. uczelni opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 2.051
 
Sękowski, M., Subramanian, Ł., Żemojtel-Piotrowska, M. (2021). Are narcissists resilient? Examining grandiose and vulnerable narcissism in the context of a three-dimensional model of resilience. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01577-y
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach