UKSW

Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

INWESTYCJA W KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE GWARANCJĄ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

 
Kierownik projektu:
Termin realizacji: 19.12.2019 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu: 8 363 806,00 zł
Numer projektu: POWR.05.04.00-00-0180/19
Instytucja finansująca: Ministerstwo Zdrowia
 
Projekt „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży", realizowany jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu (Lider Projektu) oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w ramach V Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń medycznych dotyczących zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dzięki wykształceniu specjalistycznej kadry medycznej i podniesieniu jej kompetencji zawodowych. W ramach działań projektowych zostaną zrealizowane szkolenia specjalizacyjne z psychologii klinicznej – dla 42 osób, szkolenia specjalizacyjne z psychoterapii dzieci i młodzieży – dla 48 osób, z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży – dla 108 osób oraz szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży – dla 50 osób.
 
Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, obecnie w Polsce istnieje duża rozbieżność pomiędzy dostępnością kadry specjalistów a potrzebami dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Kluczowa jest dostępność specjalistów oraz umiejętność wczesnego rozpoznawania pierwszych symptomów pojawiających się zaburzeń u dzieci i młodzieży. Dlatego też, projekt adresowany jest nie tylko do lekarzy, ale przede wszystkim do psychologów i przedstawicieli innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia psychicznego.
 
Ponadto, projekt jest zgodny z założeniami reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.
 
Efekty realizacji projektu:
  • wzrost jakości kształcenia w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • wykształcenie kadry w nowych zawodach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji lekarzy oraz reprezentantów innych zawodów istotnych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • budowanie międzywojewódzkiej sieci współpracy specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • dostęp do najwyższej klasy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • dostęp do krótkich form kształcenia umożliwiających nabycie kompetencji z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach