UKSW

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną
- obszar osobowościowy

Wartość projektu: 8 106 036,50 zł
(środki europejskie: 6 831 767,56 zł, dotacja celowa: 1 274 268,94 zł)
Numer projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17
Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
 
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.wspieraniediagnozy.pl
 
 
Projekt realizowany w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach