Publikacja we Frontiers in Psychology

mgr Michał Obidziński oraz dr hab. Marek Nieznański, prof. uczelni opublikowali artykuł we Frontiers in Psychology, czasopiśmie z Impact Factor = 4.232
 
Obidziński, M., Nieznański, M. (2022). Context and target recollection for words and pictures in young adults with developmental dyslexia. Frontiers in Psychology, 13, artykuł 993384. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.993384
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach