Publikacja naszych Doktorantek w Journal of Child and Family Studies

Doktorantki psychologii, mgr Izabela Huczewska i mgr Joanna Leśniak oraz dr hab. Monika Mynarska, prof. uczelni opublikowały artykuł w Journal of Child and Family Studies, czasopiśmie z Impact Factor = 2.784
 
Huczewska, I., Leśniak, J., Mynarska, M., Miller, W. B. (2022). A Short Measure of Childbearing Motivations: Development and Psychometric Evaluation in Polish Samples of Adults and Adolescents. Journal of Child and Family Studies. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02497-6
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach