UKSW

Publikacja w Current Psychology

Doktorantki IP UKSW oraz dr Radosław Rogoza opublikowali artykuł w Current Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 1.468
 
Włodarska, K. A., Zyskowska, E., Terebus, M. K., Rogoza, R. (2019). The Dark Triad and BIS/BAS: a Meta-Analysis. Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-019-00467-8
 
 
5.11.2019
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach